Ab - Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innego podmiotu

Kod wydziału:

Ab

Nazwa usługi:

Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innego podmiotu

Podstawa prawna:
 • art. 40 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo  budowlane (tj. Dz. U. z  2010 r. Nr  243, poz. 1623 z późn. zm.)
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)
Potrzebne dokumenty:

Wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę powinien zawierać:
 • dane identyfikacyjne nowego inwestora (imię, nazwisko lub nazwa, adres)
 • w przypadku ustanowienia pełnomocnictwa dane identyfikacyjne pełnomocnika (imię, nazwisko lub nazwa, adres)
 • nr pozwolenia, data wydania, znak sprawy
 • dane identyfikacyjne inwestycji (nazwa i rodzaj całego zamierzenia budowlanego, rodzaj obiektu lub zespołu obiektów, lokalizacja – nr działki, nr lub nazwa obrębu, gmina)
 • dane identyfikacyjne dotychczasowego inwestora (imię, nazwisko lub nazwa, adres)
Do wniosku o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę należy dołączyć:

 • oświadczenie, pod rygorem odpowiedzialności karnej, o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (dotyczy nowego inwestora)
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody dotychczasowego inwestora na przeniesienie decyzji 
 • oświadczenie o przyjęciu warunków zawartych w decyzji o pozwoleniu na budowę (dotyczy inwestora, na rzecz którego nastąpi przeniesienie decyzji)
 • do wglądu dziennik budowy, jeżeli od rozpoczęcia budowy minęły 3 lata
 • dowód wniesienia opłaty skarbowej lub podstawę prawną zwolnienia z zapłaty opłaty skarbowej
 • oryginał lub uwierzytelnioną kopię pełnomocnictwa udzielonego osobie działającej w imieniu inwestora
 • dowód wniesienia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo

Opłata skarbowa:

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku:

 • wysokość opłaty skarbowej 90 zł zgodnie z częścią I pkt 11 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2006 r. nr 225 poz. 1635, z późn. zm.)
 • nie podlega opłacie skarbowej dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego (art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej)

Dokładne określenie miejsca wykonywania usługi:

Starostwo Powiatowe w Braniewie, Plac Piłsudskiego 2, 14-500 Braniewo
Wydział Architektoniczno-Budowlany, II piętro, pok. 308, tel. 55 644-02-30 (naczelnik wydziału), 55 644-02-31 do 33,  w godz. 7:30 – 15:30
Dokumenty należy złożyć w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Braniewie pok. 213, w godz. 7:30 – 15:30, tel. 55 644-02-04, fax: 55 644-02-05 lub przesłać pocztą na adres starostwa

Czas realizacji usługi:

 • organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane nie później niż w ciągu dwóch miesięcy (art. 35 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego)
 • do 65 dni od dnia złożenia wniosku – nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony, albo z przyczyn niezależnych od organu (art. 35 ustawy Prawo budowlane)
Informacje o trybie odwoławczym:

Od decyzji o przeniesieniu pozwolenia na budowę przysługuje stronom odwołanie do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie za pośrednictwem Starosty Braniewskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji

Pliki do pobrania:

 1. Wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę
 2. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
 3. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę
 4. Oświadczenie o przyjęciu warunków zawartych w decyzji o pozwoleniu na budowę
Wytworzył: Agnieszka Wasilewska (26 września 2011)
Opublikował: Mirosław Wolak (27 września 2011, 14:00:54)

Ostatnia zmiana: Mirosław Wolak (24 stycznia 2017, 22:22:11)
Zmieniono: Zaktualizowano wykaz formularzy

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2297

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij