Plan pracy Rady Powiatu Braniewskiego na 2010 rok

 
LUTY

 1. Uchwalenie planów pracy komisji stałych Rady Powiatu oraz planu pracy Rady Powiatu na 2010 rok.
 2. Uchwalenie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2010 rok.
 3. Informacja Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Braniewie w sprawie wykonania zadań i realizacji budżetu w 2009 roku.
 4. Sprawozdanie z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Braniewie w likwidacji.
 
MARZEC

 1. Sprawozdanie Starosty z pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Braniewskiego w 2009 roku.
 2. Sprawozdanie z działalności Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Braniewie.
 3. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Domu Dziecka i Szkolnego Schroniska Młodzieżowego we Fromborku.
 
KWIECIEŃ

 1. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania budżetu Powiatu w 2009 roku i udzielenie absolutorium.
 2. Informacja Starosty na temat funkcjonowania Starostwa Powiatowego oraz pozyskanych środków zewnętrznych w 2009 roku i plany na 2010 rok.
 
CZERWIEC

 1. Informacja na temat realizowanych i planowanych działań w zakresie promocji Powiatu.
 2. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Braniewie.
 
WRZESIEŃ

 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu w I półroczu 2010 roku.
 2. Funkcjonowanie oświaty w Powiecie – analiza planu naboru do szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Braniewskiego i projektowanych kierunków kształcenia na rok szkolny 2010/11.
 
PAŹDZIERNIK

 1. Sprawozdanie Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Braniewie dotyczące funkcjonowania placówki.
 2. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Braniewie.
 
GRUDZIEŃ

 1. Uchwalenie budżetu Powiatu na 2011 rok.
 2. Przyjęcie planów pracy komisji stałych Rady Powiatu oraz planu pracy Rady Powiatu na 2011 rok.
 3. Przyjęcie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2011 rok.
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Beata Hoffman (13 lipca 2010)
Opublikował: Beata Hoffman (13 lipca 2010, 09:25:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3129