Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o zmianę pozwolenia wodnoprawnego Starosty Braniewskiego z dnia 01.06.2005 r. nr Śl-6223/1/7/05 udzielonego Gminie Wilczęta


Braniewo, dnia 15.06.2012 r.
Śl.6341.17.2012

ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Starosta Braniewski zawiadamia na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art.127 ust 6 Prawo wodne o wszczęciu w dniu 21.05.2012 r. na wniosek Wójta Gminy Wilczęta 14-405 Wilczęta postępowania w sprawie o zmianę pozwolenia wodnoprawnego Starosty Braniewskiego z dnia 01.06.2005 r. nr Śl-6223/1/7/05 udzielonego Gminie Wilczęta na pobór wód podziemnych oraz odprowadzanie oczyszczonych ścieków do rowu R-B znajdującego się w zlewni rzeki Struga w obrębie Wilczęta.
Wójt Gminy Wilczęta w związku z włączeniem do eksploatacji studni nr 4 A i brakiem eksploatacji studni nr 1, wnioskuje o zmianę decyzji w następującym zakresie:
W punkcie 1 ppkt 1.1 przedmiotowej decyzji wnosi o zwiększenie ilości pobieranej wody odpowiednio: z Qmax =30,0 m3/h i Qmax = 310 m3/d na Qmaxh =55 m3/h, Qśrd = 605 m3/d i Qmaxrok = 220825 m3/rok. Analogicznie do zaproponowanej zmiany zapis w uzasadnieniu decyzji nr Śl-6223/1/7/05 z dnia 01.06.2005 r. o treści „Ujęcie w Wilczętach składa się z trzech studni głębinowych, oznaczonych jako:
Nr 1 wykonanej w 1970 r. do głębokości 108,5 m., o wydajności eksploatacyjnej Qe =20,6m3/h i Se = 6,4 m.
Nr 2 – wykonanej w 1981r. do głębokości 109,0m. o wydajności eksploatacyjnej Q=21,3m3/h, przy Se = 11,0 m,
Nr 3 wykonanej w 1986r. do głębokości 57,0m., o wydajności eksploatacyjnej Qe =60,0m3/h i Se=2,5m.
Studnie nr 1 i nr 2 są studniami awaryjnymi. Studnia nr 3 jest studnią podstawową. Gmina Wilczęta posiada zatwierdzony projekt prac hydrogeologicznych na budowę czwartego otworu studziennego. Studnie posiadają obudowy wykonane z kręgów betonowych ø 1500mm z metalowym włazem. W obudowie studni zamontowany jest kran czerpalny, zawór zwrotny, wodomierz.” ulega zmianie poprzez zastąpienie treścią „Pobór wód podziemnych określony w punkcie 1 ppkt 1.1 przedmiotowej decyzji będzie odbywać się ze studni nr 2, 3 i 4 A. Studnia nr 1 jest nieeksploatowana”.
W pozostałej części decyzja pozostanie bez zmian.
Z uwagi na to, że zmiana decyzji ostatecznej jest możliwe w trybie art. 155 k.p.a. za zgodą stron postępowania, prosi się strony o zajęcie stanowiska w przedmiocie sprawy w terminie 14 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia
 
 
Otrzymują:
1.Gmina Wilczęta 14-405 Wilczęta,
2.Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku 80-804 Gdańsk ul. Rogaczewskiego 9/19,
3.Rejonowy Związek Spółek Wodnych 14-500 Braniewo ul. Przemysłowa 18 A,
4.Starostwo Powiatowe w Braniewie-tablica ogłoszeń, BIP,
5. a/a.
Do wiadomości:
1.Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku 80-804 Gdańsk ul. Rogaczewskiego 9/19,
2.Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie Delegatura w Elblągu 82-300 Elbląg ul. Powstańców Warszawskich 10.

Wytworzył: Anna Krasuń (15 czerwca 2012)
Opublikował: Anna Krasuń (19 czerwca 2012, 10:16:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1694

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij