Oferta realizacji zadania publicznego - "Bogate dzieje Zamku Biskupiego w Braniewie"

Na podstawie art. 19a ust. 3 w związku z art. 12 ust. 2 i art. 11 ust. 2  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego Zarząd Powiatu Braniewskiego podaje na okres 7 dni do publicznej wiadomości ofertę realizacji zadania publicznego   w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego pod nazwą: Działania wspierające imprezy kulturalne, prezentujące wszystkie gatunki twórczości, mające szczególne znaczenie dla Powiatu Braniewskiego po tytułem: "Bogate dzieje Zamku Biskupiego w Braniewie"

Zarząd Powiatu informuje o możliwości zgłaszania w dniach od 4.09.2015r. do dnia 11. 09. 2015r. opinii i uwag do niniejszego projektu. Uwagi i opinie do projektu można przesłać na adres: oswiata@powiat-braniewo.pl  

do pobrania:

Oferta realizacji zadania publicznego (2024kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Helena Janczarek (4 września 2015)
Opublikował: Mirosław Wolak (4 września 2015, 12:49:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 421