Strona główna  >  Uchwały  >  Zarządu Powiatu Braniewskiego

Uchwały Zarządu Powiatu Braniewskiego z 2020 roku

Uchwały z roku 2020 Zarządu Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2019 Zarządu Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2018 Zarządu Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2017 Zarządu Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2016 Zarządu Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2015 Zarządu Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2014 Zarządu Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2013 Zarządu Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2012 Zarządu Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2011 Zarządu Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2010 Zarządu Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2009 Zarządu Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2008 Zarządu Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2007 Zarządu Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2006 Zarządu Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2005 Zarządu Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2004 Zarządu Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2003 Zarządu Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2002 Zarządu Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2001 Zarządu Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2000 Zarządu Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 1999 Zarządu Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 1998 Zarządu Powiatu Braniewskiego

Uchwały o pozycjach 1 - 20 (z 42) starsze uchwały Zarządu Powiatu Braniewskiego »Uchwała nr 208/20 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 25 marca 2020


w sprawie zmiany Uchwały Nr 203/20 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 12 marca 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawieszenie zajęć

Uchwała nr 207/20 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 25 marca 2020


w sprawie przedstawienia informacji o stanie mienia Powiatu Braniewskiego.

Uchwała nr 206/20 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 25 marca 2020


w sprawie sprawozdania dotyczącego udzielonych w 2019 roku ulg w spłacie należności pieniężnych przypadających Powiatowi Braniewskiemu.

Uchwała nr 205/20 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 25 marca 2020


w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Braniewskiego za 2019 rok.

Uchwała nr 204/20 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 18 marca 2020


w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Braniewie

Uchwała nr 203/20 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 12 marca 2020


w sprawie wyrażenia zgody na zawieszenie zajęć

Uchwała nr 202/20 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 11 marca 2020


w sprawie ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych Powiatu Braniewskiego w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego i ekologii.

Uchwała nr 201/20 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 4 marca 2020


w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadania publicznego Powiatu Braniewskiego w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego i ekologii

Uchwała nr 200/20 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 4 marca 2020


w sprawie wyboru podmiotów w celu zlecenia realizacji w 2020 roku zadań publicznych Powiatu Braniewskiego i udzielenia dotacji celowej na zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

Uchwała nr 199/20 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 26 lutego 2020


w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Braniewie

Uchwała nr 198/20 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 20 lutego 2020


w sprawie powołania na 2020 rok Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Braniewskiego

Uchwała nr 197/20 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 20 lutego 2020


w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w związku z realizacją projektu pt.: „Piękni w kwiecie wieku” –Europejski Korpus Solidarności

Uchwała nr 196/20 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 12 lutego 2020


w sprawie zatwierdzenia Kalendarza Imprez Sportowych Powiatu Braniewskiego na 2020 rok

Uchwała nr 195/20 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 12 lutego 2020


w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Dostosowanie budynku Powiatowego Domu Dziecka do obowiązujących standardów p.poż – Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego”

Uchwała nr 194/20 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 12 lutego 2020


w sprawie upoważnienia Powiatowego Domu Dziecka „Słoneczne Wzgórze” we Fromborku do podejmowania wszelkich czynności związanych z realizacją inwestycji pn.: „Dostosowanie budynku Powiatowego Domu Dziecka do obowiązujących standardów p.poż – Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego”, w tym przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielnie zamówienia publicznego oraz upoważnienia do dokonywania czynności zastrzeżonych dla kierownika zamawiającego w ramach zadania inwestycyjnego

Uchwała nr 193/20 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 29 stycznia 2020


w sprawie upoważnienia do składania wszelkich oświadczeń woli w związku z realizacją projektu pn.: „Aktywizacja osób w wieku powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie braniewskim (VI)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Uchwała nr 192/20 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 29 stycznia 2020


w sprawie upoważnienia do składania wszelkich oświadczeń woli w związku z realizacją projektu pn.: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie braniewskim (V)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Uchwała nr 191/20 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 29 stycznia 2020


w sprawie przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli za rok 2019

Uchwała nr 190/20 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 29 stycznia 2020


w sprawie zatwierdzenia wysokości środków na zakup nagród w konkursach i zawodach sportowych organizowanych przez szkoły, dla których organem prowadzącym jest Powiat Braniewski, w roku 2020

Uchwała nr 189/20 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 29 stycznia 2020


w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Braniewski, na rok 2020.
Uchwały o pozycjach 1 - 20 (z 42) starsze uchwały Zarządu Powiatu Braniewskiego »

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij