Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego, dotyczącego oddziaływania na środowisko gospodarstwa rolnego prowadzącego chów i hodowlę zwierząt

Braniewo, dnia 02.07.2018 r. 
Śl.6224.18.2018

ZAWIADOMIENIE 
 o wszczęciu postępowania administracyjnego 

Starosta Braniewski na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zmianami) w związku z art. 237, art. 241 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 799 ze zmianami) oraz wystąpieniem na XXXVI Sesji Rady Powiatu Braniewskiego, radnego Pana Andrzeja Karpińskiego, dotyczącym uciążliwości odorowej – zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego, dotyczącego oddziaływania na środowisko gospodarstwa rolnego prowadzącego chów i hodowlę zwierząt, przez Gospodarstwo Rolne Rudłowo Jerzy Salitra, Rudłowo 11, 14-500 Braniewo. 
Wnioski i uwagi można zgłaszać w formie pisemnej w terminie 21 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia na adres Starostwa Powiatowego w Braniewie przy ulicy Plac Piłsudskiego 2.

Otrzymują: 
  1. Gospodarstwo Rolne Rudłowo Jerzy Salitra Rudłowo 11 14-500 Braniewo; 
  2. Starostwo Powiatowe w Braniewie ul. Plac Piłsudskiego 2 14-500 Braniewo – tablica ogłoszeń, BIP; 
  3. a/a.

metryczka


Wytworzył: Czesław Żyliński (2 lipca 2018)
Opublikował: Czesław Żyliński (4 lipca 2018, 15:54:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 301