Zadania Wydziału Architektoniczno-Budowlanego

 1. nadzór nad przestrzeganiem przepisów Prawa Budowlanego według właściwości w zakresie: a/ zgodności zagospodarowania terenu z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego oraz wymaganiami ochrony środowiska, b/ zgodności zagospodarowania terenu z wymaganiami decyzji o warunkach zabudowy lub o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, jeżeli taka występuje, c/ zgodności z przepisami , w tym techniczno-budowlanym, d/ kompletności projektu budowlanego i posiadania wymaganych opinii,uzgodnień,pozwoleń i sprawdzeń e/ kontroli posiadania,przez osoby wykonujące samodzielne techniczne w budownictwie w zakresie projektowania, uprawnień do pełnienia tych funkcji i przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego,
 2. wydawanie pozwoleń na budowę oraz pozwoleń na rozbiórkę, 

 3. nakładanie obowiązku usunięcia nieprawidłowości w projekcie budowlanym i zatwierdzenia projektu budowlanego, 

 4. przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze budowy oraz wykonania robót budowlanych nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę, 

 5. przyjmowanie zgłoszeń o rozbiórce nie objętej obowiązkiem uzyskania pozwolenia,  

 6. zgłaszanie sprzeciwu w sprawie budowy oraz wykonywania robót, o których mowa w art. 30 ust. 1 Prawo budowlane i nakładanie obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę,  

 7. przenoszenie decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innej osoby, 

 8. wydawanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, 

 9. udzielanie, po uzyskaniu upoważnienia ministra, zgody na odstępstwo od przepisów techniczno - budowlanych, 

 10. nakładanie obowiązku ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zapewnienie nadzoru autorskiego, 

 11. prowadzenie rejestru decyzji o pozwoleniu na budowę i przechowywanie dokumentów objętych pozwoleniem na budowę, 

 12. nakładanie obowiązku stosowania przepisu art. 43 ust. 1 Prawo budowlane do obiektów budowlanych wymagających zgłoszenia, 

 13. rozstrzyganie o niezbędności wejścia do sąsiedniego lokalu lub nieruchomości oraz warunków korzystania z tego budynku, lokalu lub nieruchomości, 

 14. udzielanie pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego,  

 15. wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach określonych ustawą Prawo budowlane,  

 16. wnioskowanie o wszczęcie postępowania w sprawach odpowiedzialności zawodowej,  

 17. prowadzenie zbioru kopii uchwalonych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 

 18. stwierdzanie, w formie zaświadczeń, o samodzielności lokali mieszkalnych, 

 19. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem na wniosek właścicieli domów jednorodzinnych zaświadczeń potwierdzających powierzchnię użytkową i wyposażenie techniczne domów i lokali mieszkalnych,
 20. dokonywanie czynności kontrolnych na wezwanie organu nadzoru budowlanego w ramach przepisów Prawa budowlanego,
 21. opracowywanie miesięcznych, kwartalnych i rocznych zestawień statystycznych pozwoleń na budowę i charakterystyk obiektów oddanych do użytku, 

 22. wykonywanie przedsięwzięć wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania powiatu. 


Wytworzył: Monika Bagińska (2 lipca 2010)
Opublikował: Mirosław Wolak (2 lipca 2010, 12:40:27)

Ostatnia zmiana: Irena Palczewska (27 listopada 2015, 12:30:17)
Zmieniono: uzupełnienie zadań wydziału

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 5997

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij