Zadania Powiatowego Rzecznika Konsumentów

  1. zapewnienie konsumentom bezpłatnego poradnictwa w zakresie ochrony ich interesów, 

  2. wytaczanie powództw na rzecz konsumentów oraz wstępowanie za ich zgodą do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów, 

  3. składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów, 

  4. współdziałanie z właściwymi organizacjami w zakresie ochrony interesów konsumentów. 
 

metryczka


Wytworzył: Mirosław Wolak (8 lipca 2010)
Opublikował: Mirosław Wolak (8 lipca 2010, 08:38:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 5851