2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Informacje o zgłoszeniach budowy i robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę z roku 2017.znak sprawy/numer wpisu:

Ab.6743.1.21.2017

zgłaszany obiekt: Przebudowa linii kablowej SN 15 kV nr 8005  relacji od T-1359 Garbarnia 1 Braniewo do T-1790 Masarnia Braniewo
imię i nazwisko lub nazwa inwestora:Energa- Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku oddział w Olsztynie ul. Tuwima 6 10-950 Olsztyn

data zgłoszenia (wpływ do organu):06.12.2017 roku
data wniesienia sprzeciwu:
upływ terminu, o którym mowa w art.30 ust.5- informacja o braku wniesienia sprzeciwu:22.01.2017r. przyjęto zgłoszenie  bez sprzeciwu
opis projektowanego  obiektu:Przebudowa linii kablowej SN 15 kV nr 8005  relacji od T-1359 Garbarnia 1 Braniewo do T-1790 Masarnia Braniewo w msc. Braniewo ul. Przemysłowa na działkach nr 84/13 i 98/1 obr. 4 miasto Braniewo
uwagi:w dniu 08.12.2017 r. wydano postanowienie o uzupełnienie dokumentacji z art. 30 ust. 5c ustawy Prawo budowlane;znak sprawy/numer wpisu:

Ab.6743.1.20.2017

zgłaszany obiekt: Linia kablowa nn 0,4 kV do domku jednorodzinnego w m. Frombork ul. Osiedle Słoneczne 
imię i nazwisko lub nazwa inwestora:Energa- Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku oddział w Olsztynie ul. Tuwima 6 10-950 Olsztyn

data zgłoszenia (wpływ do organu):31.10.2017 roku
data wniesienia sprzeciwu:
upływ terminu, o którym mowa w art.30 ust.5- informacja o braku wniesienia sprzeciwu:
22.11.2017 r. organ nie wniósł sprzeciwu
opis projektowanego  obiektu:Linia kablowa nn 0,4kV do domku jednorodzinnego w m. Frombork ul. Osiedle Słoneczne na działkach nr 53, 82, 75/1, 75/2 obręb 7 miasto Frombork
uwagi:znak sprawy/numer wpisu:

Ab.6743.1.19.2017

zgłaszany obiekt: budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4kV wraz ze złączem kablowym dla zasilania budynku mieszkalnego wielorodzinnego
imię i nazwisko lub nazwa inwestora:Energa- Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku oddział w Olsztynie ul. Tuwima 6 10-950 Olsztyn

data zgłoszenia (wpływ do organu):31.10.2017 roku
data wniesienia sprzeciwu:
upływ terminu, o którym mowa w art.30 ust.5- informacja o braku wniesienia sprzeciwu:przyjęto zgłoszenie bez sprzeciwu w dniu 29.11.2017 r. 

opis projektowanego  obiektu:budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4kV typu YAKXS 4x240 z wymianą transformatora w stacji T-1826, oraz budowa złącza kablowego dla zasilania budynku mieszkalnego wielorodzinnego, przy ul. Grota Roweckiego w Braniewie na działce nr 8/144 obr. nr 12
uwagi:w dniu 09.11.2017 r. wydano postanowienie o uzupełnienie dokumentacji z art. 30 ust. 5c ustawy Prawo budowlane; dokumentację projektową uzupełniono w dniu 23.11.2017 r.


znak sprawy/numer wpisu:

Ab.6743.1.18.2017

zgłaszany obiekt: budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4kV do zasilania garażu w kompleksie
imię i nazwisko lub nazwa inwestora:Energa- Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku oddział w Olsztynie ul. Tuwima 6 10-950 Olsztyn

data zgłoszenia (wpływ do organu):16.10.2017 roku
data wniesienia sprzeciwu:
upływ terminu, o którym mowa w art.30 ust.5- informacja o braku wniesienia sprzeciwu:07.11.2017r. przyjęto zgłoszenie  bez sprzeciwu

opis projektowanego  obiektu:budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4kV do zasilania garażu w kompleksie w msc. Frombork przy ul. Osiedle Słoneczne na działce nr 6/1 obr. 7 m. Frombork
uwagi:


znak sprawy/numer wpisu:

