Plan pracy Rady Powiatu Braniewskiego na 2011 rok

STYCZEŃ
  1. Uchwalenie budżetu Powiatu Braniewskiego na 2011 rok. 
  2. Uchwalenie planów pracy komisji stałych Rady Powiatu oraz planu pracy Rady Powiatu na 2011 rok. 
  3. Uchwalenie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2011 rok. 
LUTY 

Informacja Dyrektora ZDP w Braniewie w sprawie wykonania zadań i realizacji budżetu w 2010 roku.
 
MARZEC 
  1. Sprawozdanie Starosty z pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Braniewskiego w 2010 roku. 
  2. Sprawozdanie z działalności Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Braniewie. 
  3. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Domu Dziecka i Szkolnego Schroniska Młodzieżowego we Fromborku. 
KWIECIEŃ

Informacja Starosty na temat funkcjonowania Starostwa Powiatowego oraz pozyskanych środków zewnętrznych w 2010 roku i plany na 2011 rok. Sprawozdanie z działalności SPZOZ w Braniewie w likwidacji. 
 
CZERWIEC 

Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania budżetu Powiatu w 2010 roku i udzielenie absolutorium. Informacja na temat realizowanych i planowanych działań w zakresie promocji Powiatu. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Braniewie. 
 
WRZESIEŃ 

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu w I półroczu 2011 roku. Funkcjonowanie oświaty w Powiecie – analiza planu naboru do szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Braniewskiego i projektowanych kierunków kształcenia na rok szkolny 2011/12. 
 
PAŹDZIERNIK 

Sprawozdanie Dyrektora SOSW w Braniewie dotyczące funkcjonowania placówki. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Braniewie. 
 
GRUDZIEŃ 

Uchwalenie budżetu Powiatu na 2012 rok. Przyjęcie planów pracy komisji stałych Rady Powiatu oraz planu pracy Rady Powiatu na 2012 rok. Przyjęcie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2012 rok. 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Rada Powiatu Braniewskiego (17 stycznia 2011)
Opublikował: Beata Hoffman (15 lipca 2014, 12:12:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 979