Strona główna  >  Uchwały  >  Zarządu Powiatu Braniewskiego

Uchwały Zarządu Powiatu Braniewskiego z 2017 roku

Uchwały z roku 2017 Zarządu Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2016 Zarządu Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2015 Zarządu Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2014 Zarządu Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2013 Zarządu Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2012 Zarządu Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2011 Zarządu Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2010 Zarządu Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2009 Zarządu Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2008 Zarządu Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2007 Zarządu Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2006 Zarządu Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2005 Zarządu Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2004 Zarządu Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2003 Zarządu Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2002 Zarządu Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2001 Zarządu Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2000 Zarządu Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 1999 Zarządu Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 1998 Zarządu Powiatu Braniewskiego

Uchwały o pozycjach 1 - 20 (z 84) starsze uchwały Zarządu Powiatu Braniewskiego »Uchwała nr 362/17 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 20 lipca 2017


w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w związku z realizacją projektu pn. „Buenos dias! – odkrywamy nowe horyzonty” w ramach programu PO WER

Uchwała nr 361/17 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 20 lipca 2017


w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w związku z realizacją projektu pn.: „Ekspedycja spedytorów środkami transportu do wiedzy” w ramach programu PO WER

Uchwała nr 360/17 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 12 lipca 2017


w sprawie zaopiniowania kandydatur na stanowisko wicedyrektora, stanowisko kierownika grup opiekuńczo-wychowawczych oraz stanowisko kierownika szkolenia praktycznego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Braniewie

Uchwała nr 359/17 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 7 lipca 2017


w sprawie zmiany Uchwały Nr 270/16 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 9 grudnia 2016 roku w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w związku z realizacją projektu Nr RPWM 02.04.01-28-0075/16 pn.: „Zawodowcy z Zespołu Szkół Budowlanych” Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014- 2020 w ramach działania Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego, poddziałania Rozwój kształcenia zawodowego projekty konkursowe Model I

Uchwała nr 358/17 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 30 czerwca 2017


w sprawie udzielenia pożyczki Powiatowemu Centrum Medycznemu spółka z o. o w Braniewie

Uchwała nr 357/17 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 28 czerwca 2017


w sprawie wyboru banku na udzielenie kredytu długoterminowego dla Powiatu Braniewskiego w wysokości 1.900.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu spłaty rat kredytów

Uchwała nr 356/17 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 27 czerwca 2017


w sprawie likwidacji pojazdów, które stały się własnością powiatu na podstawie orzeczenia sądu o ich przepadku

Uchwała nr 355/17 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 14 czerwca 2017


w sprawie przyznania Nagród Starosty Braniewskiego

Uchwała nr 354/17 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 14 czerwca 2017


w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości z zasobu mienia powiatowego.

Uchwała nr 353/17 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 7 czerwca 2017


w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Braniewie

Uchwała nr 352/17 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 7 czerwca 2017


w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Braniewie

Uchwała nr 351/17 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 7 czerwca 2017


w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Braniewie

Uchwała nr 350/17 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 7 czerwca 2017


w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Braniewie

Uchwała nr 349/17 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 7 czerwca 2017


w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Feliksa Nowowiejskiego w Braniewie

Uchwała nr 348/17 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 7 czerwca 2017


w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Feliksa Nowowiejskiego w Braniewie

Uchwała nr 347/17 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 7 czerwca 2017


w sprawie ogłoszenia I przetargu na sprzedaż nieruchomości Powiatu Braniewskiego

Uchwała nr 346/17 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 24 maja 2017


w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Dróg Powiatowych w Braniewie

Uchwała nr 345/17 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 17 maja 2017


w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w związku z realizacją pilotażowego programu wspieranego przez Ministerstwo Obrony Narodowej szkół ponadgimnazjalnych prowadzących klasy mundurowe w celu utworzenia certyfikowanych pionów wojskowych klas mundurowych

Uchwała nr 344/17 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 17 maja 2017


w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w związku z realizacją projektu pn.: Rodzina to nasza przyszłość” współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014- 2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Poddziałanie 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe, konkurs zamknięty nr RPWM.11.02.03-IZ.00-28-001/17

Uchwała nr 343/17 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 17 maja 2017


w sprawie wyboru podmiotów na realizację w 2017 roku zadań publicznych Powiatu Braniewskiego w zakresie turystyki, promocji i ochrony zdrowia, ochrony środowiska przyrodniczego i ekologii, kultury fizycznej oraz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
Uchwały o pozycjach 1 - 20 (z 84) starsze uchwały Zarządu Powiatu Braniewskiego »

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij