W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Starostwo Powiatowe w Braniewie
Plac Józefa Piłsudskiego 2
14-500 Braniewo


tel. +48 55 644 02 00, +48 55 644 02 04
fax. +48 55 644 02 05


e-mail: starostwo@powiat-braniewo.pl

skrzynki podawcze ePUAP:

/m98k61msum/skrytka

/m98k61msum/Skrytka_ESP


www: http://powiat-braniewo.pl


REGON: 170818102


kod TERYT 2802

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Braniewie
Plac Józefa Piłsudskiego 2
14-500 Braniewo


tel. +48 55 644 02 00, +48 55 644 02 04
fax. +48 55 644 02 05


e-mail: starostwo@powiat-braniewo.pl

skrzynki podawcze ePUAP:

/m98k61msum/skrytka

/m98k61msum/Skrytka_ESP


www: http://powiat-braniewo.pl


REGON: 170818102


kod TERYT 2802

Zgłoszenie budowy obiektu lub wykonywania robót budowlanych nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę

XML

Szczegóły

Kategoria sprawy Architektura, budownictwo

Komórka odpowiedzialna Wydział Architektoniczno - Budowlany

Treść

Nazwa usługi:

Zgłoszenie budowy obiektu lub wykonywania robót budowlanych nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę

Podstawa prawna:

art. 30 w związku z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo  budowlane (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr  243, poz. 1623 z późn. zm.)

Potrzebne dokumenty:

Zgłoszenie budowy obiektu lub wykonywania robót budowlanych powinno zawierać:

  • dane identyfikacyjne inwestora (imię, nazwisko lub nazwa, adres)
  • w przypadku ustanowienia pełnomocnictwa dane identyfikacyjne pełnomocnika (imię, nazwisko lub nazwa, adres)
  • przewidywany termin rozpoczęcia budowy obiektu / wykonywania robót budowlanych
  • dane identyfikacyjne zamierzenia budowlanego (rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót   budowlanych, lokalizacja – nr działki, nr lub nazwa obrębu, gmina)

Do zgłoszenia należy dołączyć:

  • oświadczenie, pod rygorem odpowiedzialności karnej, o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
  • w zależności od potrzeb odpowiednie szkice lub rysunki, a także pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami
  • w przypadku ustanowienia pełnomocnictwa, oryginał lub uwierzytelnioną kopię pełnomocnictwa udzielonego osobie działającej w imieniu inwestora
  • dowód wniesienia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo

Właściwy organ wnosi sprzeciw, jeżeli:

  1. zgłoszenie dotyczy budowy lub wykonywania robót budowlanych objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę
  2. budowa lub wykonywanie robót budowlanych objętych zgłoszeniem narusza ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub inne przepisy
  3. zgłoszenie dotyczy budowy tymczasowego obiektu budowlanego w miejscu, w którym taki obiekt istnieje

Opłata skarbowa:

Nie podlega opłacie skarbowej zgłoszenie budowy obiektu lub wykonywania robót budowlanych nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę

Dokładne określenie miejsca wykonywania usługi:

Starostwo Powiatowe w Braniewie, Plac Piłsudskiego 2, 14-500 Braniewo
Wydział Architektoniczno-Budowlany II piętro, pok. 308, tel. 55 644-02-30 (naczelnik wydziału), 55 644-02-31 do 33  w godz. 7:00 – 15:00

Dokumenty należy złożyć w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Braniewie pok. 213, w godz. 7:00 – 15:00, tel. 55 644-02-04, fax: 55 644-02-05 lub przesłać pocztą na adres starostwa

Czas realizacji usługi:

Zgłoszenia należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. 

Do wykonywania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu i nie później niż po upływie 2 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia (zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo budowlane)

Informacje o trybie odwoławczym:

Od decyzji wnoszącej sprzeciw do zgłoszenia przysługuje odwołanie do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie za pośrednictwem Starosty Braniewskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.


Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane