Obwieszczenie Starosty Braniewskiego o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pod nazwą „Budowa drogi w ciągu drogi gminnej Młoteczno-Zgoda gmina Braniewo.

Obwieszczenie Starosty Braniewskiego 

      Braniewo, dnia 22 kwietnia 2013 r.
znak sprawy: Ab.6740.1.1.2013 

O B W I E S Z C Z E N I E 

Zgodnie z art. 11f ust. 3 i 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadachprzygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2013 r., poz. 267) Starosta Braniewski podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek Wójta Gminy Braniewo z dnia 19.02.2013 r. została wydana decyzja nr 1/2013 z dnia 22 kwietnia 2013 r. o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pod nazwą „Budowa drogi w ciągu drogi gminnej nr 110004 N Młoteczno-Zgoda w km 0+443 – 1+097 (wg dokumentacji 0+000 – 0+654) o długości 654,0 m„ zlokalizowanej na działkach nr 387, 388 obręb Rusy gmina Braniewo. 

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. 

W związku z powyższym informujemy, że w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia, można zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Starostwa Powiatowego w Braniewie przy ulicy Plac Piłsudskiego 2, pokój nr 308 w godzinach od 900 do 1400. 

Od decyzji służy stronom odwołanie do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie za pośrednictwem Starosty Braniewskiego w terminie 14 dni, licząc od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości. 

Zgodnie z art. 18 ust. 1e ww. ustawy w przypadku, gdy dotychczasowy właściciel nieruchomości objętej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wyda tę nieruchomość niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna, wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5 % wartości nieruchomości. W celu wydania nieruchomości należy zgłosić się do Urzędu Gminy w Braniewie przy ul. Moniuszki 5, 14-500 Braniewo, gdzie zostanie w tej sprawie spisany „Protokół wydania nieruchomości”. 

Odszkodowanie zostanie ustalone w odrębnej decyzji zgodnie z art. 12 ust. 4a Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194 z późn. zm.). 

A.W.

Wytworzył: Agnieszka Wasilewska (22 kwietnia 2013)
Opublikował: Agnieszka Zając (24 kwietnia 2013, 13:23:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1695

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij