Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na remont , przebudowę , rozbiórkę istniejących przepustów oraz budowę nowych urządzeń wodnych -droga wojewódzka nr 507


Braniewo, dnia 22.09.2017 r.
Śl.6341.36.2017
 
ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Starosta Braniewski zawiadamia na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 127 pkt 6 ustawy Prawo wodne o wszczęciu w dniu. 22.09.2017 r. na wniosek Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, ul. Pstrowskiego 28b, 10-602 Olsztyn w imieniu, którego występuje pełnomocnik Pan Krzysztof Kozak reprezentujący Pracownie Projektowo –Konsultingową Dróg i Mostów „Dromos” Sp. z o.o., ul. Polna 1b/10, 10-059 Olsztyn postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na remont, przebudowę, rozbiórkę istniejących przepustów oraz budowę nowych urządzeń wodnych –przepustów w związku z inwestycją „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 507 na odcinku Braniewo-Pieniężno, a mianowicie:
1.       Remont istniejącego urządzenia wodnego – przepustu na rzece Lipówce Pasłęckiej pod drogą w km 0+346,00 drogi wojewódzkiej nr 507 na działkach nr 181/4 i 8-183/9 obręb 8 m. Braniewo oraz na dz. nr81 obręb 3 m. Braniewo. Zakres korzystania z wód - remont z wymianą belek podporęczowych i balustrad. Na czas remontu konstrukcji żelbetowej (naprawy betonu części przelotowej) woda w rzece zostanie przeprowadzona rurociągiem technologicznym. Rurociąg wyeliminuje możliwość zanieczyszczenia wody w trakcie remontu. Współrzędne geograficzne wlotu: N 54º 22’ 57.7”, E 19º 49’ 57.8”. Współrzędne geograficzne wylotu: N 54º 22’ 57.3”, E 19º 49’ 57.3”.
2.       Przebudowę istniejącego urządzenia wodnego – przepustu na kanale tranzytowym pod drogą w km 0+861,50 drogi wojewódzkiej nr 507. Projekt przewiduje wprowadzenie nowej konstrukcji stalowej spiralnie karbowanej o przekroju łukowo - kołowym pod istniejący obiekt. Istniejący przepust pozostanie bez zmian. W trakcie robót woda cieku zostanie przeprowadzona rurociągiem technologicznym. Rurociąg wyeliminuje możliwość zanieczyszczenia wody w trakcie przebudowy. Współrzędne geograficzne wlotu: N 54º 22’ 49.5”, E 19º 50’ 22.9”. Współrzędne geograficzne wylotu: N 54º 22’ 49.7”, E 19º 50’ 21.6”.
3.       Rozbiórkę istniejącego urządzenia wodnego – przepustu pod drogą w km 1+469,00 drogi wojewódzkiej nr 507 o konstrukcji z płyty żelbetowej 1,5x1,2 m, dł. 9,50 m i rzędnej wylotu 4,04 m n.p.m. wraz z żelbetowymi ściankami czołowymi i poręczami - wlot jest zasypany i przepust jest nieczynny od lat, na działce nr 157/1 w obrębie Bobrowiec. Współrzędne geograficzne wlotu N 54º 22’ 42.3”, E 19º 50’ 52,1”, współrzędne geograficzne wylotu N 54º 22’ 42.6”, E 19º 50’ 52,3”.
4a.     Rozbiórkę istniejącego mostu w km 1+879,60 drogi wojewódzkiej nr 507 nad starym korytem rzeki Biebrzy o konstrukcji płytowej 4,60 m (belki stalowe obetonowane), dł. 9,25 m oraz rzędnych wlotu i wylotu: 4,04 i 3,99 m n.p.m. na działce nr 157/2 w obrębie Bobrowiec. Współrzędne geograficzne wlotu N 54º 22’ 40.1”, E 19º 51’ 14.7”, współrzędne geograficzne wylotu N 54º 22’ 40.4”, E 19º 51’ 14.7”.
4b.     Budowę nowego przepustu w km 1+879,60 drogi wojewódzkiej nr 507 o przekroju kołowym i konstrukcji stalowej - rura stalowa o średnicy 1,2m karbowana dł. 14,95 m oraz rzędnych wlotu i wylotu: 3,67 i 3,58 m n.p.m. na działce nr 157/2 w obrębie Bobrowiec. Współrzędne geograficzne wlotu N 54º 22’ 40.0”, E 19º 51’ 14.6”, współrzędne geograficzne wylotu N 54º 22’ 40.5”, E 19º 51’ 14.8”.
5a.     Rozbiórkę istniejącego przepustu km 2+657,70 drogi wojewódzkiej nr 507 o konstrukcji z rury PVC o średnicy 0,8 m, długości 11,0 m oraz rzędnych wlotu i wylotu 5,45 i 5,43 m n.p.m. na działce nr 157/2 w obrębie Bobrowiec. Współrzędne geograficzne wlotu N 54º 22’ 25,8”, E 19º 51’ 50.0”, współrzędne geograficzne wylotu N 54º 22’ 25,6”, E 19º 51’ 48,5”.
5b.     Budowę nowego przepustu km 2+657,70 drogi wojewódzkiej nr 507 o przekroju kołowym i konstrukcji z rury stalowej o średnicy 1,0 m, długości 14,50 m oraz rzędnych wlotu i wylotu 5,55 i 5,40 m n.p.m. na działce nr 157/2 w obrębie Bobrowiec. Współrzędne geograficzne wlotu N 54º 22’ 25,9”, E 19º 51’ 49.0”, współrzędne geograficzne wylotu N 54º 22’ 25,9”, E 19º 51’ 48,4”.
6a.     Rozbiórkę istniejącego przepustu w km 3+023,00 drogi wojewódzkiej nr 507 o konstrukcji z rury betonowej o średnicy 1,0m, długości 9,80 m oraz rzędnych wlotu i wylotu 7,38 i 7,23 m n.p.m. na działce nr 157/2 w obrębie Bobrowiec. Współrzędne geograficzne: wlotu: N 54º 22’ 17,8”, E 19º 52’ 3,5”, wylotu: N 54º 22’ 17,4”, E 19º 52’ 3,1”.
6b.     Budowę nowego przepustu w km 3+023,00 drogi wojewódzkiej nr 507 o przekroju kołowym i konstrukcji z rury stalowej o średnicy 1,0 m, długości 14,35 m oraz rzędnych wlotu i wylotu 7,35 i 7,21 m n.p.m. na działce nr 157/2 w obrębie Bobrowiec. Współrzędne geograficzne: wlotu: N 54º 22’ 17,8”, E 19º 52’ 3,5”, wylotu: N 54º 22’ 17,4”, E 19º 52’ 3,0”.
7a.     Rozbiórkę istniejącego przepustu w km 4+594,20 drogi wojewódzkiej nr 507 o konstrukcji z płyty kamiennej o przekroju prostokątnym o wym. 0,6x0,6m, długości 12,2m wraz ze ściankami i elementami żelbetowymi oraz rzędnych wlotu i wylotu 20,82 i 20,58 m n.p.m. na działce nr 162 w obrębie Świętochowo gmina Braniewo. Współrzędne geograficzne: wlotu: N 54º 22’ 2,6”, E 19º 53’ 24,3”, wylotu: N 54º 22’ 2,3”, E 19º 53’ 24,0”.
7b.     Budowę nowego przepustu w km 4+594,20 drogi wojewódzkiej nr 507 o przekroju kołowym i konstrukcji z rury stalowej o średnicy 1,0 m, długości 15,25 m oraz rzędnych wlotu i wylotu 20,66 i 20,51 m n.p.m. na działce nr 162 i 85/15 w obrębie Świętochowo gmina Braniewo. Współrzędne geograficzne: wlotu: N 54º 22’ 2,6”, E 19º 53’ 24,4”, wylotu: N 54º 22’ 2,3”, E 19º 53’ 24,0”. Na wylocie została zaprojektowana studnia rewizyjna z wylotem na przedłużeniu przepustu oraz z podłączeniem kolektora stanowiącego odcinkowe przykrycie przydrożnego rowu w pasie drogowym DW507.
8a.     Rozbiórkę istniejącego przepustu pod drogą na rowie R-D w km 4+764,40 drogi wojewódzkiej nr 507 o konstrukcji z rury betonowej o średnicy 0,8 m, długości 20,50 m oraz rzędnych wlotu i wylotu 19,35 i 19,15 m n.p.m. na działce nr 228 w obrębie Świętochowo. Współrzędne geograficzne: wlotu: N 54º 21’ 59,8”, E 19º 53’ 32,7”, wylotu: N 54º 21’ 59,4”, E 19º 53’ 31,8.
8.b     Budowę nowego przepustu w km 4+764,40 drogi wojewódzkiej nr 507 o przekroju kołowym i konstrukcji z rury stalowej o średnicy 1,0 m, długości 22,20 m oraz rzędnych wlotu i wylotu 19,35 i 19,15 m n.p.m. na działce nr 228 w obrębie Świętochowo. Współrzędne geograficzne: wlotu: N 54º 21’ 59,8”, E 19º 53’ 32,7”, wylotu: N 54º 21’ 59,4”, E 19º 53’ 31,8.
9a.     Rozbiórkę istniejącego przepustu pod drogą na rzece Lipówce Pasłęckiej w km 8+423,70 drogi wojewódzkiej nr 507 o konstrukcji podwójnego sklepienia betonowego na podporach kamiennych o wym. 2 x 1,40 m, długości 8,65 m oraz rzędnych wlotu i wylotu 51,43 i 51,42 m n.p.m. wraz z elementami oporowymi zlokalizowanego na działce nr 6/2 w obrębie Zakrzewiec. Współrzędne geograficzne wlotu N 54º 21’ 5,0”, E 19º 56’ 29.8”, współrzędne geograficzne wylotu N 54º 21’ 4,7”, E 19º 56’ 29.6”.
9b.     Budowę nowego przepustu w km 8+423,70 drogi wojewódzkiej nr 507 o konstrukcji stalowej spiralnie karbowanej i przekroju łukowo-kołowym 284 x 202 cm, długości 15,60 m zlokalizowanego na działce nr 6/2 w obrębie Zakrzewiec. Współrzędne geograficzne wlotu N 54º 21’ 5,1”, E 19º 56’ 29.8”, współrzędne geograficzne wylotu N 54º 21’ 4,7”, E 19º 56’ 29.6”.
10a.   Rozbiórkę istniejącego przepustu pod drogą na cieku R-F-1-1 z funkcją zbieracza w km 9+170,20 drogi wojewódzkiej nr 507 o konstrukcji z rury betonowej o średnicy 0,5m, długości 11,5 m oraz rzędnych wlotu i wylotu 57,00 i 56,94 m n.p.m. na działce nr 6/3 w obrębie Zakrzewiec. Współrzędne geograficzne: wlotu: N 54º 20’ 56,9”, E 19º 57’ 8,6”, wylotu: N 54º 20’ 56,6”, E 19º 57’ 8,3”.
10b.   Budowę nowego przepustu w km 9+170,20 drogi wojewódzkiej nr 507 o przekroju kołowym i konstrukcji z rury stalowej o średnicy 1,0 m, długości 14,55 m oraz rzędnych wlotu i wylotu 56,90 i 56,76 m n.p.m. na działce nr 6/3 w obrębie Zakrzewiec. Współrzędne geograficzne: wlotu: N 54º 20’ 57,0”, E 19º 57’ 8,7”, wylotu: N 54º 20’ 56,6”, E 19º 57’ 8,3”.
11a.   Rozbiórkę istniejącego przepustu pod drogą na cieku R-F w km 10+329,70 drogi wojewódzkiej nr 507 w miejscowości Grodzie  gm. Braniewo składającego się z dwóch rur betonowych o średnicy 0,6 m, długości 10,3 m oraz rzędnych wlotu i wylotu 59,00 i 59,00 m n.p.m. wraz z żelbetowymi ściankami oporowymi na działce nr 20/1 w obrębie Wola Lipowska. Współrzędne geograficzne: wlotu: N 54º 20’ 36,3”, E 19º 58’ 2,3”, wylotu: N 54º 20’ 36,1”, E 19º 58’ 1,9”.
11b.   Budowę nowego przepustu w km 10+329,70 drogi wojewódzkiej nr 507o przekroju kołowym i konstrukcji z rury stalowej o średnicy 1,2 m, długości 14,70 m oraz rzędnych wlotu i wylotu 59,18 i 59,03 m n.p.m. na działce nr 20/1 w obrębie Wola Lipowska. Współrzędne geograficzne: wlotu: N 54º 20’ 36,4”, E 19º 58’ 2,4”, wylotu: N 54º 20’ 36,1”, E 19º 58’ 1,8”.
12a.   Rozbiórkę istniejącego przepustu pod drogą na cieku R-F w km 11+216,50 drogi wojewódzkiej nr 507 w miejscowości Lipowina gm. Braniewo o konstrukcji z rury betonowej o średnicy 1,0m, długości 17,0 m oraz rzędnych wlotu i wylotu 64,80 i 64,78 m n.p.m. wraz z żelbetowymi ściankami czołowymi na działce nr 20/5 i 51/2 w obrębie Wola Lipowska. Współrzędne geograficzne: wlotu: N 54º 20’ 32,0”, E 19º 58’ 43,6”, wylotu: N 54º 20’ 31,6”, E 19º 58’ 44,34”.
12b.   Budowę nowego przepustu w km 11+216,50 drogi wojewódzkiej nr 507 o przekroju kołowym i konstrukcji z rury stalowej o średnicy 1,0 m, długości 14,50 m oraz rzędnych wlotu i wylotu 5,55 i 5,40 m n.p.m. na działce nr 20/5, 51/2 i 2/205 w obrębie Wola Lipowska. Współrzędne geograficzne: wlotu: N 54º 20’ 32,0”, E 19º 58’ 43,4”, wylotu: N 54º 20’ 31,6”, E 19º 58’ 44,4”.
13a.   Rozbiórkę istniejącego przepustu w pod drogą na cieku R-F km 11+528,70 drogi wojewódzkiej nr 507 w miejscowości Lipowina gm. Braniewo o konstrukcji z rury betonowej o średnicy 1,0m, długości 18,0 m oraz rzędnych wlotu i wylotu 65,99 i 65,72 m n.p.m. wraz z żelbetowymi ściankami czołowymi na działce nr 20/5 w obrębie Wola Lipowska. Współrzędne geograficzne: wlotu: N 54º 20’ 38,5”, E 19º 59’ 0,1”, wylotu: N 54º 20’ 38,0”, E 19º 59’ 0,3”.
13b.   Budowę nowego przepustu w km 11+528,70 drogi wojewódzkiej nr 507 w o przekroju kołowym i konstrukcji z rury stalowej o średnicy 1,2 m, długości 20,90 m oraz rzędnych wlotu i wylotu 65,90 i 65,69 m n.p.m. na działce nr 20/5 w obrębie Wola Lipowska. Współrzędne geograficzne: wlotu: N 54º 20’ 38,6”, E 19º 59’ 0,1”, wylotu: N 54º 20’ 37,9”, E 19º 59’ 0,3”.
14a.   Rozbiórkę istniejącego przepustu pod drogą na cieku R-J w km 13+176,00 drogi wojewódzkiej nr 507 w miejscowości Wola Lipowska gm. Braniewo o konstrukcji z rury betonowej o średnicy 1,0m, długości 10,4 m oraz rzędnych wlotu i wylotu 81,67 i 81,53 m n.p.m. wraz z żelbetowymi ściankami czołowymi na działce nr 25/1 w obrębie Wola Lipowska. Współrzędne geograficzne: wlotu: N 54º 20’ 22,9”, E 20º 0’ 21,2”, wylotu: N 54º 20’ 22,6”, E 20º 0’ 21,0”.
14b.   Budowę nowego przepustu w km 13+176,00 drogi wojewódzkiej nr 507 o przekroju kołowym i konstrukcji z rury stalowej o średnicy 1,2 m, długości 15,70 m oraz rzędnych wlotu i wylotu 81,56 i 81,41 m n.p.m. na działce nr 25/1 w obrębie Wola Lipowska. Współrzędne geograficzne: wlotu: N 54º 20’ 23,0”, E 20º 0’ 21,3”, wylotu: N 54º 20’ 22,5”, E 20º 0’ 21,0”.
15a.   Rozbiórkę istniejącego przepustu pod drogą na cieku R-J w km 13+556,30 drogi wojewódzkiej nr 507 w miejscowości Wola Lipowska gm. Braniewo o konstrukcji z rury betonowej o średnicy 0,6m, długości 13,5 m oraz rzędnych wlotu i wylotu 87,88 i 87,68 m n.p.m. na działce nr 25/1, 334 i 8/25 w obrębie Wola Lipowska. Współrzędne geograficzne: wlotu: N 54º 20’ 14,4”, E 20º 0’ 36,6”, wylotu: N 54º 20’ 14,8”, E 20º 0’ 37,0”.
15b.   Budowę nowego przepustu w km 13+556,30 drogi wojewódzkiej nr 507 o przekroju kołowym i konstrukcji z rury stalowej o średnicy 1,2 m, długości 16,90 m oraz rzędnych wlotu i wylotu 87,81 i 87,64 m n.p.m. na działce nr 25/1, 334 i 8/25 w obrębie Wola Lipowska. Współrzędne geograficzne: wlotu: N 54º 20’ 14,4”, E 20º 0’ 36,6”, wylotu: N 54º 20’ 14,9”, E 20º 0’ 37,0”.
16a.   Rozbiórkę istniejącego przepustu w km 13+699,00 drogi wojewódzkiej nr 507 w miejscowości Wola Lipowska gm. Braniewo o konstrukcji z rury betonowej o średnicy 0,6m, długości 11,5 m oraz rzędnych wlotu i wylotu 88,54 i 88,48 m n.p.m. na działce nr 25/1 i 253/1 w obrębie Wola Lipowska. Współrzędne geograficzne: wlotu: N 54º 20’ 13,4”, E 20º 0’ 44,4”, wylotu: N 54º 20’ 13,0”, E 20º 0’ 44,1”.
16b.   Budowę nowego przepustu w km 13+699,00 drogi wojewódzkiej nr 507 o przekroju kołowym i konstrukcji z rury stalowej o średnicy 1,2 m, długości 20,00 m oraz rzędnych wlotu i wylotu 88,59 i 88,39 m n.p.m. na działce nr 25/1 i 253/1 w obrębie Wola Lipowska. Współrzędne geograficzne: wlotu: N 54º 20’ 13,6”, E 20º 0’ 44,6”, wylotu: N 54º 20’ 13,0”, E 20º 0’ 44,1”. Na przepuście pod chodnikiem zostanie zlokalizowana studnia umożliwiająca rewizję kolektora deszczowego m przebiegającego wzdłuż drogi DW507 i stanowiącego także przedłużenie rowu drogowego oraz odprowadzającego wody opadowe i roztopowe do tej studni.
17a.   Rozbiórkę istniejącego przepustu w km 14+550,05 drogi wojewódzkiej nr 507 w miejscowości Wola Lipowska  gm. Braniewo o konstrukcji z rury betonowej o średnicy 0,6m, długości 12,50 m oraz rzędnych wlotu i wylotu 94,79 i 94,03 m n.p.m. na działce nr 294, 291/1 i 285/2 w obrębie Wola Lipowska . Współrzędne geograficzne: wlotu: N 54º 20’ 3,7”, E 20º 1’ 27,2”, wylotu: N 54º 20’ 4,1”, E 20º 1’ 27,5”.
17b.   Budowę nowego przepustu w km 14+550,05 drogi wojewódzkiej nr 507 o przekroju kołowym i konstrukcji z rury stalowej o średnicy 1,2 m, długości 17,60 m oraz rzędnych wlotu i wylotu 94,17 i 94,00 m n.p.m. na działce nr 294, 291/1 i 285/2 w obrębie Wola Lipowska. Współrzędne geograficzne: wlotu: N 54º 20’ 3,7”, E 20º 1’ 27,1”, wylotu: N 54º 20’ 4,1”, E 20º 1’ 27,6”.
18a.   Rozbiórkę istniejącego przepustu w km 15+156,50 drogi wojewódzkiej nr 507 w miejscowości Białczyn gm. Pieniężno o konstrukcji z rury betonowej o średnicy 0,6m, długości 11,5 m oraz rzędnych wlotu 92,80 i wylotu 92,50 m n.p.m. zakończonego rewizyjną studnią betonową na działce nr 319, 320 i 321 w obrębie Białczyn. Współrzędne geograficzne: wlotu: N 54º 19’ 51,4”, E 20º 1’ 53,2”, wylotu: N 54º 19’ 51,8”, E 20º 1’ 53,5”.
18b.   Budowę nowego przepustu w km 15+156,50 drogi wojewódzkiej nr 507 o przekroju kołowym i konstrukcji z rury stalowej o średnicy 0,8 m, długości 14,60 m oraz rzędnych wlotu 92,93 i wylotu 92,66 m n.p.m., zakończonego w razie konieczności studnią rewizyjną - zgodnie z dokumentacją projektową, na działce nr 319, 320 i 321 w obrębie Białczyn. Współrzędne geograficzne: wlotu: N 54º 19’ 51,3”, E 20º 1’ 53,2”, wylotu: N 54º 19’ 51,8”, E 20º 1’ 53,5”.
19a.   Rozbiórkę istniejącego przepustu w km 15+788,30 drogi wojewódzkiej nr 507 w miejscowości Białczyn gm. Pieniężno o konstrukcji z rury betonowej o średnicy 0,5m, długości 11,0 m oraz rzędnych wlotu i wylotu 92,30 i 92,08 m n.p.m. zakończonych studniami betonowymi na działce nr 319 i 320 w obrębie Białczyn, gm. Pieniężno. Współrzędne geograficzne: wlotu: N 54º 19’ 38,3”, E 20º 2’ 20,90”, wylotu: N 54º 19’ 38,6”, E 20º 2’ 20,3”.
19b.   Budowę nowego przepustu w km 15+788,30 drogi wojewódzkiej nr 507 o przekroju kołowym i konstrukcji z rury stalowej o średnicy 1,0 m, długości 14,50 m oraz rzędnych wlotu i wylotu 92,28 i 92,00 m n.p.m., zakończonych w razie konieczności studniami rewizyjnymi - zgodnie z dokumentacją projektową, na działce nr 319 i 320, 1/18 w obrębie Białczyn, gm. Pieniężno. Współrzędne geograficzne: wlotu: N 54º 19’ 38,3”, E 20º 2’ 19,9”, wylotu: N 54º 19’ 38,7”, E 20º 2’ 20,4”.
20a.   Rozbiórkę istniejącego przepustu w km 16+069,30 drogi wojewódzkiej nr 507 w miejscowości Białczyn gm. Pieniężno o konstrukcji z rury betonowej o średnicy 0,6m, długości 10,50 m oraz rzędnych wlotu i wylotu 90,59 i 90,59 m n.p.m. zakończonych studniami betonowymi na działce nr 319, 320 w obrębie Białczyn, gm. Pieniężno. Współrzędne geograficzne: wlotu: N 54º 19’ 32,5”, E 20º 2’ 31,9”, wylotu: N 54º 19’ 32,8”, E 20º 2’ 32,3”.
20b.   Budowę nowego przepustu w km 16+069,30 drogi wojewódzkiej nr 507 o przekroju kołowym i konstrukcji z rury stalowej o średnicy 1,0 m, długości 14,50 m oraz rzędnych wlotu i wylotu 90,70 i 90,56 m n.p.m., zakończonych w razie konieczności studniami rewizyjnymi - zgodnie z dokumentacją projektową, na działce nr 319, 320 w obrębie Białczyn, gm. Pieniężno. Współrzędne geograficzne: wlotu: N 54º 19’ 32,5”, E 20º 2’ 31,8”, wylotu: N 54º 19’ 32,8”, E 20º 2’ 32,4”.
21a.   Rozbiórkę istniejącego przepustu w km 16+292,80 drogi wojewódzkiej nr 507 w miejscowości Białczyn gm. Pieniężno o konstrukcji z rury betonowej o średnicy 0,5m, długości 9,20 m oraz rzędnych wlotu i wylotu 92,65 i 92,47 m n.p.m. ze studnią betonową na działce nr 320 w obrębie Białczyn, gm. Pieniężno. Współrzędne geograficzne: wlotu: N 54º 19’ 27,4”, E 20º 2’ 40,6”, wylotu: N 54º 19’ 27,6”, E 20º 2’ 41,0”.
21b.   Budowę nowego przepustu w km 16+292,80 drogi wojewódzkiej nr 507 o przekroju kołowym i konstrukcji z rury stalowej o średnicy 1,0 m, długości 14,50 m oraz rzędnych wlotu i wylotu 92,99 i 92,85 m n.p.m., zakończonego w razie konieczności studnią rewizyjną - zgodnie z dokumentacją projektową, na działce nr 320 w obrębie Białczyn, gm. Pieniężno. Współrzędne geograficzne: wlotu: N 54º 19’ 27,3”, E 20º 2’ 40,5”, wylotu: N 54º 19’ 27,7”, E 20º 2’ 41,1”.
22a.   Rozbiórkę istniejącego przepustu pod drogą na cieku R-G-3 w km 17+077,90 drogi wojewódzkiej nr 507 w miejscowości Białczyn gm. Pieniężno o konstrukcji z rury betonowej o średnicy 0,6m, długości 12,0 m oraz rzędnych wlotu i wylotu 88,48 i 88,42 m n.p.m. na działce nr 59/1, 36/3, 37/1 w obrębie Białczyn, gm. Pieniężno. Współrzędne geograficzne: wlotu: N 54º 19’ 11,8”, E 20º 3’ 14,5”, wylotu: N 54º 19’ 12,0”, E 20º 3’ 15,1”.
22b.   Budowę nowego przepustu w km 17+077,90 drogi wojewódzkiej nr 507 o przekroju kołowym i konstrukcji z rury stalowej o średnicy 1,2 m, długości 23,30 m oraz rzędnych wlotu i wylotu 89,10 i 88,88 m n.p.m. na działce nr 59/1, 36/3, 37/1 w obrębie Białczyn, gm. Pieniężno. Współrzędne geograficzne: wlotu: N 54º 19’ 11,8”, E 20º 3’ 14,0”, wylotu: N 54º 19’ 12,0”, E 20º 3’ 15,2”.
23a.   Rozbiórkę istniejącego przepustu pod drogą na cieku R-G w km 17+206,00 drogi wojewódzkiej nr 507w miejscowości Białczyn gm. Pieniężno składającego się z 2 rur Arot Optima o średnicy 0,6 m, długości 13,5 oraz rzędnych pierwszej rury wlotu i wylotu 89,72 i 89,54 m n.p.m. oraz drugiej rury wlotu i wylotu 89,62 i 89,52 m n.p.m. na działce nr 59/1 w obrębie Białczyn, gm. Pieniężno. Współrzędne geograficzne: wlotu: N 54º 19’ 8,9”, E 20º 3’ 20,0”, wylotu: N 54º 19’ 9,3”, E 20º 3’ 20,1”.
23b.   Budowę nowego przepustu w km 17+206,00 drogi wojewódzkiej nr 507 o przekroju kołowym i konstrukcji z rury stalowej o średnicy 1,2 m, długości 17,80 m oraz rzędnych wlotu i wylotu 89,64 i 89,50 m n.p.m. na działce nr 59/1 w obrębie Białczyn, gm. Pieniężno. Współrzędne geograficzne: wlotu: N 54º 19’ 8,8”, E 20º 3’ 20,0”, wylotu: N 54º 19’ 9,4”, E 20º 3’ 20,1”.
24a.   Rozbiórkę istniejącego przepustu pod drogą nad ciekiem R-G-2 w km 17+858,30 drogi wojewódzkiej nr 507 w miejscowości Białczyn gm. Pieniężno o konstrukcji z rury betonowej o średnicy 0,6m, długości 13,2 m oraz rzędnych wlotu i wylotu 89,74 i 89,72 m n.p.m. na działce nr 19/4 w obrębie Białczyn, gm. Pieniężno. Współrzędne geograficzne: wlotu: N 54º 18’ 57,9”, E 20º 3’ 50,6”, wylotu: N 54º 18’ 58,3”, E 20º 3’ 51,0”.
24b.   Budowę nowego przepustu w km 17+858,30 drogi wojewódzkiej nr 507 o przekroju kołowym i konstrukcji z rury stalowej o średnicy 1,0 m, długości 17,40 m oraz rzędnych wlotu i wylotu 89,76 i 89,59 m n.p.m. na działce nr 19/4, 383/5, 214/3, 383/9 w obrębie Białczyn, gm. Pieniężno. Współrzędne geograficzne: wlotu: N 54º 18’ 57,9”, E 20º 3’ 50,5”, wylotu: N 54º 18’ 58,4”, E 20º 3’ 51,0”.
25a.   Rozbiórkę istniejącego przepustu pod drogą na cieku R-8 w km 19+565,40 drogi wojewódzkiej nr 507 o konstrukcji z rury Arot Optima o średnicy 0,8m, długości 17,0 m oraz rzędnych wlotu i wylotu 88,05 i 87,90 m n.p.m. na działce nr 19/1 i 83 w obrębie Piortowiec, gm. Pieniężno. Współrzędne geograficzne: wlotu: N 54º 18’ 28,8”, E 20º 5’ 9,6”, wylotu: N 54º 18’ 29,3”, E 20º 5’ 9,6”.
25b.   Budowę nowego przepustu w km 19+565,40 drogi wojewódzkiej nr 507 o przekroju kołowym i konstrukcji z rury stalowej o średnicy 1,2 m, długości 22,40 m oraz rzędnych wlotu i wylotu 88,08 i 87,90 m n.p.m. na działce nr 19/1, 83 w obrębie Piortowiec, gm. Pieniężno. Współrzędne geograficzne: wlotu: N 54º 18’ 29,0”, E 20º 5’ 9,6”, wylotu: N 54º 18’ 29,4”, E 20º 5’ 9,6”.
26a.   Rozbiórkę istniejącego przepustu pod drogą na rzece Banówce w km 20+205,50 drogi wojewódzkiej nr 507w miejscowości Piotrowiec gm. Pieniężno - ramy żelbetowej o szer. 2,52 m, długości 8,25 m oraz rzędnych wlotu i wylotu 85,79 i 85,78 m n.p.m. zlokalizowanego na działce nr 19/1, 19/2 i 84 w obrębie Piotrowiec. Współrzędne geograficzne wlotu N 54º 18’ 19,3”, E 20º 5’ 40,4”, współrzędne geograficzne wylotu N 54º 18’ 19,6”, E 20º 5’ 40,6”.
26b.   Budowę nowego przepustu w km 20+205,50 drogi wojewódzkiej nr 507 z rury stalowej spiralnie karbowanej i przekroju łukowo-kołowym 283 x 268 cm, długości 17,15 m oraz rzędnych wlotu i wylotu 85,30 i 85,20 m n.p.m. zlokalizowanego na działce nr 19/1, 19/2 i 84 w obrębie Piotrowiec. Współrzędne geograficzne wlotu N 54º 18’ 19,1”, E 20º 5’ 40,4”, współrzędne geograficzne wylotu N 54º 18’ 19,7”, E 20º 5’ 40,7”.
27a.   Rozbiórkę istniejącego przepustu w km 20+450,70 drogi wojewódzkiej nr 507 w miejscowości Piotrowiec gm. Pieniężno o konstrukcji z rury betonowej o średnicy 0,8m, długości 10,10 m oraz rzędnych wlotu i wylotu 89,55 i 88,78 m n.p.m. na działce nr 19/3 i 42/14 w obrębie Piotrowiec, Gmina Pieniężno. Wlot przepustu zakończony jest studnią betonową. Współrzędne geograficzne: wlotu: N 54º 18’ 16,2”, E 20º 5’ 52,7”, wylotu: N 54º 18’ 16,5”, E 20º 5’ 53,0”.
27b.   Budowę nowego przepustu w km 20+450,70 drogi wojewódzkiej nr 507 o przekroju kołowym i konstrukcji z rury stalowej o średnicy 0,8 m, długości 16,40 m oraz rzędnych wlotu i wylotu 88,45 i 88,30 m n.p.m. na działce nr 19/3, 42/14 w obrębie Piotrowiec, Gmina Pieniężno. Wlot zakończony studnią rewizyjną z podłączeniem kolektorów stanowiących przedłużenie rowów przydrożnych oraz odprowadzających wody opadowe i roztopowe do przepustu. Współrzędne geograficzne: wlotu: N 54º 18’ 16,2”, E 20º 5’ 52,6”, wylotu: N 54º 18’ 16,6”, E 20º 5’ 53,2”.
28a.   Rozbiórkę istniejącego przepustu w km 20+729,00 drogi wojewódzkiej nr 507w miejscowości Piotrowiec gm. Pieniężno o konstrukcji z rury betonowej o średnicy 0,6 m, długości 10,5 m oraz rzędnych wlotu i wylotu 88,42 i 88,36 m n.p.m. na działce nr 19/3 w obrębie Piotrowiec, Gmina Pieniężno. Współrzędne geograficzne: wlotu: N 54º 18’ 9,8”, E 20º 6’ 3,2”, wylotu: N 54º 18’ 10,1”, E 20º 6’ 3,6”.
28b.   Budowę nowego przepustu w km 20+729,00 drogi wojewódzkiej nr 507 o przekroju kołowym i konstrukcji z rury stalowej o średnicy 0,8 m, długości 16,0 m oraz rzędnych wlotu i wylotu 88,44 i 88,28 m n.p.m. na działce nr 19/3 w obrębie Piotrowiec, Gmina Pieniężno. Współrzędne geograficzne: wlotu: N 54º 18’ 9,7”, E 20º 6’ 3,1”, wylotu: N 54º 18’ 10,1”, E 20º 6’ 3,7”. Przy wlocie i na wylocie przepustu zostaną posadowione studnie rewizyjne z podłączeniem kolektorów stanowiących przedłużenie rowów przydrożnych oraz odprowadzających wody opadowe i roztopowe do przepustu.
29a.   Rozbiórkę istniejącego przepustu w km 20+882,00 drogi wojewódzkiej nr 507 w miejscowości Piotrowiec gm. Pieniężno o konstrukcji z rury betonowej o średnicy 0,5m, długości 10,0 m oraz rzędnych wlotu i wylotu 89,14 i 89,02 m n.p.m. na działce nr 77 w obrębie Piotrowiec, Gmina Pieniężno. Współrzędne geograficzne: wlotu: N 54º 18’ 7,3”, E 20º 6’ 10,6”, wylotu: N 54º 18’ 7,7”, E 20º 6’ 11,0”.
29b.   Budowę nowego przepustu w km 20+882,00 drogi wojewódzkiej nr 507 o przekroju kołowym i konstrukcji z rury stalowej o średnicy 0,8 m, długości 14,2 m oraz rzędnych wlotu i wylotu 89,24 i 89,10 m n.p.m. na działce nr 77 w obrębie Piotrowiec, Gmina Pieniężno. Współrzędne geograficzne: wlotu: N 54º 18’ 7,4”, E 20º 6’ 10,7”, wylotu: N 54º 18’ 7,8”, E 20º 6’ 11,0”. Wlot zakończony studnią rewizyjną z podłączeniem kolektorów stanowiących przedłużenie rowów przydrożnych oraz odprowadzających wody opadowe i roztopowe do przepustu.
30a.   Rozbiórkę istniejącego przepustu pod drogą na cieku R-H w km 21+278,90 drogi wojewódzkiej nr 507 w miejscowości Piotrowiec gm. Pieniężno o konstrukcji z rury betonowej o średnicy 0,5 m, długości 12,4 m oraz rzędnych wlotu i wylotu 92,07 i 92,98 m n.p.m. na działce nr 99 w obrębie Piotrowiec, gm. Pieniężno. Współrzędne geograficzne: wlotu: N 54º 17’ 57,3”, E 20º 6’ 23,8”, wylotu: N 54º 17’ 57,2”, E 20º 6’ 23,2”.
30b.   Budowę nowego przepustu w km 21+278,90 drogi wojewódzkiej nr 507 o przekroju kołowym i konstrukcji z rury stalowej o średnicy 1,0 m, długości 17,2 m oraz rzędnych wlotu i wylotu 92,82 i 92,65 m n.p.m. na działce nr 99, 7/5 w obrębie Piotrowiec, gm. Pieniężno. Współrzędne geograficzne: wlotu: N 54º 17’ 57,3”, E 20º 6’ 23,9”, wylotu: N 54º 17’ 57,1”, E 20º 6’ 23,0”.
31a.   Rozbiórkę istniejącego przepustu w km 22+436,80 drogi wojewódzkiej nr 507 w miejscowości Piotrowiec gm. Pieniężno o konstrukcji z rury betonowej o średnicy 0,5 m, długości 13,0 m oraz rzędnej wlotu 96,09 m n.p.m., wylotu jest zasypany na działce nr 78 w obrębie Piotrowiec, gm. Pieniężno. Współrzędne geograficzne: wlotu: N 54º 17’ 22,8”, E 20º 6’ 47,7”, wylotu: N 54º 17’ 22,9”, E 20º 6’ 48,4”.
31b.   Budowę nowego przepustu w km 22+436,80 drogi wojewódzkiej nr 507 o przekroju kołowym i konstrukcji z rury stalowej o średnicy 1,0 m, długości 14,7 m oraz rzędnych wlotu 95,89 i wylotu 95,75 m n.p.m., zakończonego w razie konieczności studnią rewizyjną - zgodnie z dokumentacją projektową, na działce nr 78 w obrębie Piotrowiec, gm. Pieniężno. Współrzędne geograficzne: wlotu: N 54º 17’ 22,8”, E 20º 6’ 47,6”, wylotu: N 54º 17’ 22,9”, E 20º 6’ 48,4”.
32.a.  Rozbiórkę istniejącego przepustu w km 22+543,40 drogi wojewódzkiej nr 507 w miejscowości Piotrowiec gm. Pieniężno o konstrukcji z rury betonowej o średnicy 0,5 m, długości 10,2 m oraz rzędnych wlotu i wylotu 95,69 i 95,37 m n.p.m. na działce nr 78 w obrębie Piotrowiec, gm. Pieniężno. Współrzędne geograficzne: wlotu: N 54º 17’ 19,5”, E 20º 6’ 49,8”, wylotu: N 54º 17’ 19,7”, E 20º 6’ 50,3”.
32.b.  Budowę nowego przepustu w km 22+543,40 drogi wojewódzkiej nr 507 o przekroju kołowym i konstrukcji z rury stalowej o średnicy 1,0 m, długości 17,8 m oraz rzędnych wlotu i wylotu 95,67 i 95,47 m n.p.m. na działce nr 78 w obrębie Piotrowiec, gm. Pieniężno. Współrzędne geograficzne: wlotu: N 54º 17’ 19,5”, E 20º 6’ 49,5”, wylotu: N 54º 17’ 19,7”, E 20º 6’ 50,4”.
33.a.  Rozbiórkę istniejącego przepustu w km 23+022,80 drogi wojewódzkiej nr 507 w miejscowości Sawity gm. Pieniężno o konstrukcji z rury betonowej o średnicy 0,5 m, długości 9,2 m oraz rzędnych wlotu i wylotu 97,44 i 97,39 m n.p.m. ze studnią betonową na działce nr 57/1 w obrębie Sawity, gm. Pieniężno. Współrzędne geograficzne: wlotu: N 54º 17’ 4,1”, E 20º 6’ 49,0”, wylotu: N 54º 17’ 4,1”, E 20º 6’ 49,5”.
33.b.  Budowę nowego przepustu w km 23+022,80 drogi wojewódzkiej nr 507 o przekroju kołowym i konstrukcji z rury stalowej o średnicy 1,0 m, długości 15,4 m oraz rzędnych wlotu i wylotu 97,50 i 97,35 m n.p.m., zakończonego w razie konieczności studnią rewizyjną - zgodnie z dokumentacją projektową, na działce nr 57/1 w obrębie Sawity, gm. Pieniężno. Współrzędne geograficzne: wlotu: N 54º 17’ 4,2”, E 20º 6’ 48,9”, wylotu: N 54º 17’ 4,2”, E 20º 6’ 49,8”.
34.a.  Rozbiórkę istniejącego przepustu w km 23+382,00 drogi wojewódzkiej nr 507 w miejscowości Sawity gm. Pieniężno o konstrukcji z rury betonowej o średnicy 0,5 m, długości 13,0 m oraz rzędnych wlotu i wylotu 101,29 i 100,99 m n.p.m. na działce nr 57/1 w obrębie Sawity, gm. Pieniężno. Współrzędne geograficzne: wlotu: N 54º 16’ 52,6”, E 20º 6’ 48,0”, wylotu: N 54º 16’ 52,7”, E 20º 6’ 48,5”.
34b.   Budowę nowego przepustu w km 23+382,00 drogi wojewódzkiej nr 507 o przekroju kołowym i konstrukcji z rury stalowej o średnicy 0,8 m, długości 14,4 m oraz rzędnych wlotu i wylotu 101,37 i 101,22 m n.p.m. na działce nr 57/1 w obrębie Sawity, gm. Pieniężno. Współrzędne geograficzne: wlotu: N 54º 16’ 52,5”, E 20º 6’ 47,9”, wylotu: N 54º 16’ 52,7”, E 20º 6’ 48,6”.
35a.   Rozbiórkę istniejącego przepustu w km 23+847,00 drogi wojewódzkiej nr 507w miejscowości Sawity gm. Pieniężno o konstrukcji z rury z rury Arot Optima o średnicy 0,6 m, długości 13,0 m oraz rzędnych wlotu i wylotu 99,25 i 99,10 m n.p.m. na działce nr 57/1 w obrębie Sawity,gm. Pieniężno. Współrzędne geograficzne: wlotu: N 54º 16’ 38,2”, E 20º 6’ 56,4”, wylotu: N 54º 16’ 38,5”, E 20º 6’ 57,0”.
35b.   Budowę nowego przepustu w km 23+847,00 drogi wojewódzkiej nr 507 o przekroju kołowym i konstrukcji z rury stalowej o średnicy 1,0 m, długości 15,5 m oraz rzędnych wlotu i wylotu 99,26 i 99,10 m n.p.m. na działce nr 57/1 w obrębie Sawity, gm. Pieniężno. Współrzędne geograficzne: wlotu: N 54º 16’ 38,4”, E 20º 6’ 56,3”, wylotu: N 54º 16’ 38,5”, E 20º 6’ 57,1”.
36a.   Rozbiórkę istniejącego przepustu w km 24+463,20 drogi wojewódzkiej nr 507 w miejscowości Sawity gm. Pieniężno o konstrukcji z rury Arot Optima o średnicy 0,6 m, długości 12,0 m oraz rzędnych wlotu i wylotu 97,37 i 97,35 m n.p.m. na działce nr 53, 3/12 w obrębie Sawity, gm. Pieniężno. Współrzędne geograficzne: wlotu: N 54º 16’ 19,6”, E 20º 7’ 7,7”, wylotu: N 54º 16’ 19,7”, E 20º 7’ 8,3”.
36b.   Budowę nowego przepustu w km 24+463,20 drogi wojewódzkiej nr 507 o przekroju kołowym i konstrukcji z rury stalowej o średnicy 1,0 m, długości 15,5 m oraz rzędnych wlotu i wylotu 97,21 i 97,05 m n.p.m. na działce nr 53, 3/12 w obrębie Sawity, gm. Pieniężno. Współrzędne geograficzne: wlotu: N 54º 16’ 19,6”, E 20º 7’ 7,6”, wylotu: N 54º 16’ 19,7”, E 20º 7’ 8,4”.
37a.   Rozbiórkę istniejącego przepustu pod drogą na cieku R-A w km 25+002,30 drogi wojewódzkiej nr 507  w miejscowości Sawity o konstrukcji z rury betonowej o średnicy 1,0 m, długości 19,0 m oraz rzędnych wlotu i wylotu 92,55 i 92,50 m n.p.m. na działce nr 53 w obrębie Sawity, gm. Pieniężno. Współrzędne geograficzne: wlotu: N 54º 16’ 3,3”, E 20º 7’ 17,4”, wylotu: N 54º 16’ 3,1”, E 20º 7’ 18,3”.
37b.   Budowę nowego przepustu w km 25+002,30 drogi wojewódzkiej nr 507 o przekroju kołowym i konstrukcji z rury stalowej o średnicy 1,5 m, długości 23,0 m oraz rzędnych wlotu i wylotu 93,25 i 93,08 m n.p.m. na działce nr 53 w obrębie Sawity, gm. Pieniężno. Współrzędne geograficzne: wlotu: N 54º 16’ 3,4”, E 20º 7’ 17,3”, wylotu: N 54º 16’ 3,0”, E 20º 7’ 18,4”.
38a.   Rozbiórkę istniejącego przepustu w km 26+015,50 drogi wojewódzkiej nr 507w miejscowości Żugienie gm. Pieniężno o konstrukcji z rury betonowej o średnicy 0,4 m, długości 9,5 m oraz rzędnych wlotu i wylotu 94,15 i 93,95 m n.p.m. ze studnią betonową na działce nr 3069/3 w obrębie Żugienie, gm. Pieniężno. Współrzędne geograficzne: wlotu: N 54º 15’ 32,5”, E 20º 7’ 34,5”, wylotu: N 54º 15’ 32,6”, E 20º 7’ 35,0”.
38b.   Budowę nowego przepustu w km 26+015,50 drogi wojewódzkiej nr 507 o przekroju kołowym i konstrukcji z rury stalowej o średnicy 1,0 m, długości 15,0 m oraz rzędnych wlotu i wylotu 94,15 i 93,99 m n.p.m., zakończonego w razie konieczności studnią rewizyjną - zgodnie z dokumentacją projektową, na działce nr 3069/3 w obrębie Żugienie, Gmina Pieniężno. Współrzędne geograficzne: wlotu: N 54º 15’ 32,5”, E 20º 7’ 34,3”, wylotu: N 54º 15’ 32,6”, E 20º 7’ 35,1”.
39.     Rozbiórkę istniejącego przepustu w km 26+432,00 drogi wojewódzkiej nr 507 w miejscowości Żugienie gm. Pieniężno z rury PVC o średnicy 0,6 m, długości 11,0 m oraz rzędnych wlotu i wylotu 93,30 i 93,00 m n.p.m. zlokalizowanego na działce nr 207 w obrębie Żugienie. Współrzędne geograficzne wlotu N 54º 15’ 19,5”, E 20º 7’ 39,0”, E 19º 56’ 29.8”, współrzędne geograficzne wylotu N 54º 15’ 19,6”, E 20º 7’ 39,6”.
40.     Wykonanie nowego przepustu w km 27+727,20 drogi wojewódzkiej nr 507 nad rzeką Żugienie z rury stalowej spiralnie karbowanej i przekroju łukowo-kołowym 314 x 227 cm, długości 24,05 m oraz rzędnych wlotu i wylotu 71,68 i 71,53 m n.p.m. zlokalizowanego na działce nr 249/1 i 244/1 w obrębie Cieszęta. Współrzędne geograficzne wlotu N 54º 14’ 41,9”, E 20º 8’ 8,9”, współrzędne geograficzne wylotu N 54º 14’ 41,6”, E 20º 8’ 10,1”. Przepust zostanie wyposażony w półki - system przejść dla płazów zgodnie z wymaganiami decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach WOOŚ.4210.2.2016.JC.37 z dnia 31.05.2017 r.
41.     Remont istniejącego przepustu w km 28+387,10 drogi wojewódzkiej nr 507 w mieście Pieniężno nad rzeką Żugienie o konstrukcji ramowej, żelbetowej, o szer. 2,49 m, długości 16,40 m oraz rzędnych wlotu i wylotu 69,41 i 69,30 m n.p.m. zlokalizowanego na działce nr 21/1 w obrębie nr 2 Pieniężno. Przepust jest w dużym skosie w stosunku do osi drogi Współrzędne geograficzne wlotu N 54º 14’ 21,0”, E 20º 8’ 10,5”, współrzędne geograficzne wylotu N 54º 14’ 20,6”, E 20º 8’ 9,9”. Przepust zostanie wyposażony w półki - system przejść dla płazów zgodnie z wymaganiami decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach WOOŚ.4210.2.2016.JC.37 z dnia 31.05.2017 r.
 
Wnioski i uwagi można zgłaszać w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia. Z aktami sprawy można się zapoznać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Braniewie przy ul. Pl. Piłsudskiego 2 pok. nr 410 ( tel. 055 644 02 26).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otrzymują:
1. Pracownia Projektowo –Konsultingowa Dróg i Mostów „Dromos” Sp. z o.o., ul. Polna 1b/10, 10-059 Olsztyn - Krzysztof Kozak pełnomocnik,
2. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, ul. Pstrowskiego 28 B, 10-602 Olsztyn,
3. Żuławski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu, Rejonowy Oddział w Braniewie, ul. 9 Maja 38, 14-500 Braniewo,
4. Skarb Państwa, Pl. Piłsudskiego 2, 14-500 Braniewo,
5. Powiat Braniewski, Pl. Piłsudskiego 2, 14-500 Braniewo,
6. Michał Gałan, Piotrowiec 16, 14-520 Pieniężno,
7. Miasto i Gmina Pieniężno, ul. Generalska 8, 14-520 Pieniężno,
8. Rejonowy Związek Spółek Wodnych, ul. Przemysłowa 18 A, 14-500 Braniewo,
9. Starostwo Powiatowe w Braniewie-tablica ogłoszeń, BIP,
10. a/a.
 
Sporządziła: Inspektor Anna Krasuń

Wytworzył: Anna Krasuń (22 września 2017)
Opublikował: Anna Krasuń (22 września 2017, 12:53:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 167

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij