Plan pracy Rady Powiatu Braniewskiego na 2013 rok

STYCZEŃ
  1. Uchwalenie planów pracy komisji stałych Rady Powiatu na 2013 rok 
  2. Uchwalenie planu pracy Rady Powiatu na 2013 rok. 
  3. Uchwalenie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2013 rok. 
CZERWIEC
 
Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania budżetu Powiatu w 2012 roku i udzielenie absolutorium. 
 
WRZESIEŃ
 
Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu w I półroczu 2013 roku. Funkcjonowanie oświaty w Powiecie – analiza planu naboru do szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Braniewskiego i projektowanych kierunków kształcenia na rok szkolny 2013/14. 
 
PAŹDZIERNIK 
 
Sprawozdanie Dyrektora Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Braniewie dotyczące funkcjonowania placówki. Sprawozdanie z działalności Liceum Ogólnokształcącego w Braniewie. 
 
GRUDZIEŃ
 
Uchwalenie budżetu Powiatu na 2014 rok. Przyjęcie planów pracy komisji stałych Rady Powiatu oraz planu pracy Rady Powiatu na 2014 rok. Przyjęcie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2014 rok. Przyjęcie planu pracy Rady Powiatu na 2014 rok. 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Rada Powiatu Braniewskiego (25 stycznia 2013)
Opublikował: Beata Hoffman (15 lipca 2014, 12:22:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 931