Zarządzenie nr 41/2019Starosty Braniewskiegoz dnia 11 lipca 2019w sprawie ustalenia "Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Braniewie oraz wolne stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Braniewskiego"

Zarządzenie nr 41/2019
Starosty Braniewskiego
z dnia 11 lipca 2019


w sprawie ustalenia "Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Braniewie oraz wolne stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Braniewskiego"

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1260 ze zm.), zarządzam co następuje:

§ 1. Ustala się „Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Braniewie oraz wolne stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Braniewskiego”, którego treść stanowi Załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Traci moc Zarządzenie nr 54/2018 Starosty Braniewskiego z dnia 10 września 2018 roku w sprawie ustalenia „Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Braniewie oraz wolne stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Braniewskiego”.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

do pobrania:

Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Braniewie oraz wolne stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Braniewskiego (167kB) pdfmetryczka


Odpowiada za treść: Paweł Fedorczyk
Opublikował: Mirosław Wolak (11 lipca 2019, 07:53:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 205