Strona główna  >  Uchwały  >  Zarządu Powiatu Braniewskiego

Uchwały Zarządu Powiatu Braniewskiego z 2018 roku

Uchwały z roku 2018 Zarządu Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2017 Zarządu Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2016 Zarządu Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2015 Zarządu Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2014 Zarządu Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2013 Zarządu Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2012 Zarządu Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2011 Zarządu Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2010 Zarządu Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2009 Zarządu Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2008 Zarządu Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2007 Zarządu Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2006 Zarządu Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2005 Zarządu Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2004 Zarządu Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2003 Zarządu Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2002 Zarządu Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2001 Zarządu Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2000 Zarządu Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 1999 Zarządu Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 1998 Zarządu Powiatu Braniewskiego

Uchwały o pozycjach 1 - 20 (z 108) starsze uchwały Zarządu Powiatu Braniewskiego »Uchwała nr 517/18 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 17 października 2018


w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości Powiatu Braniewskiego, przeznaczonej do zbycia w formie darowizny.

Uchwała nr 516/18 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 17 października 2018


w sprawie zmian w budżecie Powiatu Braniewskiego na rok 2018.

Uchwała nr 515/18 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 9 października 2018


w sprawie wyboru oferty na: „Wymianę wewnętrznego dźwigu osobowego w budynku szpitala przy ul. Moniuszki 13 w Braniewie”,

Uchwała nr 514/18 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 2 października 2018


w sprawie zmiany Uchwały Nr 460/18 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie planu oraz zasad dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Braniewski, na 2018 rok.

Uchwała nr 513/18 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 25 września 2018


w sprawie ustalenia wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2019 rok.

Uchwała nr 512/18 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 18 września 2018


w sprawie zatwierdzenia harmonogramu godzin pracy Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Braniewie

Uchwała nr 511/18 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 5 września 2018


w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Uchwała nr 510/18 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 5 września 2018


w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych, dotyczących projektu „Programu Współpracy Powiatu Braniewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019”.

Uchwała nr 509/18 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 5 września 2018


w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki „Powiatowe Centrum Medyczne Spółka z o.o. w Braniewie” z siedzibą w Braniewie, pokrycia podwyższonego kapitału zakładowego wkładem pieniężnym oraz objęcia przez Powiat Braniewski wszystkich nowoutworzonych udziałów w Spółce

Uchwała nr 508/18 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 28 sierpnia 2018


w sprawie wydania opinii w przedmiocie zaliczenia drogi gruntowej położonej na terenie Gminy Wilczęta do kategorii dróg gminnych

Uchwała nr 507/18 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 28 sierpnia 2018


w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Cyfryzację Powiatowego Zasobu Geodezyjno-Kartograficznego w ramach projektu „Wdrożenie e-usług publicznych w Starostwie Powiatowym w Braniewie w zakresie udostępniania powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego”

Uchwała nr 506/18 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 28 sierpnia 2018


w sprawie sprawozdania dotyczącego udzielonych w I półroczu 2018 roku ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Braniewskiemu.

Uchwała nr 505/18 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 28 sierpnia 2018


w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku.

Uchwała nr 504/18 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 14 sierpnia 2018


w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Braniewie

Uchwała nr 503/18 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 7 sierpnia 2018


w sprawie zaopiniowania projektu "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasta Braniewa na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025"

Uchwała nr 502/18 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 7 sierpnia 2018


powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Uchwała nr 501/18 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 7 sierpnia 2018


w sprawie wynagrodzenia ekspertów biorących udział w pracach komisji egzaminacyjnych powołanych w celu przeprowadzenia egzaminów na stopień nauczyciela mianowanego, w roku 2018.

Uchwała nr 500/18 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 31 lipca 2018


w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w związku z realizacją projektu Nr RPWM.02.04.01-28-0040/18 pn.: „Efektywne, nowoczesne szkolnictwo zawodowe w powiecie braniewskim” Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014- 2020 w ramach działania Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego, poddziałania Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego projekty konkursowe

Uchwała nr 499/18 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 31 lipca 2018


w sprawie zmiany Uchwały Nr 491/18 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 13 lipca 2018 roku w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w związku z realizacją projektu Nr RPWM.02.04.01-28-0041/18 pn.: „Mój zawód- moja pasja” Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014- 2020 w ramach działania Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego, poddziałania Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego projekty konkursowe

Uchwała nr 498/18 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 25 lipca 2018


w sprawie powołania Zespołu ds. analizy dalszego funkcjonowania jednostki organizacyjnej Powiatu Braniewskiego - Powiatowego Domu Dziecka „Słoneczne Wzgórze” we Fromborku
Uchwały o pozycjach 1 - 20 (z 108) starsze uchwały Zarządu Powiatu Braniewskiego »

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij