Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o zmianę pozwolenia wodnoprawnego na budowę stawu na dz. nr 26/3 w m. Różaniec gm. Pieniężno


Braniewo, dnia 08.08.2017 r.
Śl.6341.27.2016
 
ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Starosta Braniewski zawiadamia na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art.127 ust 6 Prawo wodne o wszczęciu w dniu 08.08.2017 r. na wniosek Pana Krzysztofa Dobrzańskiego zam. 61-572 Poznań, ul. J. Żupańskiego 12/18, Pana Krzysztofa Pilarskiego zam. 60-161 Poznań, ul. Jawornicka 7e/31, Pana Roberta Baluty, , 62-081 Przeźmierowo, ul. Zacisze 11 reprezentowanych przez Tomasza Pajewskiego, u. Błękitna 21, 06-400 Ciechanów postępowania w sprawie o zmianę pozwolenia wodnoprawnego Starosty Braniewskiego z dnia 23.03.2017 r. nr Śl.6341.27.2016 r. udzielonego na budowę stawu na działce nr 26/3 w miejscowości Różaniec, gm. Pieniężno.
Wnioskodawcy na podstawie art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego wnoszą o zmianę zapisu w punkcie 1 przedmiotowej decyzji.
Punkt 1 po zmianie otrzyma następujące brzmienie:
Udzielić Panu Krzysztofowi Dobrzańskiemu zam. 61-572 Poznań, ul. J. Żupańskiego 12/18, Panu Krzysztofowi Pilarskiemu zam. 60-161 Poznań, ul. Jawornicka 7e/31, Panu Robertowi Baluta zam. 62-081 Przeźmierowo, ul. Zacisze 11 pozwolenia wodnoprawnego na budowę stawu hodowlanego na działce nr 26/3 w miejscowości Różaniec, gm. Pieniężno.
Parametry stawu:
rzędna dna minimalna 107,30 m. n.p.m
rzędna dna maksymalna 107,30 m. n.p.m
rzędna zwierciadła wody –maks 108,25 m. n.p.m.
rzędna terenu przyległego 108,45-110,09 m. n.p.m.
głębokość średnia 95 cm
pojemność wodna – 6639,60 m3
szerokość całkowita 92,07 m
długość całkowita 96,13 m
powierzchnia dna 0,6635 ha
powierzchnia lustra wody 0,7343 ha
powierzchnia ograniczona skarpami 0,8215 ha
nachylenie skarp 1:1 – 1:1,5
wydajność hodowli ryb karpiowatych 1,2 tony z 0,8215 ha powierzchni stawu
Określić położenia urządzenia wodnego (wierzchołków zbiornika –stawu hodowlanego) za pomocą współrzędnych geograficznych:
a) N: 540 13’ 57,45”; E: 200 11’ 25,99”;
b) N: 540 13’ 56,52”; E: 200 11’ 27,92”;
c) N: 540 13’ 54,27”; E: 200 11’ 27,58”;
d) N: 540 13’ 54,15”; E: 200 11’ 23,92”;
e) N: 540 13’ 55,67”; E: 200 11’ 22,24”.
W pozostałej części decyzja pozostanie bez zmian.
 
Zmiana pozwolenia wodnoprawnego będzie polegać na zmianie typu stawu z rekreacyjnego na staw hodowlany. Zamierzenie inwestycyjne ma na celu mało intensywną hodowlę ryb, produkcja nie będzie przekraczać 4 ton ryb z 1 ha powierzchni użytkowej stawu. Przewidywana jest hodowla ryb karpiowych o wydajności do 1,2 t z 0,8215 ha powierzchni stawu. Do zarybienia stawu, pozyskany zostanie narybek i kroczek z od wyspecjalizowanych gospodarstw rybackich prowadzących hodowlę kwalifikowanego materiału zarybieniowego. Hodowla opierać się będzie na systemie mało intensywnego chowu 3 – letniego. Ryby dokarmiane będą paszami pochodzenia naturalnego. Ryby odławiane będą sieciami z brzegów oraz poprzez wędkowanie. Transport żywych ryb będzie się odbywał w specjalnych zbiornikach (beczkach).
 
Z uwagi na to, że zmiana decyzji ostatecznej jest możliwe w trybie art. 155 k.p.a. za zgodą stron postępowania, prosi się strony o zajęcie stanowiska w przedmiocie sprawy w terminie 14 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia.
W załączeniu Aneks do operatu wodnoprawnego na płycie.
 
 
 
 
 
 
 
 
Otrzymują:
1. Tomasz Pajewski, ul. Błękitna 21, 06-400 Ciechanów-pełnomocnik,
2. Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku, 80-804 Gdańsk, ul. Rogaczewskiego 9/19,
3. Gmina i Miasto Pieniężno, ul. Generalska 8, 14-520 Pieniężno,
4. Adam i Marianna Sobiescy, Bobrowiec 25 A, 14-500 Braniewo,
5. Starostwo Powiatowe w Braniewie-tablica ogłoszeń, BIP,
6. a/a.
Do wiadomości:
1. Krzysztof Dobrzański, 61-572 Poznań, ul. J. Żupańskiego 12/18,
2. Krzysztof Pilarski 60-161 Poznań, ul. Jawornicka 7e/31,
3. Robert Baluta, 62-081 Przeźmierowo, ul. Zacisze 11.
 
Sporządziła: Inspektor Anna Krasuń

Wytworzył: Anna Krasuń (8 sierpnia 2017)
Opublikował: Anna Krasuń (9 sierpnia 2017, 11:12:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 355

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij