Plan pracy Rady Powiatu Braniewskiego na 2014 rok

LUTY
 1. Uchwalenie planów pracy komisji stałych Rady Powiatu na 2014 rok 
 2. Uchwalenie planu pracy Rady Powiatu na 2014 rok. 
 3. Uchwalenie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2014 rok. 
MARZEC
 1. Sprawozdanie z pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Braniewskiego. 
 2. Informacja Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Braniewie na temat funkcjonowania jednostki – za lata 2011- 2013. 
KWIECIEŃ
 1. Sprawozdanie Kierownika PCPR w Braniewie z działalności Centrum w 2013 roku oraz zestawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej. 
 2. Informacja Dyrektora Powiatowego Domu Dziecka we Fromborku z działalności placówki – za lata 2011 - 2013. 
 3. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Powiatu Braniewskiego z organizacjami pozarządowymi. 
CZERWIEC
 1. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania budżetu Powiatu w 2013 roku i udzielenie absolutorium. 
 2. Sprawozdanie Dyrektora Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Braniewie z działalności jednostki – za lata 2011- 2013. 
WRZESIEŃ
 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu w I półroczu 2013 roku. 
 2. Funkcjonowanie oświaty w Powiecie – analiza planu naboru do szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Braniewskiego i projektowanych kierunków kształcenia na rok szkolny 2014/15. 
 3. Podsumowanie działalności placówek oświatowo – wychowawczych – za lata 2011 - 2013. 
PAŹDZIERNIK
 1. Sprawozdanie Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Braniewie na temat funkcjonowania jednostki- za lata 2011- 2013. 
 2. Sprawozdanie Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Braniewie z działalności jednostki – za lata 2011- 2013. 
LISTOPAD
 1. Przyjęcie Programu Współpracy Powiatu Braniewskiego z organizacjami pozarządowymi. 
GRUDZIEŃ
 1. Uchwalenie budżetu Powiatu na 2015 rok. 
 2. Przyjęcie planów pracy komisji stałych Rady Powiatu oraz planu pracy Rady Powiatu na 2015 rok. 
 3. Przyjęcie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2015 rok. 
 4. Przyjęcie planu pracy Rady Powiatu na 2015 rok. 
 
 

metryczka


Wytworzył: Rada Powiatu Braniewskiego (4 marca 2014)
Opublikował: Beata Hoffman (15 lipca 2014, 12:25:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1166