Wpis do ewidencji stowarzyszenia zwykłegoInformacje podstawowe:

Stowarzyszenie zwykłe jest uproszczoną formą stowarzyszenia nie posiadającą osobowości prawnej, ale może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywane. Do jego założenia wystarczy wola trzech osób, które uchwalają regulamin działalności, określający w szczególności:

1) nazwę stowarzyszenia zwykłego, 
2) cel lub cele działalności,
3) teren i środki działania, 
4) siedzibę,
5) zasady dokonywania zmian regulaminu działalności, 
6) sposób nabycia i utraty członkostwa, 
7) a także sposób rozwiązania stowarzyszenia zwykłego,
8) i sposób reprezentacji (w zależności od wariantu opisanego poniżej) np.
a) przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe, 
b) Zarząd, 
c) Zarząd i organ kontroli wewnętrznej


Stowarzyszenia zwykłe mogą działać w trzech wariantach:

  • wariant z reprezentantem – osobą, która reprezentuje stowarzyszenie na zewnątrz (takie stowarzyszenie może także posiadać organ kontroli wewnętrznej (należy wówczas określić w regulaminie działalności tryb jego wyboru, uzupełnienie składu oraz jego kompetencje.
  • wariant z zarządem (w tym przypadku stowarzyszenie zwykłe określa w regulaminie działalności tryb jego wyboru oraz uzupełniania składu, kompetencje, warunki ważności jego uchwał oraz sposób reprezentowania stowarzyszenia zwykłego w szczególności zaciągania zobowiązań majątkowych,
  • wariant z zarządem i organem kontroli – wówczas w regulaminie działalności określa  tryb wyboru zarządu oraz uzupełniania składu, kompetencje, warunki ważności jego uchwał oraz sposób reprezentowania stowarzyszenia zwykłego w szczególności zaciągania zobowiązań majątkowych i organu kontroli, uzupełnianie składu, kompetencje.
Wymagane dokumenty:
 • wniosek o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych, 
 • regulamin stowarzyszenia, 
 • lista wszystkich członków założycieli, 
 • protokół z zebrania założycielskiego (do protokołu należy dołączyć uchwały w zależności od typu regulacji zawartych w Regulaminie, czyli wariantów działalności opisanych powyżej). 
UWAGA! Dokumenty muszą być złożone w oryginale w jednym egzemplarzu, regulamin w dwóch egzemplarzach. Wszystkie dokumenty muszą być podpisane przez przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie albo jeżeli stowarzyszenie posiada zarząd, to zarząd (wszystkie osoby będące w zarządzie) stowarzyszenia zwykłego.

Miejsce załatwienia sprawy

Sekretariat Starostwa Powiatowego w Braniewie, 14-500 Braniewo, Pl. Piłsudskiego 2.
  
Jednostka odpowiedzialna

Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu Starostwa Powiatowego w Braniewie, tel. 55 644 02 40. 
  
Termin realizacji

7 dni od dnia wpłynięcia wniosku. (Jeżeli wniosek o wpis zawiera braki, organ nadzorujący wzywa do jego uzupełnienia w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Termin na dokonanie wpisu, o którym mowa w ust. 2, liczy się od dnia uzupełnienia wniosku o wpis. Nieuzupełnienie wniosku o wpis w terminie 14 dni powoduje jego bezskuteczność).
  
Informacje o trybie odwoławczym

W przypadku nie dokonania wpisu do ewidencji w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku o wpis lub uzupełnienia jego braków i nie został złożony wniosek   o zakazanie założenia stowarzyszenia, przysługuje prawo wniesienia skargi na bezczynność do sądu administracyjnego.

Wysokość opłat

Złożenie wniosku o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych oraz sam wpis są bezpłatne. 

Opłata może się pojawić, jeżeli stowarzyszenie złoży wniosek o wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji stowarzyszeń zwykłych. Taki wniosek podlega opłacie skarbowej w wysokości - 17 zł na konto: Urząd Miasta w Braniewie, nr konta: 77 8313 0009 0036 9006 2000 0090. W rubryce „nazwa zleceniodawcy”  należy wpisać nazwę stowarzyszenia zwykłego. W rubryce „tytułem” należy wpisać „wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji stowarzyszenia zwykłego”

Informacje dodatkowe:

Wszelkie zmiany zachodzące w stowarzyszeniu należy zgłaszać w ciągu 14 dni. 
Stowarzyszenie zwykłe, by mogło podjąć działalność zgodną z prawem  musi posiadać NIP i REGON.


Do pobrania

 1. Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji stowarzyszenia zwykłego, z załącznikami - wariant z reprezentantem (52kB) zip

 2. Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji stowarzyszenia zwykłego, z załącznikami - wariant z zarządem (41kB) zip

 3. Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji stowarzyszenia zwykłego, z załącznikami - wariant z zarządem i organem kontroli (40kB) zip

 4. Wniosek o wydanie zaświadczenia o wpisie (16kB) word
Wytworzył: Helena Janczarek (15 marca 2012)
Opublikował: Mirosław Wolak (19 marca 2012, 15:19:46)

Ostatnia zmiana: Mirosław Wolak (27 listopada 2018, 10:29:17)
Zmieniono: Uaktualniono procedurę wpisu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2415

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij