2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Informacje o zgłoszeniach budowy i robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę z roku 2018.

znak sprawy/numer wpisu:

Ab.6743.1.21.2018

zgłaszany obiekt: budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV dla zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego w msc. Bobrowiec na dz. nr 34/4, 34/3, 34/2 obręb Bobrowiec gm. Braniewo
imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Energa - Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku Oddział w Olsztynie ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn

data zgłoszenia (wpływ do organu):19.12.2018 r.
data wniesienia sprzeciwu:
upływ terminu, o którym mowa w art.30 ust.5- informacja o braku wniesienia sprzeciwu:przyjęto bez sprzeciwu w dniu 11.01.2019 r.
opis projektowanego  obiektu:
budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV YAKXS 4x70mm2 dla zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego w msc. Bobrowiec na dz. nr 34/4, 34/3, 34/2 obręb Bobrowiec gm. Braniewo
uwagi:


znak sprawy/numer wpisu:

Ab.6743.1.20.2018

zgłaszany obiekt: budowa kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV z przebudową przyłącza elektroenergetycznego SN-15 kV dla zasilania zakładu produkcyjnego Meble Okmed Demko Sp.J. przy ul. Kolejowej w Braniewie
imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Meble Okmed Demko Sp.J. ul. Kolejowa 13 14-500 Braniewo

data zgłoszenia (wpływ do organu):07.12.2018 r.
data wniesienia sprzeciwu:
upływ terminu, o którym mowa w art.30 ust.5- informacja o braku wniesienia sprzeciwu:12.01.2019 r. przyjęto bez sprzeciwu
opis projektowanego  obiektu:budowa kontenerowej stacji transformatorowej SN 15 kV/ nN 0,4 kV typu MRw-bpp 20/2x1000-5 o pow. zabudowy 24,96 m2, wraz z linią kablową SN -15 kV i przebudową przyłącza elektroenergetycznego SN-15 kV dla zasilania zakładu produkcyjnego Meble Okmed Demko Sp.J. przy ul. Kolejowej w Braniewie na działkach nr 84/3 obr. nr 9 m. Braniewo i dz. nr 7/9 obr. Bobrowiec gm. Braniewo

uwagi:w dniu 13.12.2018 r. wydano postanowienie z art. 30 ust. 5c ustawy Prawo budowlane z terminem uzupełnienia zgłoszenia do dnia 28.12.2018 r.; dokumentację uzupełniono w dniu 21.12.2018 r.

znak sprawy/numer wpisu:

Ab.6743.1.19.2018

zgłaszany obiekt: budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nN 0,4 kV do zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego we Fromborku przy ul. Kwiatowej
imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Energa - Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku Oddział w Olsztynie ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn

data zgłoszenia (wpływ do organu):22.11.2018 r.
data wniesienia sprzeciwu:
upływ terminu, o którym mowa w art.30 ust.5- informacja o braku wniesienia sprzeciwu:przyjęto bez sprzeciwu w dniu 14.12.2018 r.
opis projektowanego  obiektu:
budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nN 0,4 kV do zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego we Fromborku przy ul. Kwiatowej na działkach nr 2/1, 2/3 obręb 9 oraz działkach nr 273, 252, 254 obręb 6, długość linii kablowej l-22/38m typu YAKXS 4x70 , budowa zestawu złączowo-pomiarowego
uwagi:znak sprawy/numer wpisu:

Ab.6743.1.18.2018

zgłaszany obiekt: budowa elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4 kV do zasilania budynku wielolokalowego przy ul. Elbląskiej w Braniewie
imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Energa - Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku Oddział w Olsztynie ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn

data zgłoszenia (wpływ do organu):19.11.2018 r.
data wniesienia sprzeciwu:
upływ terminu, o którym mowa w art.30 ust.5- informacja o braku wniesienia sprzeciwu:przyjęto bez sprzeciwu w dniu 11.12.2018 r.
opis projektowanego  obiektu:
budowa elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4 kV do zasilania budynku wielolokalowego przy ul. Elbląskiej w Braniewie na działce nr 247/10 obręb 6, długość linii kablowej typu 2xYAKXS 4x240mm2 - 3/6 m; budowa elektroenergetycznej  rozdzielnicy kablowej nn 0,4 kV typu KRSN-00/3R-NH2/2R-NH00/F
uwagi:


znak sprawy/numer wpisu:

Ab.6743.1.17.2018

zgłaszany obiekt: budowa elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4 kV do zasila budynku mieszkalnego jednorodzinnego w m. Rogity gm. Braniewo
imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Energa - Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku Oddział w Olsztynie ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn

data zgłoszenia (wpływ do organu):25.10.2018 r.
data wniesienia sprzeciwu:
upływ terminu, o którym mowa w art.30 ust.5- informacja o braku wniesienia sprzeciwu:16.11.2018 r. organ nie wniósł sprzeciwu
opis projektowanego  obiektu:
budowa elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4 kV do zasila budynku mieszkalnego jednorodzinnego w m. Rogity gm. Braniewo na działkach nr 318/1, 318/2, 88/12, 293/19 obręb Rogity, długość linii kablowej typu YAKXS 4x70mm2 - 87/104 m; budowa naziemnego złącza kablowo-pomiarowego nn 0,4 kV
uwagi:


znak sprawy/numer wpisu:

Ab.6743.1.16.2018

zgłaszany obiekt: budowa linii kablowej nN 0,4 kV zasilającej hale magazynowe
imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Energa - Operator S.A.ul. Marynarki Polskiej 130,80-577 Gdańsk Oddział w Olsztynie ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn

data zgłoszenia (wpływ do organu):22.10.2018 r.
data wniesienia sprzeciwu:
upływ terminu, o którym mowa w art.30 ust.5- informacja o braku wniesienia sprzeciwu:w dniu 13.11.2018r przyjęto bez sprzeciwu.
opis projektowanego  obiektu:budowa linii kablowej nN 0,4 kV zasilającej hale magazynowe w msc. Młoteczno na dz. nr 2/22, 17, 5/58, 5/59 obręb Rodowo gmina Braniewo
uwagi:


znak sprawy/numer wpisu:

Ab.6743.1.15.2018

zgłaszany obiekt: budowa linii kablowej elektroenergetycznej nN 0,4kV do zasilenia budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami na parterze
imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Energa - Operator S.A.ul. Marynarki Polskiej 130,80-577 Gdańsk Oddział w Olsztynie ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn

data zgłoszenia (wpływ do organu):25.09.2018 r.
data wniesienia sprzeciwu:
upływ terminu, o którym mowa w art.30 ust.5- informacja o braku wniesienia sprzeciwu:w dniu 22.10.2018r przyjęto bez sprzeciwu.
opis projektowanego  obiektu:budowa linii kablowej elektroenergetycznej nN 0,4 kV do zasilenia budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami na parterze na dz. nr 303/2, 303/3, 303/4, 303/5, 303/11, 23/1, 22/2, 21/7, 21/12, 21/5 obręb 3 miasto Braniewo
uwagi:postanowienie z dnia 27.09.2018 r. z art. 30 ust. 5c ustawy Prawo budowlane o uzupełnienie dokumentacji projektowej; dokumentację,  uzupełniono w dniu 01.10.2018 r.

znak sprawy/numer wpisu:

Ab.6743.1.14.2018

zgłaszany obiekt: budowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej nn z budową przyłącza kablowego nn do budynku mieszkalnego jednorodzinnego 
imię i nazwisko lub nazwa inwestora:Energa -  Operator S.A. Oddział w Olsztynie
ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn
data zgłoszenia (wpływ do organu):10.09.2018 r.
data wniesienia sprzeciwu:
upływ terminu, o którym mowa w art.30 ust.5- informacja o braku wniesienia sprzeciwu:w dniu 02.10.2018r. przyjęto zgłoszenie bez sprzeciwu
opis projektowanego  obiektu:budowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej nn z budową przyłącza kablowego nn do budynku mieszkalnego jednorodzinnego w msc. Ławki dz. nr 246/2, 231, 233/1, 233/2, 243/4, 245/1, 246/4, 243/5, 245/3, 250, 246/1, 232, 242, 245/4, 249, 245/2 obręb Ławki gm. Wilczęta
uwagi:

znak sprawy/numer wpisu:

Ab.6743.1.13.2018

zgłaszany obiekt: rozbudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej preizolowanej z przyłączami
imię i nazwisko lub nazwa inwestora:Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Braniewie ul. Kościelna 4A
data zgłoszenia (wpływ do organu):30.08.2018 r.
data wniesienia sprzeciwu:
upływ terminu, o którym mowa w art.30 ust.5- informacja o braku wniesienia sprzeciwu:przyjęto bez sprzeciwu w dniu 21.09.2018 r.
opis projektowanego  obiektu:rozbudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej preizolowanej z przyłączami przy ul. Elbląskiej w Braniewie na działkach nr 87/28, 419/1, 399/14, 160/2, 162, 420/2, 399/1, 167/6, 167/5 obr. nr 6
uwagi:

znak sprawy/numer wpisu:

Ab.6743.1.12.2018

zgłaszany obiekt: budowa sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia dla zasilania budynków mieszkalnych jednorodzinnych w miejscowości Niewiastowo gm. Frombork
imię i nazwisko lub nazwa inwestora:Energa - Operator S.A. Oddział w Olsztynie
ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn
data zgłoszenia (wpływ do organu):22.08.2018 r.
data wniesienia sprzeciwu:
upływ terminu, o którym mowa w art.30 ust.5- informacja o braku wniesienia sprzeciwu:13.09.2018 r. organ nie wniósł sprzeciwu
opis projektowanego  obiektu:budowa sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia dla zasilania budynków mieszkalnych jednorodzinnych w miejscowości Niewiastowo gm. Frombork na działkach nr 303/143, 303/75, 303/105, 303/106, 303/107, 36/17, 36/18, 36/21, 36/22, 36/23, 36/24 obręb Biedkowo
 
uwagi:

znak sprawy/numer wpisu:

Ab.6743.1.11.2018

zgłaszany obiekt: budowa sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia dla zasilania garażu w miejscowości Braniewo przy ul. Świętokrzyskiej
imię i nazwisko lub nazwa inwestora:Energa - Operator S.A. Oddział w Olsztynie
ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn
data zgłoszenia (wpływ do organu):06.08.2018 r.
data wniesienia sprzeciwu:
upływ terminu, o którym mowa w art.30 ust.5- informacja o braku wniesienia sprzeciwu:przyjęto bez sprzeciwu 28.08.2018 roku
opis projektowanego  obiektu:
budowa sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia do zasilania garażu w miejscowości Braniewo ul. Świętokrzyska na działkach nr 200/6 i 200/12 obr. 5 m. Braniewo, 
uwagi:

znak sprawy/numer wpisu:

Ab.6743.1.10.2018

zgłaszany obiekt: budowa linii kablowej elekktroenergetycznej nn 0,4 kV dla budynku gospodarczego w m. Pieniężno
imię i nazwisko lub nazwa inwestora:Energa - Operator S.A. Oddział w Olsztynie
ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn
data zgłoszenia (wpływ do organu):31.07.2018 r.
data wniesienia sprzeciwu:
upływ terminu, o którym mowa w art.30 ust.5- informacja o braku wniesienia sprzeciwu:przyjęto bez sprzeciwu 22.08.2018r.
opis projektowanego  obiektu:
budowa linii kablowej elekktroenergetycznej nn 0,4 kV o długości 16 m dla budynku gospodarczego w m. Pieniężno na działkach nr 8/10, 8/11, 26/6 obr. 2 , 
uwagi:

znak sprawy/numer wpisu:

Ab.6743.1.9.2018

zgłaszany obiekt: budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV do zasilania wieży bramnej przy ul. Zamkowej w Braniewie
imię i nazwisko lub nazwa inwestora:Energa - Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku Oddział w Olsztynie
ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn
data zgłoszenia (wpływ do organu):24.07.2018 r.
data wniesienia sprzeciwu:
upływ terminu, o którym mowa w art.30 ust.5- informacja o braku wniesienia sprzeciwu:przyjęto bez sprzeciwu 16.08.2018r.
opis projektowanego  obiektu:budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV do zasilania wieży bramnej przy ul. Zamkowej w Braniewie na działkach nr 232/5, 232/28 obr. nr 4
uwagi:

znak sprawy/numer wpisu:

Ab.6743.1.8.2018

zgłaszany obiekt: budowa sieci elektroenergetycznej kablowej z przyłączem napowietrznym niskiego napięcia do budynku mieszkalnego
imię i nazwisko lub nazwa inwestora:Energa - Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku Oddział w Olsztynie ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn
data zgłoszenia (wpływ do organu):12.07.2018 r.
data wniesienia sprzeciwu:
upływ terminu, o którym mowa w art.30 ust.5- informacja o braku wniesienia sprzeciwu:przyjęto bez sprzeciwu 03.08.2018r
opis projektowanego  obiektu:budowa sieci elektroenergetycznej kablowej z przyłączem napowietrznym niskiego napięcia do budynku mieszkalnego w msc. Góry na dz. nr 4/3, 20/8, 23, 8 gmina Wilczęta
uwagi:

znak sprawy/numer wpisu:

Ab.6743.1.6.2018

zgłaszany obiekt: rozbudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej preizolowanej z przyłączami
imię i nazwisko lub nazwa inwestora:Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Braniewie ul. Kościelna 4A
data zgłoszenia (wpływ do organu):05.07.2018 r.
data wniesienia sprzeciwu:
upływ terminu, o którym mowa w art.30 ust.5- informacja o braku wniesienia sprzeciwu:przyjęto bez sprzeciwu 27.07.2018
opis projektowanego  obiektu:rozbudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej preizolowanej z przyłączami przy ul. Królewieckiej w Braniewie na działkach nr 106/23, 107/6, 107/4, 106/31, 106/29, 127/4, 104, 103/3, 103/1, 133 obr. nr 2
uwagi:

znak sprawy/numer wpisu:

Ab.6743.1.5.2018

zgłaszany obiekt: budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV do zasilania mieszkania w budynku wielorodzinnym 
imię i nazwisko lub nazwa inwestora:Energa - Operator SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Olsztynie
ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn
data zgłoszenia (wpływ do organu):24.05.2018 r.
data wniesienia sprzeciwu:
upływ terminu, o którym mowa w art.30 ust.5- informacja o braku wniesienia sprzeciwu:zgłoszenie przyjęto bez sprzeciwu w dniu 15.06.2018 r.
opis projektowanego  obiektu:
budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV do zasilania mieszkania w budynku wielorodzinnym zlokalizowanym w m. Wysoka Braniewska gm. Płoskinia, na działkach nr 105/2, 105/3, 105/5 obr. Wysoka Braniewska
uwagi:

znak sprawy/numer wpisu:

Ab.6743.1.4.2018

zgłaszany obiekt: budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV do zasilania budynku gospodarczego 
imię i nazwisko lub nazwa inwestora:Energa - Operator SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Olsztynie
ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn
data zgłoszenia (wpływ do organu):15.05.2018 r.
data wniesienia sprzeciwu:
upływ terminu, o którym mowa w art.30 ust.5- informacja o braku wniesienia sprzeciwu: 22.06.2018r przyjęto zgłoszenie bez sprzeciwu
opis projektowanego  obiektu:budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV do zasilania budynku gospodarczego  w Braniewie przy ul. Moniuszki na działce nr 25/33 obr. nr 7 

uwagi:


znak sprawy/numer wpisu:

Ab.6743.1.3.2018

zgłaszany obiekt: budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV zasilającej budynki mieszkalne jednorodzinne
imię i nazwisko lub nazwa inwestora:Energa - Operator SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Olsztynie
ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn
data zgłoszenia (wpływ do organu):30.04.2018 r.
data wniesienia sprzeciwu:
upływ terminu, o którym mowa w art.30 ust.5- informacja o braku wniesienia sprzeciwu:04.07.2018 r. organ nie wniósł sprzeciwu
opis projektowanego  obiektu:budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV zasilającej budynki mieszkalne jednorodzinne przy ul. Sikorskiego w Braniewie na działkach nr 26/16, 19 obr. nr 6 oraz na działce nr 1/26 obr. nr 12

uwagi:postanowienie z dnia 09.05.2018 r. z art. 30 ust. 5c ustawy Prawo budowlane o uzupełnienie dokumentacji projektowej; dokumentację uzupełniono w dniu 12.06.2018 r.znak sprawy/numer wpisu:

Ab.6743.1.2.2018

zgłaszany obiekt: Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową oczyszczalni ścieków w m. Piotrowiec gm. Pieniężno I etap przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej
imię i nazwisko lub nazwa inwestora:Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Olsztynie ul. Głowackiego 6 10-448 Olsztyn
data zgłoszenia (wpływ do organu):08.03.2018
data wniesienia sprzeciwu:
upływ terminu, o którym mowa w art.30 ust.5- informacja o braku wniesienia sprzeciwu:02.05.2018 r. zgłoszenie przyjęto bez sprzeciwu
opis projektowanego  obiektu:
Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową oczyszczalni ścieków w m. Piotrowiec gm. Pieniężno I etap przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr 5/8, 5/9, 5/11, 5/14, 5/15, 5/16, 5/17, 5/18, 5/19, 5/20, 5/21, 5/23, 5/24, 5/25, 5/26, 5/27, 5/28, 5/35, 5/36, 5/46, 5/48, 5/49, 42/9, 42/10, 54/2, 54/3 obr. Piotrowiec gmina Pieniężno
uwagi:Postanowienie o uzupełnienie 14.03.2018r- 09.04.2018r.


znak sprawy/numer wpisu:

Ab.6743.1.1.2018

zgłaszany obiekt: Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej NN 0,4 KV w Braniewie przy ul. Mielczarskiego na działkach nr 399/9, 419/1, 419/6, 419/3, 419/2 obręb 6 miasto Braniewo
imię i nazwisko lub nazwa inwestora:Energa-Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku ul. Marynarki Polskiej 130 80-557 Gdańsk
data zgłoszenia (wpływ do organu):30.01.2018r
data wniesienia sprzeciwu:
upływ terminu, o którym mowa w art.30 ust.5- informacja o braku wniesienia sprzeciwu:przyjęto bez sprzeciwu dnia 22.02.2018r.
opis projektowanego  obiektu:Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej NN 0,4 KV w Braniewie przy ul. Mielczarskiego na działkach nr 399/9, 419/1, 419/6, 419/3, 419/2 obręb 6 miasto Braniewo
uwagi:Uwagi


metryczka


Wytworzył: Mirosław Wolak (31 stycznia 2018)
Opublikował: Mirosław Wolak (31 stycznia 2018, 11:00:46)

Ostatnia zmiana: Agnieszka Wasilewska (14 stycznia 2019, 07:35:36)
Zmieniono: uzupełniono informację do zgłoszenia znak Ab.6743.1.20.2018

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1111