Uchwała nr 54/19Zarządu Powiatu Braniewskiegoz dnia 1 marca 2019w sprawie Regulaminu przyznawania Patronatu Honorowego Starosty Braniewskiego. Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 995 ze zm.), Zarząd Powiatu Braniewskiego uchwala, co następuje:

Uchwała nr 54/19
Zarządu Powiatu Braniewskiego
z dnia 1 marca 2019


w sprawie Regulaminu przyznawania Patronatu Honorowego Starosty Braniewskiego.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 995 ze zm.), Zarząd Powiatu Braniewskiego uchwala, co następuje:


§1 . W celu podkreślenia szczególnego charakteru imprez lub wydarzeń  ustanawia się Regulamin przyznawania Patronatu Honorowego Starosty Braniewskiego.

§2. Regulamin przyznawania Patronatu Honorowego Starosty Braniewskiego stanowi Załącznik do niniejszej uchwały.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Braniewskiemu.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


Do pobrania:

Załącznik do uchwały. (19kB) word
Zał.1- Wniosek o udzielenie Patronatu Honorowego Starosty Braniewskiego (19kB) word
Zał.2- Wniosek o wyrażenie zgody na korzystanie z herbu Powiatu Braniewskiego (31kB) wordUchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Alicja Morawska (1 marca 2019, 11:31:26)

Ostatnia zmiana: Alicja Morawska (1 marca 2019, 12:24:30)
Zmieniono: Zmieniono na czas wyświetlania uchwały

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 378