Wpis do ewidencji uczniowskiego klubu sportowego

Nazwa usługi

Wniosek o wpis do ewidencji należy złożyć na piśmie. Wnioskodawcą jest osoba fizyczna, będąca założycielem klubu, przy czym założyciel może działać przez pełnomocnika, po przedłożeniu wraz z wnioskiem umocowania do reprezentowania wnioskodawcy.  
Decyzję administracyjną w sprawie wpisu lub odmowy wpisu do ewidencji uczniowskiego klubu sportowego wydaje Starosta Braniewski. Z chwilą wpisu do rejestru w/w klub uzyskuje osobowość prawną.
 
Podstawa prawna
 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. Z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).
 2. Ustawa z dnia z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.)
 3. Ustawa z dnia 7 kwietnia1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 79, poz. 855 z 2001 r. z późn. zm.).
 4.  Rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011r. w sprawie ewidencji klubów sportowych (Dz. U. Nr 243, poz.1449)
Wymagane dokumenty:   

Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji (poniżej wzór wniosku do pobrania), wraz z załącznikami.
 
Załączniki:  
 1. Protokół z Zebrania Założycielskiego UKS.
 2. Uchwała o powołaniu UKS.
 3. Uchwała o zatwierdzeniu statutu.
 4. Uchwała o wyborze Komitetu Założycielskiego UKS.
 5. Lista założycieli zawierająca: imiona i nazwisko, miejsce urodzenia, numer PESEL adres, własnoręczne podpisy.
 6. Informację o adresie tymczasowej siedziby UKS, numer kontaktowy.
 7. Statut w dwóch egzemplarzach (wg ramowego statutu).
 8. Uchwałę o wyborze zarządu oraz uchwa­łą o wyborze organu kontroli wewnętrznej (komisji rewizyjnej) w przypadku ich wyboru na zebraniu założycielskim.
Miejsce załatwienia sprawy:
 
Sekretariat Starostwa Powiatowego w Braniewie, 14-500 Braniewo, Pl. Piłsudskiego 2.
 
Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu Starostwa Powiatowego w Braniewie, tel. 55 644 02 40. 
 
Termin realizacji:

W ciągu 30 dni od daty zgłoszenia.
 
Informacje o trybie odwoławczym:
Nie przysługuje
 
Wysokość opłat
 
Bez opłat
 
Informacje dodatkowe:

Zobowiązanie osoby zgłaszającej do zgłoszenia w ciągu 14 dni wszelkich zmian danych zawartych w zgłoszeniu, powstałych po wpisie do ewidencji.
 
Do pobrania:

 1. Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji (27kB) word  
 2. Lista założycieli (45kB) word  
 3. Wzór protokołu (40kB) word  
 4. Wzór wniosku o zmiany we wpisie adresu/siedziby UKS (15kB) word
 5. Wzór wniosku o zmiany we wpisie składu zarządu UKS (25kB) word
 6. Wzór wniosku o wydanie aktualnego odpisu z ewidencji (24kB) word
 7. Wniosek o wykreślenie z ewidencji (15kB) word

Wytworzył: Helena Janczarek (15 marca 2012)
Opublikował: Mirosław Wolak (19 marca 2012, 15:27:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2868

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij