Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu "Programu Współpracy Powiatu Braniewskiego z organizacjami pozarządowymi..."

Starosta Braniewski zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu „Programu Współpracy Powiatu Braniewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015".

W ramach konsultacji przeprowadzone zostaną ankiety i sondaże oraz spotkania robocze z przedstawicielami samorządu powiatowego i organizacji pozarządowych w  celu omówienia propozycji zadań priorytetowych na 2015 rok. Zebrane podczas konsultacji opinie i uwagi zarówno ze strony samorządu, jak i podmiotów pozarządowych zostaną rozważone i przedstawione Zarządowi Powiatu.

Obecnie obowiązujący Program zawiera wszystkie niezbędne elementy dokumentu współpracy, jego forma zgodna jest z zapisem art. 5a ust.4 w/w ustawy,  dlatego bazą do opracowania programu na 2015 rok jest Program Współpracy Powiatu Braniewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014.

Uwagi i opinie do projektu można przesłać korzystając z formularza dostępnego TUTAJ.

do pobrania:

Projekt " Programu Współpracy Powiatu Braniewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015 (256kB) pdf "

metryczka


Wytworzył: Helena Janczarek (2 października 2014)
Opublikował: Mirosław Wolak (2 października 2014, 14:42:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1550