Uchwała nr 228/20Zarządu Powiatu Braniewskiegoz dnia 27 maja 2020w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Braniewskiego na lata 2020 - 2028. Na podstawie art.226,art.227,art.230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 roku poz.869 z późn.zm.) oraz art. 12 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r.poz.511 z późn.zm. ) Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

Uchwała nr 228/20
Zarządu Powiatu Braniewskiego
z dnia 27 maja 2020


w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Braniewskiego na lata 2020 - 2028.

Na podstawie art.226,art.227,art.230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 roku poz.869 z późn.zm.) oraz art. 12 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r.poz.511 z późn.zm. ) Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:


§ 1. W uchwale Nr XIII/111/19 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Braniewskiego na lata 2020-2028 wprowadza się następujące zmiany:
1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Braniewskiego na lata 2020-2028, przyjmuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Braniewskiego na lata 2020¬2023, przyjmuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały .
3. Objaśnienia przyjmowanych wartości zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały .

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia


Do pobrania:

Załącznik do uchwały (3500kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Alicja Morawska (2 czerwca 2020, 07:58:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 78