Strona główna  >  Uchwały  >  Zarządu Powiatu Braniewskiego  >  2019

Uchwały Zarządu Powiatu Braniewskiego z 2019 roku

Uchwały z roku 2019 Zarządu Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2018 Zarządu Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2017 Zarządu Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2016 Zarządu Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2015 Zarządu Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2014 Zarządu Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2013 Zarządu Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2012 Zarządu Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2011 Zarządu Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2010 Zarządu Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2009 Zarządu Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2008 Zarządu Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2007 Zarządu Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2006 Zarządu Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2005 Zarządu Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2004 Zarządu Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2003 Zarządu Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2002 Zarządu Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2001 Zarządu Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2000 Zarządu Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 1999 Zarządu Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 1998 Zarządu Powiatu Braniewskiego

Uchwały o pozycjach 1 - 20 (z 90) starsze uchwały Zarządu Powiatu Braniewskiego »Uchwała nr 106/19 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 20 sierpnia 2019


w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Uchwała nr 105/19 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 14 sierpnia 2019


w sprawie wynagrodzenia ekspertów biorących udział w pracach komisji egzaminacyjnych powołanych w celu przeprowadzenia egzaminów na stopień nauczyciela mianowanego, w roku 2019.

Uchwała nr 104/19 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 14 sierpnia 2019


w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Adriana Tomasza Mantykiewicza nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Uchwała nr 103/19 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 14 sierpnia 2019


w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Adama Kowalewskiego nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Uchwała nr 102/19 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 14 sierpnia 2019


w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Kamili Marii Wojtas nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Uchwała nr 101/19 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 14 sierpnia 2019


w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Moniki Kołodziejczak nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Uchwała nr 100/19 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 14 sierpnia 2019


w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Aleksandry Barbary Orysiak nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Uchwała nr 99/19 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 14 sierpnia 2019


w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Damiana Byka nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Uchwała nr 98/19 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 14 sierpnia 2019


w sprawie uznania się za organ niewłaściwy do rozpatrzenia petycji

Uchwała nr 97/19 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 7 sierpnia 2019


w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w związku z realizacją projektu pn.: „Razem w dorosłość” współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Poddziałanie 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe, konkurs zamknięty nr RPWM.11.2.3-IZ.00-28-002/19

Uchwała nr 96/19 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 30 lipca 2019


w sprawie wyznaczenia zastępstwa podczas nieobecności Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Feliksa Nowowiejskiego w Braniewie

Uchwała nr 95/19 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 23 lipca 2019


w sprawie odmowy udzielenia dotacji celowej organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego w obszarze „Działalność wspomagająca organizacje pozarządowe w pozyskiwaniu środków zewnętrznych poprzez zapewnienie wkładu własnego do projektów związanych z realizacją zadań powiatu w 2019 roku”

Uchwała nr 94/19 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 23 lipca 2019


w sprawie zmian w budżecie Powiatu Braniewskiego na rok 2019.

Uchwała nr 93/19 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 18 lipca 2019


w sprawie ponownego wyboru oferty w Zadaniu nr 1 (część 1) na: Cyfryzację Powiatowego Zasobu Geodezyjno-Kartograficznego w ramach projektu „Wdrożenie e-usług publicznych w Starostwie Powiatowym w Braniewie w zakresie udostępniania powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego”

Uchwała nr 92/19 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 12 lipca 2019


w sprawie określenia zasad przyznawania dofinansowania do wypoczynku dla dzieci i młodzieży przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej

Uchwała nr 91/19 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 12 lipca 2019


w sprawie unieważnienia części 3 postępowania przetargowego na: Cyfryzację Powiatowego Zasobu Geodezyjno-Kartograficznego w ramach projektu „Wdrożenie e-usług publicznych w Starostwie Powiatowym w Braniewie w zakresie udostępniania powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego”

Uchwała nr 90/19 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 9 lipca 2019


w sprawie upoważnienia Pani Joanny Lewandowskiej - Dyrektora Powiatowego Domu Dziecka „Słoneczne Wzgórze” we Fromborku do składania oświadczeń woli wynikających z wykonywania trwałego zarządu nieruchomościami jednostki

Uchwała nr 89/19 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 2 lipca 2019


w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w związku z realizacją projekt pn. „Skills and Masters” w ramach programu Erasmus+

Uchwała nr 88/19 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 25 czerwca 2019


w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w związku z realizacją projektu pn.: „Kultura, języki, zarządzanie – rozwój kompetencji kluczowych kadry” w ramach akcji KA1 Mobilność kadry edukacji szkolnej programu Erasmus+

Uchwała nr 87/19 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 25 czerwca 2019


w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Braniewie
Uchwały o pozycjach 1 - 20 (z 90) starsze uchwały Zarządu Powiatu Braniewskiego »

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij