Strona główna  >  Uchwały  >  Rady Powiatu Braniewskiego  >  2017

Uchwały Rady Powiatu Braniewskiego z 2017 roku

Uchwały z roku 2020 Rady Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2019 Rady Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2018 Rady Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2017 Rady Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2016 Rady Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2015 Rady Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2014 Rady Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2013 Rady Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2012 Rady Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2011 Rady Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2010 Rady Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2009 Rady Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2008 Rady Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2007 Rady Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2006 Rady Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2005 Rady Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2004 Rady Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2003 Rady Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2002 Rady Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2001 Rady Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2000 Rady Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 1999 Rady Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 1998 Rady Powiatu Braniewskiego

Uchwały o pozycjach 1 - 20 (z 90) starsze uchwały Rady Powiatu Braniewskiego »Uchwała nr XXXIII/267/17 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 21 grudnia 2017


w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Uchwały Nr XXIV/196/17 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 31 marca 2017roku zmieniony Uchwałą Nr XXIX/227/17 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 25 sierpnia 2017r. oraz Uchwałą Nr XXXII/252/17 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 23 listopada 2017r. w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznanych Powiatowi Braniewskiemu na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w roku 2017

Uchwała nr XXXIII/266/17 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 21 grudnia 2017


w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas oznaczony i zastosowanie bezprzetargowego trybu zawarcia tej umowy.

Uchwała nr XXXIII/265/17 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 21 grudnia 2017


w sprawie powierzenia prowadzenia zadania w zakresie dokształcania teoretycznego uczniów będących młodocianymi pracownikami

Uchwała nr XXXIII/264/17 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 21 grudnia 2017


w sprawie powołania członka Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Braniewskiego

Uchwała nr XXXIII/263/17 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 21 grudnia 2017


w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Braniewskiego na 2018 rok

Uchwała nr XXXIII/262/17 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 21 grudnia 2017


w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Braniewskiego na 2018 rok.

Uchwała nr XXXIII/261/17 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 21 grudnia 2017


w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu Braniewskiego na 2018 rok.

Uchwała nr XXXIII/260/17 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 21 grudnia 2017


w sprawie uchwalenia budżetu powiatu Braniewskiego na rok 2018.

Uchwała nr XXXIII/259/17 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 21 grudnia 2017


w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Braniewskiego na lata 2018 - 2026.

Uchwała nr XXXIII/258/17 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 21 grudnia 2017


w sprawie wydatków budżetu Powiatu Braniewskiego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017.

Uchwała nr XXXIII/257/17 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 21 grudnia 2017


w sprawie zmian w budżecie Powiatu Braniewskiego na rok 2017.

Uchwała nr XXXIII/256/17 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 21 grudnia 2017


w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Braniewskiego na lata 2017 - 2025.

Uchwała nr XXXIII/255/17 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 21 grudnia 2017


w sprawie przyjęcia niektórych zadań publicznych z zakresu administracji rządowej wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”

Uchwała nr XXXII/254/17 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 23 listopada 2017


w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie powiatu braniewskiego na 2018 rok

Uchwała nr XXXII/253/17 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 23 listopada 2017


w sprawie uruchomienia Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020

Uchwała nr XXXII/252/17 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 23 listopada 2017


w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Uchwały Nr XXIV/196/17 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 31 marca 2017roku zmieniony Uchwałą Nr XXIX/227/17 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 25 sierpnia 2017r. w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznanych Powiatowi Braniewskiemu na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w roku 2017

Uchwała nr XXXII/251/17 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 23 listopada 2017


w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn. „Rodzina to nasza przyszłość” współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Poddziałanie 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe, konkurs zamknięty nr RPWM.11.02.03-IZ.00-28-001/17

Uchwała nr XXXII/250/17 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 23 listopada 2017


w sprawie określenia struktury organizacyjnej Zespołu Szkół Budowlanych w Braniewie.

Uchwała nr XXXII/249/17 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 23 listopada 2017


w sprawie przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie

Uchwała nr XXXII/248/17 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 23 listopada 2017


w sprawie określenia struktury organizacyjnej Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Liszewskiego w Braniewie.
Uchwały o pozycjach 1 - 20 (z 90) starsze uchwały Rady Powiatu Braniewskiego »

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij