Uchwała nr 232/20Zarządu Powiatu Braniewskiegoz dnia 27 maja 2020w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Braniewskiego Raportu o stanie Powiatu Braniewskiego za 2019 rok Na podstawie art. 30a ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 ze zm.) Rada Powiatu Braniewskiego uchwala co następuje:

Uchwała nr 232/20
Zarządu Powiatu Braniewskiego
z dnia 27 maja 2020


w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Braniewskiego Raportu o stanie Powiatu Braniewskiego za 2019 rok

Na podstawie art. 30a ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 ze zm.) Rada Powiatu Braniewskiego uchwala co następuje:


§ 1. Zarząd Powiatu Braniewskiego przedstawia Radzie Powiatu Braniewskiego Raport o stanie Powiatu Braniewskiego za 2019 rok.

§ 2. Wykonanie uchwały, w tym ogłoszenie jej w Biuletynie Informacji Publicznej, powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Braniewskiego. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Alicja Morawska (1 czerwca 2020, 13:40:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 54