Uchwała nr 238/20Zarządu Powiatu Braniewskiegoz dnia 17 czerwca 2020w sprawie przyznania Stypendiów Starosty Braniewskiego za pierwszy semestr roku szkolnego 2019/2020 Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 920), § 8 i § 11 ust. 3 Załącznika do Uchwały Nr V/50/19 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 26 marca 2019 roku w sprawie przyjęcia „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Braniewski” oraz § 1 pkt 1 Uchwały Nr VII/68/19 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/50/19 Rady Powiatu Braniewskiego z 26 marca 2019 roku w sprawie przyjęcia ,,Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Braniewski”, Zarząd Powiatu Braniewskiego uchwala, co następuje:

Uchwała nr 238/20
Zarządu Powiatu Braniewskiego
z dnia 17 czerwca 2020


w sprawie przyznania Stypendiów Starosty Braniewskiego za pierwszy semestr roku szkolnego 2019/2020

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 920), § 8 i § 11 ust. 3 Załącznika do Uchwały Nr V/50/19 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 26 marca 2019 roku w sprawie przyjęcia „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Braniewski” oraz § 1 pkt 1 Uchwały Nr VII/68/19 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/50/19 Rady Powiatu Braniewskiego z 26 marca 2019 roku w sprawie przyjęcia ,,Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Braniewski”, Zarząd Powiatu Braniewskiego uchwala, co następuje:


§ 1. Przyznaje się Stypendium Starosty Braniewskiego za pierwszy semestr roku szkolnego 2019/2020 dla niżej wymienionych osób:
1) Weronika Bieryndo jednorazowa kwota 1 300 zł brutto
2) Alicja Brzozowska jednorazowa kwota 1 300 zł brutto
3) Wiktoria Górecka jednorazowa kwota 1 300 zł brutto
4) Julia Nikola Jaszczuk jednorazowa kwota 1 300 zł brutto
5) Natalia Konsalik         jednorazowa kwota 1 300 zł brutto
6) Karolina Katarzyna Kuchta jednorazowa kwota 1 300 zł brutto
7) Joanna Lubińska jednorazowa kwota 1 300 zł brutto
8) Piotr Mieczkowski jednorazowa kwota 1 300 zł brutto
9) Aleksandra Obuchowicz jednorazowa kwota 1 300 zł brutto
10) Natalia Plasewicz jednorazowa kwota 1 300 zł brutto
11) Amelia Polaszewska jednorazowa kwota 1 300 zł brutto
12) Gabriela Powajbo jednorazowa kwota 1 300 zł brutto
13) Weronika Przypek jednorazowa kwota 1 300 zł brutto

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Braniewskiego. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Alicja Morawska (18 czerwca 2020, 07:24:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 93