Wpis do ewidencji klubu sportowego


Nazwa usługi:

Wpis do ewidencji Klubu Sportowego, działającego w formie stowarzyszenia, którego statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej.
Wniosek o wpis do ewidencji należy złożyć na piśmie. Wnioskodawcą jest osoba fizyczna, będąca założycielem klubu, przy czym założyciel może działać przez pełnomocnika, po przedłożeniu wraz z wnioskiem umocowania do reprezentowania wnioskodawcy. 
Decyzję administracyjną w sprawie wpisu lub odmowy wpisu do ewidencji klubu sportowego wydaje Starosta Braniewski. Z chwilą wpisu do rejestru w/w klub sportowy uzyskuje osobowość prawną.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. Z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).
  2. Ustawa z dnia z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.) 
  3. Ustawa z dnia 7 kwietnia1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 79, poz. 855 z 2001 r. z późn. zm.).
  4. Rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011r. w sprawie ewidencji klubów sportowych (Dz. U. Nr 243, poz.1449)
Wymagane dokumenty:  

Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji (poniżej wzór wniosku do pobrania), wraz z załącznikami.

Załączniki:  
1. Protokół z Zebrania Założycielskiego.
2. Uchwała o powołaniu Klubu.
3. Uchwała o zatwierdzeniu statutu.
4. Uchwała o wyborze Komitetu Założycielskiego.
5. Lista założycieli zawierająca: imiona i nazwisko, miejsce urodzenia, numer PESEL adres, własnoręczne podpisy.
6. Informację o adresie tymczasowej siedziby stowarzyszenia, numer kontaktowy.
7. Statut w dwóch egzemplarzach (wg ramowego statutu).
8. Uchwałę o wyborze zarządu oraz uchwa¬łą o wyborze organu kontroli wewnętrznej (komisji rewizyjnej) w przypadku ich wyboru na zebraniu założycielskim.
 

Miejsce załatwienia sprawy

Sekretariat Starostwa Powiatowego w Braniewie, 14-500 Braniewo, Pl. Piłsudskiego 2.
  
Jednostka odpowiedzialna

Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu Starostwa Powiatowego w Braniewie, tel. 55 644 02 40. 
  
Termin realizacji

W ciągu 30 dni od daty zgłoszenia.
  
Informacje o trybie odwoławczym

Nie przysługuje 
  
Wysokość opłat

  1. Wpis do ewidencji oraz wykreślenie (wydanie decyzji administracyjnej) klubu sportowego działającego w formie stowarzyszenia, którego statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o Opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz.1635 z póź. zm.) podlega opłacie skarbowej w wysokości 10 zł,

  2. Wydanie zaświadczenia o wpisie klubu sportowego do ewidencji prowadzonej przez Starostę na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o Opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz.1635 z póź. zm.) podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł. 
 
Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej powinien być dołączony przez wnioskodawcę do składanego wniosku.
  
Informacje dodatkowe:

Zobowiązanie osoby zgłaszającej do zgłoszenia w ciągu 14 dni wszelkich zmian danych zawartych w zgłoszeniu, powstałych po wpisie do ewidencji. 

Do pobrania
Wytworzył: Helena Janczarek (15 marca 2012)
Opublikował: Mirosław Wolak (19 marca 2012, 08:15:02)

Ostatnia zmiana: Mirosław Wolak (15 maja 2013, 14:54:44)
Zmieniono: poprawiono sposób wyświetlania załączników

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2600

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij