Wykaz spraw i sposób ich załatwiania

Śl - Wydział Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa

 1. Zezwolenie na usuwanie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości będącej własnością gminy
 2. Rejestracja zwierząt objętych ochroną
 3. Wydanie zaświadczenia/informacji o objęciu działek uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach
 4. Zezwolenie na posiadanie, hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych i ich mieszańców
 5. Zezwolenie na odłów lub odstrzał redukcyjny zwierzyny

 6. Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów
 7. Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania odpadów
 8. Pozwolenie na wytwarzanie odpadów, o masie powyżej 1 Mg rocznie odpadów niebezpiecznych lub powyżej 5000 Mg odpadów innych niż niebezpieczne rocznie zgodnie z art. 180a ustawy Prawo ochrony środowiska w związku z eksploatowaniem instalacji
 9. Pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
 10. Zgłoszenie instalacji z których emisja nie wymaga pozwolenia

 11. Przedłożenie i zatwierdzenie dokumentacji geologicznej
 12. Zatwierdzenie projektu prac geologicznych
 13. Koncesja na wydobywanie kopalin pospolitych na powierzchni poniżej 2 ha i rocznym wydobyciu do 20 000 m3

 14. Rejestracja sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb
 15. Wydawanie karty wędkarskiej

metryczka


Wytworzył: Bogdan Kowalski (11 sierpnia 2010)
Opublikował: Bogdan Kowalski (11 sierpnia 2010, 11:40:57)

Ostatnia zmiana: Czesław Żyliński (10 lipca 2018, 13:44:36)
Zmieniono: Zaktualizowano wykaz spraw

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 6390