Ab.6743.1.17.2017

zgłaszany obiekt: budowa linii energetycznej kablowej oraz oświetlenia drogowego w msc. Wysoka Braniewska gmina Braniewo
imię i nazwisko lub nazwa inwestora:Energa Oświetlenie Sp. z o.o. ul. Rzemieślnicza 17/19 81-855 Sopot

data zgłoszenia (wpływ do organu):28.09.2017 roku
data wniesienia sprzeciwu:
upływ terminu, o którym mowa w art.30 ust.5- informacja o braku wniesienia sprzeciwu:
20.10.2017 r. organ nie wniósł sprzeciwu
opis projektowanego  obiektu:budowa linii energetycznej kablowej typu YAKXS 4x25 L=180/2012m oraz montaż trzech słupów oświetlenia drogowego w msc. Wysoka Braniewska na działkach nr 120, 124, 309 obr. Wysoka Braniewska gm. Braniewo
uwagi:znak sprawy/numer wpisu:

Ab.6743.1.16.2017

zgłaszany obiekt: budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia dla zasilania lokali usługowych przy ul. Fromborskiej w Braniewie
imię i nazwisko lub nazwa inwestora:Energa- Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku oddział w Olsztynie ul. Tuwima 6 10-950 Olsztyn

data zgłoszenia (wpływ do organu):19.09.2017 roku
data wniesienia sprzeciwu:
upływ terminu, o którym mowa w art.30 ust.5- informacja o braku wniesienia sprzeciwu:21.10.2017roku- przyjęto bez sprzeciwu

opis projektowanego  obiektu:budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia dla zasilania lokali usługowych przy ul. Fromborskiej  w Braniewie na działkach nr 2/25, 2/17, 2/16,2/15,2/14,2/13, 2/12,,2/11,2/10, 2/9,1  obr. 8 i działki nr 211, 349/1 obr. 4 m. Braniewo
uwagi:postanowienie do uzupełnienia z dnia 21.09.2017r.- 09.10.2017r.znak sprawy/numer wpisu:

Ab.6743.1.15.2017

zgłaszany obiekt: budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia dla zasilania lokali usługowych przy ul. Kościuszki w Braniewie
imię i nazwisko lub nazwa inwestora:Energa- Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku oddział w Olsztynie ul. Tuwima 6 10-950 Olsztyn

data zgłoszenia (wpływ do organu):19.09.2017 roku
data wniesienia sprzeciwu:
upływ terminu, o którym mowa w art.30 ust.5- informacja o braku wniesienia sprzeciwu:
11.10.2017 r. organ nie wniósł sprzeciwu
opis projektowanego  obiektu:budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia typu YAKXS 4x120mm2 dla zasilania lokali usługowych przy ul. Kościuszki w Braniewie na działkach nr 189/11,195 obr. 8
uwagi:

znak sprawy/numer wpisu:

Ab.6743.1.14.2017

zgłaszany obiekt: budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia dla zasilania budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. 9 Maja w Braniewie
imię i nazwisko lub nazwa inwestora:Energa- Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku oddział w Olsztynie ul. Tuwima 6 10-950 Olsztyn

data zgłoszenia (wpływ do organu):19.09.2017 roku
data wniesienia sprzeciwu:
upływ terminu, o którym mowa w art.30 ust.5- informacja o braku wniesienia sprzeciwu:11.10.2017 r. organ nie wniósł sprzeciwu

opis projektowanego  obiektu:budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia typu YAKXS 4x120mm2 dla zasilania budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. 9 Maja w Braniewie na działkach nr 77/3, 78/1, 79/3 obr.nr 2
uwagi:

znak sprawy/numer wpisu:

Ab.6743.1.13.2017

zgłaszany obiekt: budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV(sieć) dla zasilania budynków mieszkalnych w m. Braniewo.
imię i nazwisko lub nazwa inwestora:Energa- Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku oddział w Olsztynie ul. Tuwima 6 10-950 Olsztyn

data zgłoszenia (wpływ do organu):30.08.2017 rok
data wniesienia sprzeciwu:
upływ terminu, o którym mowa w art.30 ust.5- informacja o braku wniesienia sprzeciwu:
organ przyjął zgłoszenie bez sprzeciwu dnia 05.10.2017 r.
opis projektowanego  obiektu:budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV(sieć) dla zasilania budynków mieszkalnych w m. Braniewo ul Nowopasłęcka dz. nr 9/54, 9/57, 346, 344 obr. 4 m. Braniewo
uwagi:wezwanie do uzupełnienia 31.08.2017 r. uzupełniono 14.09.2017r.

znak sprawy/numer wpisu:

Ab.6743.1.12.2017

zgłaszany obiekt: budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia nn 0,4 kV z demontażem istniejącej linii napowietrznej niskiego napięcia
imię i nazwisko lub nazwa inwestora:Wodociągi Miejskie Sp. z o.o. ul Olsztyńska 10, 14-500 Braniewo

data zgłoszenia (wpływ do organu):31.07.2017 rok
data wniesienia sprzeciwu:
upływ terminu, o którym mowa w art.30 ust.5- informacja o braku wniesienia sprzeciwu:organ przyjął zgłoszenie bez sprzeciwu dnia 22.08.2017 r.

opis projektowanego  obiektu:budowa sieci elektroenergetycznej nn 0,4kV do ujęcia wody w m. Rogity gm. Braniewo na działkach nr 132, 133, 155, 190/2, 190/5, 191, 183, 165, 124/1 obręb Rogity
uwagi:

znak sprawy/numer wpisu:

Ab.6743.1.11.2017

zgłaszany obiekt: budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV
imię i nazwisko lub nazwa inwestora:Energa-Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku Oddział w Olsztynie ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn

data zgłoszenia (wpływ do organu):18.07.2017 rok
data wniesienia sprzeciwu:
upływ terminu, o którym mowa w art.30 ust.5- informacja o braku wniesienia sprzeciwu:organ przyjął zgłoszenie bez sprzeciwu dnia 09.08.2017 r.

opis projektowanego  obiektu:budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4kV typu YAKXS 4x120mm2  wraz ze złączem kablowo-pomiarowym typu P1-Rs/LZV/F do zasilania w energię elektryczną budynków mieszkalnych jednorodzinnych położonych na działkach nr 200/32, 200/35 obr. nr 5 przy ul. Olimpijskiej w Braniewie, inwestycja realizowana będzie na działkach nr 200/17, 200/34, 200/33, 200/35, 200/32, 200/37 obręb nr 5
uwagi:

znak sprawy/numer wpisu:

Ab.6743.1.10.2017

zgłaszany obiekt: budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV
imię i nazwisko lub nazwa inwestora:Energa-Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk

data zgłoszenia (wpływ do organu):12.07.2017 rok
data wniesienia sprzeciwu:
upływ terminu, o którym mowa w art.30 ust.5- informacja o braku wniesienia sprzeciwu:organ nie wniósł sprzeciwu 03.08.2017 r.

opis projektowanego  obiektu:budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4kV typu YAKXS 4x70mm2  o dl. 260m wraz ze złączem kablowo-pomiarowym typu P1-Rs/LZV/F do zasilania w energię elektryczną budynku mieszkalnego jednorodzinnego w m. Rogity gm. Braniewo, na działkach nr 118/3, 118/4, 118/5, 118/6 obręb Rogity
uwagi:


znak sprawy/numer wpisu:

Ab.6743.1.9.2017

zgłaszany obiekt: budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4kV do zasilanie w energię elektryczną domu mieszkalnego jednorodzinnego we Fromborku
imię i nazwisko lub nazwa inwestora:Energa-Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku Oddział w Olsztynie 10-950 Olsztyn ul. Tuwima 6

data zgłoszenia (wpływ do organu):11.07.2017 rok
data wniesienia sprzeciwu:
upływ terminu, o którym mowa w art.30 ust.5- informacja o braku wniesienia sprzeciwu:przyjęto bez sprzeciwu
02.08.2017r.
opis projektowanego  obiektu:budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4kV typu YAKXS 4x120mm  o dl. 11/16m wraz ze złączem kablowo-pomiarowym nn o,4kV typu P1=Rs*LZV/F do zasilanie w energię elektryczną domu mieszkalnego jednorodzinnego we Fromborku przy ul. Młynarskiej na dz. nr 87/17, 87/16 obr 7
uwagi:


znak sprawy/numer wpisu:

Ab.6743.1.8.2017

zgłaszany obiekt: budowa sieci energetycznej napowietrznej nn 0,4kV oraz budowa przyłącza energetycznego kablowego nn 0,4kV- zasilanie w energię elektryczną domu jednorodzinnego w Lelkowie.
imię i nazwisko lub nazwa inwestora:Energa-Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku Oddział w Olsztynie 10-950 Olsztyn ul. Tuwima 6

data zgłoszenia (wpływ do organu):16.06.2017 rok
data wniesienia sprzeciwu:
upływ terminu, o którym mowa w art.30 ust.5- informacja o braku wniesienia sprzeciwu:przyjęto bez sprzeciwu
21.07.2017
opis projektowanego  obiektu:budowa sieci energetycznej napowietrznej nn 0,4kV o długości 89 m oraz budowa przyłącza energetycznego kablowego nn 0,4kV- zasilanie w energię elektryczną domu jednorodzinnego w Lelkowie. na działkach nr 326, 324, 323/1 obręb Lelkowo 
uwagi:Wezwanie z dnia 20.06.2017r. do uzupełnienia zgłoszenia z art. 64 KPA w terminie 7 dni od dnia doręczenia.

znak sprawy/numer wpisu:

Ab.6743.1.7.2017

zgłaszany obiekt: budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej preizolowanej z przyłączami do budynków przy ul. Aleja Wojska Polskiego w Braniewie  
imię i nazwisko lub nazwa inwestora:Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
ul. Kościelna 4A, 14-500 Braniewo

data zgłoszenia (wpływ do organu):02.05.2017 rok
data wniesienia sprzeciwu:
upływ terminu, o którym mowa w art.30 ust.5- informacja o braku wniesienia sprzeciwu:23.05.2017
zgłoszenie przyjęto bez sprzeciwu
opis projektowanego  obiektu:budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej preizolowanej z przyłączami o długości 466,8 m do budynków przy ul. Aleja Wojska Polskiego w Braniewie na działkach nr 176/1, 180/29, 180/25, 180/24, 180/23, 180/22, 180/21, 180/20, 180/19, 180/18, 180/17, 180/16, 180/15, 180/14, 180/27 obr. nr 6
uwagi:Postanowienie z art.30 ust.5c z dnia 09.05.2017 roku o uzupełnienie zgłoszenia do 25.05.2017r.

znak sprawy/numer wpisu:

Ab.6743.1.6.2017

zgłaszany obiekt: budowa sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi do zasilania budynków mieszkalnych jednorodzinnych w Braniewie ul. Olimpijska  
imię i nazwisko lub nazwa inwestora:Energa-Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku
Oddział w Olsztynie ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn

data zgłoszenia (wpływ do organu):11.04.2017 rok
data wniesienia sprzeciwu:
upływ terminu, o którym mowa w art.30 ust.5- informacja o braku wniesienia sprzeciwu:04.05.2017 r.
opis projektowanego  obiektu:budowa sieci elektroenergetycznej typu YAKXS 4x120mm nN 0,4kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi o dł. ok. 95m do zasilania budynków mieszkalnych jednorodzinnych w Braniewie ul. Olimpijska posadowionych w granicach dz. nr 200/24, 200/25, 200/26, 200/28, 200/29 i 200/30 obręb 5.
uwagi:

znak sprawy/numer wpisu:

Ab.6743.1.5.2017

zgłaszany obiekt: budowa kablowej sieci oświetlenia drogowego 0,4kV w Braniewie przy ul. Królewieckiej
imię i nazwisko lub nazwa inwestora:Gmina Miasta Braniewa ul. Kościuszki 111 14-500 Braniewo
data zgłoszenia (wpływ do organu):27.03.2017 rok
data wniesienia sprzeciwu:
upływ terminu, o którym mowa w art.30 ust.5- informacja o braku wniesienia sprzeciwu:18.04.2017
zgłoszenie przyjęto bez sprzeciwu
opis projektowanego  obiektu: budowa kablowej sieci oświetlenia drogowego 0,4kV o dł. 1136 m na odcinku od skrzyżowania ul. Królewieckiej z ul. Żeromskiego  na dz. nr 99/9 obr 2 i 16/5 obr 1 m. Braniewo
uwagi:

znak sprawy/numer wpisu:

Ab.6743.1.4.2017

zgłaszany obiekt: budynek mieszkalny jednorodzinny 
imię i nazwisko lub nazwa inwestora:Zbigniew Kowalski
data zgłoszenia (wpływ do organu):23.03.2017 rok
data wniesienia sprzeciwu:
upływ terminu, o którym mowa w art.30 ust.5- informacja o braku wniesienia sprzeciwu:27.04.2017
zgłoszenie przyjęto bez sprzeciwu

opis projektowanego  obiektu: budowa budynku budowa mieszkalnego jednorodzinnego w msc. Dąbrowa dz. nr 123/4 obr Dąbrowa gm. Płoskinia
uwagi:wydano wezwanie z art.64 § 2 Kpa w dniu 05.04.2017r. o uzupełnienie zgłoszenia.znak sprawy/numer wpisu:

Ab.6743.1.3.2017

zgłaszany obiekt: budowa sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia
adres obiektu:14-500 Braniewo ul. Wiejska na działkach nr 21, 24, 23, 22, 19, 18, 17, 16, 15, 3 w obrębie ewidencyjnym nr 2 oraz na działkach nr 273/5, 273/11 w obrębie ewidencyjnym nr 4
imię i nazwisko lub nazwa inwestora:ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku Oddział w Olsztynie ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn
data zgłoszenia (wpływ do organu):20.01.2017 rok
data wniesienia sprzeciwu:
upływ terminu, o którym mowa w art.30 ust.5- informacja o braku wniesienia sprzeciwu:nie wniesiono sprzeciwu 16.02.2017 r.
opis projektowanego  obiektu: budowa linii elektroenergetycznej kablowej  niskiego napięcia nn 0,4kV typu YAKXS 4x70mm2 o długości całkowitej 518 m, wykonanie złącz kablowych KRSN-00/3R-NH2/F, P1-Rs/LZV/F
uwagi:wydano postanowienie z dnia 25.01.2017 r. z art. 30 ust. 5c ustawy Prawo budowlane o uzupełnienie dokumentacji projektowej; uzupełniono dokumentację projektową w dniu 09.02.2017 r.


znak sprawy/numer wpisu:

Ab.6743.1.2.2017

zgłaszany obiekt: budowa linii elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia
adres obiektu:14-500 Braniewo ul. Kościuszki dz. nr 134/4, 135/5, 133/1, 130/3, 130/1, 130/2
imię i nazwisko lub nazwa inwestora:ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku Oddział w Olsztynie
data zgłoszenia (wpływ do organu):16.01.2017 rok
data wniesienia sprzeciwu:
upływ terminu, o którym mowa w art.30 ust.5- informacja o braku wniesienia sprzeciwu:07.02.2017
nie wniesiono sprzeciwu
opis projektowanego  obiektu: budowa linii elektroenergetycznej kablowej  niskiego napięcia nn 0,4kV do budynku usługowo-mieszkalnego o długości 91 m
uwagi:znak sprawy/numer wpisu:

Ab.6743.1.1.2017

zgłaszany obiekt: budowa linii elektroenergetycznej napowietrzno-Kablowej
adres obiektu:m. Bogdany dz. nr 32, 44 obręb Biedkowo gmina Frombork
imię i nazwisko lub nazwa inwestora:ENERGA-OPERATOR S.A. z siedziba w Gdańsku Oddział w Olsztynie
data zgłoszenia (wpływ do organu):12.01.2017 rok
data wniesienia sprzeciwu:
upływ terminu, o którym mowa w art.30 ust.5- informacja o braku wniesienia sprzeciwu:07.02.207r.
nie wniesiono sprzeciwu
opis projektowanego  obiektu: budowa linii elektroenergetycznej napowietrzno-Kablowej  (budowa oświetlenia drogowego) o długości linii napowietrznej -L65m, długości linii kablowej - L120m, 5 słupów oświetleniowych wraz z oprawami, wysięgnikiem i źródłem światła 
uwagi:


metryczka


Wytworzył: Mirosław Wolak (13 stycznia 2017)
Opublikował: Mirosław Wolak (13 stycznia 2017, 12:42:29)

Ostatnia zmiana: Agnieszka Zając (23 stycznia 2018, 10:17:35)
Zmieniono: uzupełniono zgłoszenie Nr Ab.6743.1.21.2017

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1715