Uchwała nr 213/20Zarządu Powiatu Braniewskiegoz dnia 21 kwietnia 2020w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Braniewskiego na lata 2020 - 2028. Na podstawie art.226,art.227,art.230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 roku poz.869 z późn.zm.) oraz art. 12 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r.poz.511 z późn.zm. ) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

Uchwała nr 213/20
Zarządu Powiatu Braniewskiego
z dnia 21 kwietnia 2020


w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Braniewskiego na lata 2020 - 2028.

Na podstawie art.226,art.227,art.230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 roku poz.869 z późn.zm.) oraz art. 12 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r.poz.511 z późn.zm. ) Rada Powiatu uchwala, co następuje:


§1.W uchwale Nr XIII/111/19 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Braniewskiego na lata 2020-2028 wprowadza się następujące zmiany:
1.Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Braniewskiego na lata 2020-2028, przyjmuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.  
2.Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Braniewskiego na lata 2020-2023, przyjmuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały .
3.Objaśnienia przyjmowanych wartości zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały .

§2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 


Do pobrania:

Załącznik do uchwały (8483kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Alicja Morawska (2 czerwca 2020, 07:56:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 68