Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę stacji paliw płynnych PKN ORLEN S.A. wraz z niezbędna infrastrukturą w Pieniężnie przy ul. Królewieckiej

   Braniewo, dnia 31.03.2014 r. 
znak sprawy: Ab.6740.19.2014 


Z a w i a d o m i e n i e 
 o w s z c z ę c i u p o s t ę p o w a n i a a d m i n i s t r a c y j n e g o 
 
Zawiadamia się zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 267), że w dniu 20.02.2014 (l.dz. 1442/2014) zostało wszczęte na wniosek spółki 

Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna 09-411 Płock ul. Chemików 7 

reprezentowanej przez pełnomocnika – Pana Jarosława Szaciło, 
 postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę stacji paliw płynnych PKN ORLEN S.A. wraz z niezbędną infrastrukturą w Pieniężnie przy ul. Królewieckiej na działce nr 121 obr. Nr 2.
W związku z tym informujemy, że zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego wszelkie uwagi i wnioski dotyczące powyższej sprawy można zgłaszać w terminie 7 (siedmiu) dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia. 
Z aktami sprawy można się zapoznać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Braniewie przy ulicy Plac Piłsudskiego 2, pokój nr 308 w godzinach od 900 do 1400. 
Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały. 
P O U C Z E N I E 

Zgodnie z art. 41 Kodeksu postępowania administracyjnego w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania obowiązku, doręczenie pisma pod dotychczasowy adres ma skutek prawny.
Zgodnie z art. 40 § 4 i § 5 Kodeksu postępowania administracyjnego strona zamieszkała za granicą lub mająca siedzibę za granicą, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w kraju, jest obowiązana wskazać w kraju pełnomocnika do doręczeń. W razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia.
Ponadto zgodnie z art. 33 Kodeksu postępowania administracyjnego pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. 


Otrzymują: 
1. Pełnomocnik 
2. Strony postępowania wg wykazu w aktach sprawy (7) 
3. Starostwo Powiatowe w Braniewie – tablica ogłoszeń, BIP 
4. Urząd Miejski w Pieniężnie – tablica ogłoszeń, BIP 
5. A/a 

sporządziła Agnieszka Wasilewska

Wytworzył: Agnieszka Wasilewska (31 marca 2014)
Opublikował: Agnieszka Zając (2 kwietnia 2014, 08:21:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1280

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij