Informacje, akty prawne, ogłoszenia dotyczące organizacji pozarządowych


Informacje, akty prawne, ogłoszenia z roku 2015


Uchwała nr 130/15 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 13 listopada 2015 roku w sprawie ogłoszenia naboru na członków Komisji Konkursowej do reprezentowania organizacji pozarządowych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2016 roku zadania...

Uchwała nr 129/15 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 13 listopada 2015 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej...

Uchwała nr 84/15 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 26 maja 2015 w sprawie uznania celowości realizacji zadania publicznego

Uchwała nr 49/15 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 11 marca 2015 w sprawie powołania na 2015 rok Komisji Konkursowych oraz przyjęcia regulaminu prac Komisji Konkursowych, powołanych w celu przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na realizację

Uchwała nr 48/15 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 11 marca 2015 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych Powiatu Braniewskiego w zakresie turystyki i krajoznawstwa, promocji i ochrony zdrowia ora

Uchwała nr 47/15 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 11 marca 2015 w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania Powiatu Braniewskiego w zakresie pomocy społecznej w 2015 roku


Informacje, akty prawne, ogłoszenia z roku 2014

Uchwała nr III/24/14 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Powiatu Braniewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku pub

Uchwała nr 435/14 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 24 września 2014 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych, dotyczących projektu „Programu Współpracy'...

Uchwała nr 416/14 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 22 lipca 2014 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania Powiatu Braniewskiego w zakresie pomocy społecznej przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa

Uchwała nr 415/14 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 22 lipca 2014 w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Braniewskiego w 2014 roku

Uchwała nr 414/14 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 15 lipca 2014 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Braniewskiego, stanowiącego wykonanie Porozumienia, zawartego w dniu 14 lipca 2014 roku...

Uchwała nr 411/14 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 25 czerwca 2014 w sprawie organizacji Powiatowego konkursu na najaktywniejszą organizację pozarządową Powiatu Braniewskiego pod nazwą: „Aktywni i skuteczni”

Uchwała nr 410/14 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań Powiatu Braniewskiego, w zakresie pomocy społecznej, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty...

Uchwała nr 393/14 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 26 marca 2014 w sprawie wyboru podmiotu na realizację zadania Powiatu Braniewskiego i uzyskanie dotacji celowej przez organizacje pozarządowe działające w sferze pożytku publicznego oraz podmio

Uchwała nr 385/14 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 13 marca 2014 roku sprawie powołania na 2014 rok Komisji Konkursowych w celu opiniowania złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań Powiatu Braniewskiego przez organizacje pozar

Uchwała nr 379/14 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 27 lutego 2014 roku w sprawie przyjęcia regulaminu prac Komisji Konkursowej, powołanej w celu przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań Powiatu Braniewskiego przez organizacje

Uchwała nr 378/14 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 27 lutego 2014 roku w sprawie powołania na 2014 rok Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań Powiatu Braniewskiego w zakresie pomocy spo

Uchwała nr 376/14 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 13 lutego 2014 roku w sprawie naboru na członka Komisji Konkursowej do reprezentowania organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku

Uchwała nr 370/14 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 5 lutego 2014 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań Powiatu Braniewskiego i uzyskanie dotacji celowej przez organizacje pozarządowe działające w sferze pożytk


Informacje, akty prawne, ogłoszenia z roku 2013

Uchwała nr XXXIII/320/13 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 26 listopada 2013 roku w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Powiatu Braniewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności...

Uchwała nr 327/13 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 12 września 2013 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych, dotyczących projektu „Programu Współpracy Powiatu Braniewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymieni

Uchwała nr 323/13 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 14 sierpnia 2013 roku w sprawie rozstrzygnięcia Powiatowego konkursu na najaktywniejszą organizację pozarządową Powiatu Braniewskiego pod nazwą „Aktywni i skuteczni”

Uchwała nr 311/13 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 1 sierpnia 2013 roku w sprawie powołania Kapituły Konkursu w celu oceny wniosków zgłoszeniowych i wyłonienia zwycięzców w Powiatowym konkursie na najaktywniejszą organizację pozarządową P

Uchwała nr 304/13 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 4 lipca 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 297/13 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 19 czerwca 2013 roku w sprawie organizacji Powiatowego konkursu na najaktywniejszą organizację pozarząd

Uchwała nr 297/13 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 19 czerwca 2013 roku w sprawie organizacji Powiatowego konkursu na najaktywniejszą organizację pozarządową Powiatu Braniewskiego pod nazwą: „Aktywni i skuteczni”

Uchwała nr 296/13 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 19 czerwca 2013 roku w sprawie zlecenia zadania publicznego i udzielenia dotacji celowej Stowarzyszeniu PASARGA z siedzibą w Wilczętach na realizację zadania publicznego Powiatu Braniewskiego

Uchwała nr 285/13 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 9 maja 2013 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Braniewskiego, stanowiącego wykonanie Porozumienia, zawartego w dniu 30 kwietnia 2013 roku

Uchwała nr 269/13 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 14 marca 2013 roku w sprawie wyboru podmiotu na realizację zadania Powiatu Braniewskiego i uzyskanie dotacji celowej przez organizacje pozarządowe działające w sferze pożytku publicznego oraz p

Uchwała nr 259/13 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 13 lutego 2013 roku w sprawie powołania na 2013 rok Komisji Konkursowych w celu opiniowania złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań Powiatu Braniewskiego przez organizacje po

Uchwała nr 248/13 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 16 stycznia 2013 w sprawie przyjęcia regulaminu prac Komisji Konkursowej, powołanej w celu przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań Powiatu Braniewskiego przez organizacje p

Uchwała nr 247/13 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 16 stycznia 2013 roku w sprawie naboru na członka Komisji Konkursowej do reprezentowania organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytk

Uchwała nr 246/13 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 16 stycznia 2013 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań Powiatu Braniewskiego i uzyskanie dotacji celowej przez organizacje pozarządowe działające w sferze poż


Informacje, akty prawne, ogłoszenia z roku 2012

Uchwała nr XXIV/243/12 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Powiatu Braniewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności poży

Uchwała nr 224/12 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 24 września 2012 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Powiatu Braniewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienion

Uchwała nr 179/12 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 4 lipca 2012 roku w sprawie rozstrzygnięcia Powiatowego konkursu na najaktywniejszą organizację pozarządową Powiatu Braniewskiego pod nazwą „Aktywni i skuteczni”

Uchwała nr 175/12 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie zlecenia zadania publicznego i udzielenia dotacji celowej Stowarzyszeniu PASARGA z siedzibą w Wilczętach na realizację zadania publicznego Powiatu Braniewskiego

Uchwała nr 174/12 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie powołania Kapituły Konkursu w celu oceny wniosków zgłoszeniowych i wyłonienia zwycięzców w Powiatowym konkursie na najaktywniejszą organizację pozarządową P

Uchwała nr XIX/208/12 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 11 czerwca 2012 roku w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków na realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

Uchwała nr 172/12 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 30 maja 2012 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Powiatu Braniewskiego określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania pub

Uchwała nr 171/12 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 23 maja 2012 w sprawie organizacji Powiatowego konkursu na najaktywniejszą organizację pozarządową Powiatu Braniewskiego pod nazwą: „Aktywni i skuteczni”

Uchwała nr 160/12 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 8 maja 2012 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Braniewskiego, stanowiącego wykonanie Porozumienia, zawartego w dniu 30 kwietnia 2012 roku

Uchwała nr 159/12 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 8 maja 2012 roku w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego Powiatu Braniewskiego Towarzystwu Miłośników Braniewa z siedzibą w Braniewie, ul. Katedralna 9, 14 -500 Braniewo, w zakresie ku

Uchwała nr 157/12 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 2 maja 2012 roku w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego Powiatu Braniewskiego Stowarzyszeniu Na Rzecz Młodzieży w Braniewie z siedzibą w Braniewie, ul. Wiejska 2, 14-500 Braniewo

Uchwała nr XVIII/191/12 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 23 kwietnia 2012 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XII/131/11 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Powiatu Braniewskiego z organizacj

Uchwała nr 149/12 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 11 kwietnia 2012 roku w sprawie wyboru podmiotu na realizację zadania Powiatu Braniewskiego i uzyskanie dotacji celowej przez organizacje pozarządowe działające w sferze pożytku publicznego...

Uchwała nr 139/12 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 28 marca 2012 w sprawie zmiany uchwały nr 121/12 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 2 lutego 2012 roku w sprawie przyjęcia regulaminu prac Komisji Konkursowej, powołanej w celu przeprowadzeni

Uchwała nr 135/12 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 15 marca 2012 w sprawie powołania na 2012 rok Komisji Konkursowych do przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań Powiatu Braniewskiego przez organizacje pozarządowe

Uchwała nr 123/12 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 2 lutego 2012 w sprawie przyjęcia zasad dotyczących zlecania i rozliczania zadań publicznych oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania dla organizacji pozarządowych i podmiotów działa

Uchwała nr 122/12 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 2 lutego 2012 w sprawie naboru na członka Komisji Konkursowej do reprezentowania organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publi

Uchwała nr 121/12 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 2 lutego 2012 w sprawie przyjęcia regulaminu prac Komisji Konkursowej, powołanej w celu przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań Powiatu Braniewskiego przez organizacje

Uchwała nr 120/12 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 2 lutego 2012 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań Powiatu Braniewskiego na 2012 rok z udziałem funduszy zewnętrznych i uzyskanie dotacji celowej przez organizacje

Uchwała nr 119/12 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 2 lutego 2012 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań Powiatu Braniewskiego i uzyskanie dotacji celowej przez organizacje pozarządowe działające w sferze pożytku

metryczka


Wytworzył: Helena Janczarek (24 czerwca 2014)
Opublikował: Mirosław Wolak (27 czerwca 2014, 08:21:53)

Ostatnia zmiana: Mirosław Wolak (23 grudnia 2015, 09:12:52)
Zmieniono: Dodano uchwałę Nr 136/15 Zarządu Powiatu Braniewskiego

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 5126