Strona główna  >  Uchwały  >  Zarządu Powiatu Braniewskiego

Uchwały Zarządu Powiatu Braniewskiego z 2017 roku

Uchwały z roku 2017 Zarządu Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2016 Zarządu Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2015 Zarządu Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2014 Zarządu Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2013 Zarządu Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2012 Zarządu Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2011 Zarządu Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2010 Zarządu Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2009 Zarządu Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2008 Zarządu Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2007 Zarządu Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2006 Zarządu Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2005 Zarządu Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2004 Zarządu Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2003 Zarządu Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2002 Zarządu Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2001 Zarządu Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2000 Zarządu Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 1999 Zarządu Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 1998 Zarządu Powiatu Braniewskiego

Uchwały o pozycjach 1 - 20 (z 67) starsze uchwały Zarządu Powiatu Braniewskiego »Uchwała nr 345/17 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 17 maja 2017


w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w związku z realizacją pilotażowego programu wspieranego przez Ministerstwo Obrony Narodowej szkół ponadgimnazjalnych prowadzących klasy mundurowe w celu utworzenia certyfikowanych pionów wojskowych klas mundurowych

Uchwała nr 344/17 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 17 maja 2017


w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w związku z realizacją projektu pn.: Rodzina to nasza przyszłość” współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014- 2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Poddziałanie 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe, konkurs zamknięty nr RPWM.11.02.03-IZ.00-28-001/17

Uchwała nr 343/17 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 17 maja 2017


w sprawie wyboru podmiotów na realizację w 2017 roku zadań publicznych Powiatu Braniewskiego w zakresie turystyki, promocji i ochrony zdrowia, ochrony środowiska przyrodniczego i ekologii, kultury fizycznej oraz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

Uchwała nr 342/17 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 11 maja 2017


w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Uchwała nr 341/17 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 8 maja 2017


w sprawie ogłoszenia IV przetargu na sprzedaż nieruchomości Powiatu Braniewskiego

Uchwała nr 340/17 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 8 maja 2017


w sprawie przyznania Stypendium Starosty Braniewskiego

Uchwała nr 339/17 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 8 maja 2017


w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Braniewie.

Uchwała nr 338/17 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 8 maja 2017


w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Braniewie.

Uchwała nr 337/17 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 8 maja 2017


w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Feliksa Nowowiejskiego w Braniewie.

Uchwała nr 336/17 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 25 kwietnia 2017


w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

Uchwała nr 335/17 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 25 kwietnia 2017


w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki „Powiatowe Centrum Medyczne Spółka z o.o. w Braniewie” z siedzibą w Braniewie, pokrycia podwyższonego kapitału zakładowego wkładem pieniężnym oraz objęcia przez Powiat Braniewski wszystkich nowoutworzonych udziałów w Spółce.

Uchwała nr 334/17 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 25 kwietnia 2017


w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego na sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

Uchwała nr 333/17 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 25 kwietnia 2017


w sprawie sprawie podania do publicznej wiadomości informacji określonych w art.37 ust.1 pkt.1 ustawy o finansach publicznych za I kwartał 2017 r.

Uchwała nr 332/17 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 25 kwietnia 2017


podania do publicznej wiadomości informacji określonych w art. 37 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Uchwała nr 331/17 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 13 kwietnia 2017


w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych Powiatu Braniewskiego w zakresie turystyki, oświaty i wychowania, promocji i ochrony zdrowia, ochrony środowiska i przyrodniczego, kultury fizycznej oraz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

Uchwała nr 330/17 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 13 kwietnia 2017


w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych Powiatu Braniewskiego w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

Uchwała nr 329/17 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 13 kwietnia 2017


w sprawie unieważnienia otwartych konkursów ofert na realizację w 2017 roku w zakresie turystyki, oświaty i wychowania, promocji i ochrony zdrowia, ochrony środowiska przyrodniczego i ekologii oraz kultury fizycznej

Uchwała nr 328/17 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 13 kwietnia 2017


w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Braniewie

Uchwała nr 327/17 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 13 kwietnia 2017


w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Braniewie

Uchwała nr 326/17 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 13 kwietnia 2017


w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Feliksa Nowowiejskiego w Braniewie
Uchwały o pozycjach 1 - 20 (z 67) starsze uchwały Zarządu Powiatu Braniewskiego »

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij