Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Aktualne  >  2018

wybrany kandydat: Łukasz Skrzeszewski, Zagaje 
uzasadnienie wyboru: Pan Łukasz Skrzeszewski spełnia wymagania wskazane w ogłoszeniu o naborze. Posiada wykształcenie wyższe, które zdobył na Uniwersytecie Gdańskim – Studia Licencjackie na kierunku Administracja, Uniwersytet Gdański studia magisterskie na kierunku Prawo i Studia podyplomowe Podatki i prawo podatkowe również na Uniwersytecie Gdańskim.
Zaprezentowana wiedza z zakresu Ustawy o finansach publicznych w tym Kontroli Zarządczej pozwalają stwierdzić, że Pan Łukasz Skrzeszewski będzie wykonywać powierzone obowiązki na wysokim poziomie.Wytworzył: Urszula Zakrzewska (29 stycznia 2018)
Wprowadził: Mirosław Wolak (29 stycznia 2018, 11:37:11)stanowisko:

Podinspektor na Samodzielnym Stanowisku Pracy ds. kontroli zarządczej

miejsce pracy: Starostwo Powiatowe w Braniewie
termin składania dokumentów: 22 stycznia 2018  15:00OGŁOSZENIE O NABORZE
na wolne stanowisko pracy w Starostwie Powiatowym w Braniewie

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902), Starosta Braniewski ogłasza nabór kandydatów na stanowisko: 

Podinspektora 
na Samodzielnym Stanowisku Pracy ds. kontroli zarządczej
 
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy są następujące:

1. Wymagania niezbędne 

a) wykształcenie wyższe, 
b) znajomość obsługi komputera i urządzeń peryferyjnych,
c) nie karany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 
d) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

2. Wymagania dodatkowe:

a) wiedza z zakresu ustaw o samorządzie powiatowym i finansach publicznych oraz dotycząca standardów kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych, 
b) mile widziane wykształcenie ekonomiczne, prawnicze lub z zakresu kontroli zarządczej, 
c) sumienność, odpowiedzialność, komunikatywność. 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Koordynacja systemu kontroli zarządczej I i II stopnia w oparciu o Zarządzenie Nr 38/2015 Starosty Braniewskiego z dnia 11 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia Systemu Kontroli Zarządczej w Starostwie Powiatowym w Braniewie oraz Zarządzenie Nr 38/2013 Starosty Braniewskiego z dnia 19 sierpnia 2013 roku w sprawie ustalenia podstawowych obowiązków związanych z Systemem Kontroli Zarządczej dla kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych. 

4. Wymagane dokumenty:

a) list motywacyjny,
b) życiorys (CV),
c) kopie świadectw pracy,
d) kopie dyplomów poświadczających wykształcenie,
e) referencje,
f) kopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, stażach
g) kwestionariusz osobowy,
h) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
i) oświadczenie kandydata o zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych. 

4a. Informacja o warunkach pracy

- czas pracy – 16 godzin tygodniowo,
- praca w biurze.

4b. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych – 6,6 %.

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Braniewie lub przesłać pocztą na adres Starostwa z dopiskiem "dotyczy naboru na stanowisko ds. kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Braniewie", w terminie 10 dni od daty ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej tj. do dnia 22 stycznia 2018 r. Oferty, które wpłyną do Starostwa po ww. terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Starostwie Powiatowym w Braniewie, Pl. Piłsudskiego 2, 14-500 Braniewo.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV obligatoryjnie muszą zawierać klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 roku, poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.).dodano 25-01-2018 r.

O g ł o s z e n i e

Starostwo Powiatowe w Braniewie informuje że wpłynęły 3 oferty.
W wyniku wstępnej weryfikacji formalnej do etapu końcowej weryfikacji merytorycznej w naborze ogłoszonym na stanowisko Podinspektora  na Samodzielnym Stanowisku Pracy ds. kontroli zarządczej zakwalifikowała się 1 osoba.

W związku z powyższym Starostwo Powiatowe w Braniewie zaprasza na rozmowę kwalifikacyjną Pana

Łukasza Skrzeszewskiego zam. Zagaje


Wyznacza się dzień 29 stycznia 2018 roku na przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej  w celu zweryfikowania informacji zawartych w dokumentach aplikacyjnych i ustalenia  znajomości zagadnień związanych ze stanowiskiem, na który  przeprowadzany jest nabór.

Rozpoczęcie rozmowy kwalifikacyjnej  29.01.2018 roku  o godz. 8:00 sala nr 217


Osoby, które złożyły dokumenty aplikacyjne na w/w stanowisko i nie przeszły wstępnej weryfikacji formalnej mogą  swoje dokumenty odebrać osobiście w terminie 1 m-ca od dnia ogłoszenia informacji o wynikach naboru. Po tym terminie dokumenty zostaną przekazane do archiwum Starostwa Powiatowego.

Braniewo, dnia 25.01.2018 r.Wytworzył: Paweł Fedorczyk (10 stycznia 2018)
Opublikował: Mirosław Wolak (10 stycznia 2018, 11:50:36)

Ostatnia zmiana: Mirosław Wolak (29 stycznia 2018, 11:37:11)
Zmieniono: Dodano informację o wyniku naboru.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 419

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij