Strona główna  >  Uchwały  >  Zarządu Powiatu Braniewskiego

Uchwały Zarządu Powiatu Braniewskiego z 2017 roku

Uchwały z roku 2017 Zarządu Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2016 Zarządu Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2015 Zarządu Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2014 Zarządu Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2013 Zarządu Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2012 Zarządu Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2011 Zarządu Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2010 Zarządu Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2009 Zarządu Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2008 Zarządu Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2007 Zarządu Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2006 Zarządu Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2005 Zarządu Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2004 Zarządu Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2003 Zarządu Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2002 Zarządu Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2001 Zarządu Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2000 Zarządu Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 1999 Zarządu Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 1998 Zarządu Powiatu Braniewskiego

Uchwały o pozycjach 1 - 20 (z 40) starsze uchwały Zarządu Powiatu Braniewskiego »Uchwała nr 318/17 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 22 marca 2017


w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w związku z Umową o przyznaniu dofinansowania w ramach projektu Lokalny Animator Sportu z Fundacją Rozwoju Kultury Fizycznej

Uchwała nr 317/17 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 22 marca 2017


w sprawie planu oraz zasad dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Braniewski, na 2017 rok.

Uchwała nr 316/17 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 22 marca 2017


w sprawie zmiany uchwały nr 311/17 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 8 marca 2017r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych, dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu Braniewskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/63/15 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 23 czerwca 2015 roku w sprawie przyjęcia „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów z terenu Powiatu Braniewskiego”.

Uchwała nr 315/17 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 15 marca 2017


w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w związku z realizacją projektu pn.: „Kreativ, aktiv und multimedia – So lernen wir!” w ramach programu Erasmus+, Edukacja szkolna – Partnerstwa strategiczne wspierające wymianę dobrych praktyk

Uchwała nr 314/17 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 15 marca 2017


w sprawie powołania na 2017 rok Komisji Konkursowych w celu przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Braniewskiego.

Uchwała nr 313/17 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 14 marca 2017


w sprawie utraty mocy Uchwały nr 210/06 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 13 stycznia 2006 r. w sprawie ustalenia wysokości odpłatności za pobyt wychowanków w internacie Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Braniewie

Uchwała nr 312/17 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 14 marca 2017


w sprawie ustalenia ostatecznej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Braniewski

Uchwała nr 311/17 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 8 marca 2017


w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych, dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu Braniewskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/63/15 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 23 czerwca 2015 roku w sprawie przyjęcia „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów z terenu Powiatu Braniewskiego”.

Uchwała nr 310/17 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 28 lutego 2017


w sprawie zatwierdzenia „Diagnozy potrzeb szkoły” dla Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Liszewskiego w Braniewie

Uchwała nr 309/17 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 23 lutego 2017


w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w związku z realizacją projektu pn.: „Sąsiedzi w mieście, sąsiedzi na wsi” w ramach Centrum Polsko – Rosyjskiego Dialogu i Pojednania

Uchwała nr 308/17 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 23 lutego 2017


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych Powiatu Braniewskiego w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

Uchwała nr 307/17 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 23 lutego 2017


w sprawie przyjęcia regulaminu prac Komisji Konkursowej, powołanej w celu przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań Powiatu Braniewskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2017 rok

Uchwała nr 306/17 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 23 lutego 2017


w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowych do reprezentowania organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w pracach Komisji Konkursowych w otwartych konkursach ofert, ogłaszanych przez Zarząd Powiatu Braniewskiego w roku 2017

Uchwała nr 305/17 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 23 lutego 2017


w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2017.

Uchwała nr 304/17 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 9 lutego 2017


w sprawie przyjęcia podstawowej kwoty dotacji dla placówki niepublicznej na 2017 rok

Uchwała nr 303/17 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 9 lutego 2017


w sprawie ogłoszenia III przetargu na sprzedaż nieruchomości Powiatu Braniewskiego

Uchwała nr 302/17 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 9 lutego 2017


w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych Powiatu Braniewskiego w zakresie turystyki, oświaty i wychowania, promocji i ochrony zdrowia, ochrony środowiska przyrodniczego i ekologii oraz kultury fizycznej

Uchwała nr 301/17 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 9 lutego 2017


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych Powiatu Braniewskiego na rzecz organizacji pozarządowych, pod nazwą: Działalność wspomagająca organizacje pozarządowe w pozyskiwaniu środków zewnętrznych poprzez zapewnienie wkładu własnego do projektów związanych z realizacją zadań powiatu

Uchwała nr 300/17 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 1 lutego 2017


w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Zarządowi Dróg Powiatowych w Braniewie do podejmowania wszelkich czynności związanych z realizacją inwestycji pn. „Poprawa warunków komunikacyjnych na trasie przygranicznej Gronowo – Górowo Iławeckie. Etap Żelazna Góra” oraz inwestycji „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1154N w miejscowości Słobity” realizowanych z dofinansowaniem z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej w tym przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielnie zamówienia publicznego i powierzenia czynności zastrzeżonych dla kierownika zamawiającego w ramach zadania inwestycyjnego.

Uchwała nr 299/17 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 1 lutego 2017


w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w związku z realizacją projektu pn.: „Buenos dias! – odkrywamy nowe horyzonty” w ramach programu Erasmus+, sektor Kształcenie i Szkolenie Zawodowe, Akcja 1. Mobilność Edukacyjna w roku 2017
Uchwały o pozycjach 1 - 20 (z 40) starsze uchwały Zarządu Powiatu Braniewskiego »

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij