Uchwała nr 204/20Zarządu Powiatu Braniewskiegoz dnia 18 marca 2020w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w BraniewieNa podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.) oraz § 13 ust. 6 Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Braniewie, Zarząd Powiatu Braniewskiego uchwala, co następuje:

Uchwała nr 204/20
Zarządu Powiatu Braniewskiego
z dnia 18 marca 2020


w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Braniewie

Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.) oraz § 13 ust. 6 Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Braniewie, Zarząd Powiatu Braniewskiego uchwala, co następuje:


§ 1. Załącznik  do Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Braniewie: - „Schemat Organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Braniewie” otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Braniewie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2020 r.


Do pobrania:

Załącznik do uchwały (37kB) word
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Alicja Morawska (18 marca 2020, 11:39:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 132