Zadania Wieloosobowego Stanowiska Pracy - Biura Rady

 1. Gromadzenie i przygotowywanie materiałów niezbędnych do pracy Rady i poszczególnych komisji.
 2. Przygotowywanie sesji Rady i posiedzeń komisji.
 3. Opracowywanie materiałów z obrad Rady i komisji oraz przekazywanie ich właściwym adresatom.
 4. Sporządzanie protokołów sesji Rady, posiedzeń komisji oraz prowadzenie rejestru wniosków i opinii komisji oraz interpelacji i wniosków radnych wg zasad ustalonych przez Radę.
 5. Prowadzenie rejestru uchwał Rady i Zarządu.
 6. Doręczenie ww. dokumentów organom i jednostkom zobowiązanym do ich realizacji oraz czuwanie nad ich terminowym załatwianiem.
 7. Organizacja obsługi komisji Rady.
 8. Udzielanie środkom masowego przekazu informacji o programie obrad Zarządu, Rady i jej komisji.
 9. Obsługa posiedzeń Zarządu.
 10. Koordynowanie prac związanych z realizacją aktów prawnych Zarządu.
 11. Zbieranie i przygotowywanie materiałów dla potrzeb Zarządu.
 12. Przedkładanie uchwał organom nadzoru, przekazywanie aktów prawa miejscowego do publikacji.
 13. Przekazywanie Zarządowi wniosków komisji, interpelacji i zapytań.

metryczka


Wytworzył: Beata Hoffman (8 lipca 2010)
Opublikował: Beata Hoffman (8 lipca 2010, 11:39:00)

Ostatnia zmiana: Mirosław Wolak (29 czerwca 2012, 09:32:53)
Zmieniono: Zaktualizowano zadania biura

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 5047