Konsultacje społeczne dotyczących projektu "Programu Współpracy Powiatu Braniewskiego z organizacjami pozarządowymi ... na rok 2018"


Zarząd Powiatu Braniewskiego zaprasza do konsultacji społecznych, dotyczących projektu "Programu Współpracy Powiatu Braniewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018".

Informacje dotyczące przedmiotu oraz sposobu przeprowadzenia konsultacji są umieszczone w Uchwale nr 379/17 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 5 września 2017r.

metryczka


Wytworzył: Helena Janczarek (12 września 2017)
Opublikował: Mirosław Wolak (12 września 2017, 14:56:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 280