Strona główna  >  Uchwały  >  Zarządu Powiatu Braniewskiego  >  2017

Uchwały Zarządu Powiatu Braniewskiego z 2017 roku

Uchwały z roku 2020 Zarządu Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2019 Zarządu Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2018 Zarządu Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2017 Zarządu Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2016 Zarządu Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2015 Zarządu Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2014 Zarządu Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2013 Zarządu Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2012 Zarządu Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2011 Zarządu Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2010 Zarządu Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2009 Zarządu Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2008 Zarządu Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2007 Zarządu Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2006 Zarządu Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2005 Zarządu Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2004 Zarządu Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2003 Zarządu Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2002 Zarządu Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2001 Zarządu Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2000 Zarządu Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 1999 Zarządu Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 1998 Zarządu Powiatu Braniewskiego

Uchwały o pozycjach 1 - 20 (z 131) starsze uchwały Zarządu Powiatu Braniewskiego »Uchwała nr 409/17 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 21 grudnia 2017


w sprawie zmiany Uchwały Nr 358/2017 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia pożyczki Powiatowemu Centrum Medycznemu spółka z o. o w Braniewie

Uchwała nr 408/17 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 13 grudnia 2017


w sprawie uchylenia Uchwały Nr 399/17 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 15 listopada 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia w 2018 roku punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Braniewskim

Uchwała nr 407/17 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 12 grudnia 2017


w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych Powiatu Braniewskiego w zakresie turystyki, promocji i ochrony zdrowia, ochrony środowiska przyrodniczego i ekologii, kultury fizycznej oraz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

Uchwała nr 406/17 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 12 grudnia 2017


w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Braniewskim oraz przyjęcia regulaminu prac Komisji Konkursowej

Uchwała nr 405/17 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 12 grudnia 2017


w sprawie zmian w budżecie Powiatu Braniewskiego na rok 2017.

Uchwała nr 404/17 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 28 listopada 2017


w sprawie zmian w budżecie Powiatu Braniewskiego na rok 2017.

Uchwała nr 403/17 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 23 listopada 2017


w sprawie określenia wysokości Stypendium Starosty Braniewskiego i Nagrody Starosty Braniewskiego na rok 2018.

Uchwała nr 402/17 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 23 listopada 2017


w sprawie ogłoszenia naboru na członków Komisji Konkursowej do reprezentowania organizacji pozarządowych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia w 2018 roku punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Braniewskim

Uchwała nr 401/17 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 23 listopada 2017


w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Alicji Joanny Solińskiej nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Uchwała nr 400/17 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 15 listopada 2017


w sprawie wyznaczenia zastępstwa podczas nieobecności Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Feliksa Nowowiejskiego w Braniewie

Uchwała nr 399/17 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 15 listopada 2017


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia w 2018 roku punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Braniewskim

Uchwała nr 398/17 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 15 listopada 2017


w sprawie wydania opinii w przedmiocie zaliczenia niektórych dróg gruntowych położonych na terenie Gminy Braniewo do kategorii dróg gminnych

Uchwała nr 397/17 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 15 listopada 2017


w sprawie projektu budżetu Powiatu Braniewskiego na 2018 r.

Uchwała nr 396/17 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 15 listopada 2017


w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Braniewskiego na lata 2018 -2026

Uchwała nr 395/17 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 31 października 2017


w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji określonychw art.37 ust.1 pkt.1 ustawy o finansach publicznych za III kwartał 2017 r.

Uchwała nr 394/17 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 26 października 2017


w sprawie zmian w budżecie Powiatu Braniewskiego na rok 2017.

Uchwała nr 393/17 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 24 października 2017


w sprawie wyznaczenia zastępstwa podczas nieobecności Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Braniewie

Uchwała nr 392/17 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 24 października 2017


w sprawie zmiany uchwały Nr 296/17 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 24 stycznia 2017 roku w sprawie określenia podstawowej kwoty dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych

Uchwała nr 391/17 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 18 października 2017


w sprawie zmian w budżecie Powiatu Braniewskiego na rok 2017.

Uchwała nr 390/17 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 6 października 2017


w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie do podejmowania wszelkich czynności związanych z realizacją projektu pn. „Rodzina to nasza przyszłość” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.2 Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Podziałanie 11.2.3. Ułatwianie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym, w tym przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i powierzenia czynności zastrzeżonych dla kierownika zamawiającego w ramach realizowanego projektu.
Uchwały o pozycjach 1 - 20 (z 131) starsze uchwały Zarządu Powiatu Braniewskiego »

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij