sesje Rady Powiatu Braniewskiego VI kadencja

sesje Rady Powiatu Braniewskiego VI kadencja

XVII sesja Rady Powiatu Braniewskiego VI kadencji 2018 – 2023 w dniu 05 maja 2020 r.

1. 3. Lista obecności i wyniki głosowania (załączniki do protokołu)4. Protokół z XVII sesji Rady Powiatu Braniewskiego w dniu 05 maja 2020 roku [...]

metryczka