Ogłoszenia o rozstrzygnięciu otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej tj. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

W załączeniu treść ogłoszeń o rozstrzygnięciu otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej tj. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej:
  1. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej tj. wspierania rodziny i  systemu pieczy zastępczej pn.  "Zapewnienie dzieciom z terenu Powiatu Braniewskiego opieki i wychowania w całodobowej placówce typu rodzinnego",  w okresie od 01.04.2015r. do 31.12.2019r., realizowanego na terenie Powiatu Braniewskiego, przyjęte uchwałą nr 58/15 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 31 marca 2015r.

    do pobrania: treść ogłoszenia (974kB) jpg


  2. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej tj. wspierania rodziny i  systemu pieczy zastępczej  pn. "Prowadzenie niepublicznej placówki opiekuńczo-wychowawczej, całodobowej, typu socjalizacyjnego dla 12 wychowanków" w okresie od 01.04.2015r. do 31.12.2019r., realizowanego na terenie Powiatu Braniewskiego, przyjęte uchwałą nr 59/15 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 31 marca 2015r.

    do pobrania: treść ogłoszenia (1051kB) jpg


  3. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej tj. wspierania rodziny i  systemu pieczy zastępczej  pn. "Prowadzenie niepublicznej placówki opiekuńczo-wychowawczej, całodobowej, typu socjalizacyjnego dla 14 wychowanków", w okresie od 01.04.2015r. do 31.12.2019r. realizowanego na terenie Powiatu Braniewskiego, przyjęte uchwałą nr 60/15 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 31 marca 2015r.

    do pobrania: treść ogłoszenia (1044kB) jpg

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Dunajska (31 marca 2015)
Opublikował: Mirosław Wolak (1 kwietnia 2015, 12:02:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 519