Ogłoszenie Starosty Braniewskiego w sprawie zgłaszania kandydatów na członków powiatowej społecznej rady do spraw osób niepełnosprawnych

OGŁOSZENIE

Starosty Braniewskiego 
z dnia 4 października 2011 roku

w sprawie zgłaszania kandydatów powiatowej społecznej rady do spraw osób niepełnosprawnych


Na podstawie §9 ust.1 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 roku w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 62 poz. 560), informuję o możliwości zgłaszania kandydatów na członków powiatowej społecznej rady do spraw osób niepełnosprawnych. 

Kandydaci powinni być przedstawicielami organizacji pozarządowych, fundacji oraz jednostek samorządu terytorialnego. 

Zgłoszenia kandydatów na członków rady należy złożyć w terminie 14 dni od dnia opublikowania ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko- Mazurskiego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie Pl. Piłsudskiego 2, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „kandydat na członka powiatowej społecznej rady do spraw osób niepełnosprawnych”.


metryczka


Wytworzył: Beata Hoffman (4 października 2011)
Opublikował: Mirosław Wolak (20 października 2011, 08:07:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2130