W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Braniewie
Plac Józefa Piłsudskiego 2
14-500 Braniewo


tel. +48 55 644 02 00, +48 55 644 02 04
fax. +48 55 644 02 05


e-mail: starostwo@powiat-braniewo.pl

skrzynki podawcze ePUAP:

/m98k61msum/skrytka

/m98k61msum/Skrytka_ESP


www: http://powiat-braniewo.pl


REGON: 170818102


kod TERYT 2802

Sprowadzanie zwłok i szczątków ludzkich z zagranicy

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy Sprawy społeczne
Komórka odpowiedzialna Wieloosobowe Stanowisko Pracy do spraw Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Informacji Niejawnych, Obrony Cywilnej, Zdrowia i Spraw Społecznych

Treść

INFORMACJA
dla składających wniosek o wydanie pozwolenia na sprowadzenie zwłok i szczątków ludzkich


Na sprowadzenie  zwłok i szczątków z zagranicy w celu ich pochowania należy uzyskać pozwolenie starosty właściwego ze względu na miejsce, w którym zwłoki/szczątki ludzkie mają być pochowane.

Pozwoleń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich stosuje się odpowiednio do wydawania pozwoleń na przewóz szczątków powstałych ze spopielenia zwłok. Przewóz szczątków powstałych ze spopielenia zwłok, umieszczonych w szczelnym, odpornym na uszkodzenia pojemniku może odbywać się dowolnym środkiem transportu, w sposób zapewniający ich poszanowanie.

Pozwolenie jest wydawane w porozumieniu z właściwym państwowym powiatowym inspektorem sanitarnym.

Pozwolenie wydawane jest na wniosek osób, o których mowa w art. 10 ust. 1, ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia otrzymania wniosku.

Prawo pochowania zwłok ludzkich ma najbliższa pozostała rodzina osoby zmarłej, tj.:

1) pozostały małżonek(ka);2) krewni zstępni;
3) krewni wstępni;
4) krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa;
5) powinowaci w linii prostej do 1 stopnia.

Prawo pochowania zwłok osób wojskowych zmarłych w czynnej służbie wojskowej przysługuje właściwym organom wojskowym w myśl przepisów wojskowych. Prawo pochowania zwłok osób zasłużonych wobec Państwa i społeczeństwa przysługuje organom państwowym, instytucjom i organizacjom społecznym. Prawo pochowania zwłok przysługuje również osobom, które do tego dobrowolnie się zobowiążą.

Wykaz dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwolenia:

 1. Wniosek o wydanie pozwolenia na sprowadzenie na terytorium RP zwłok lub szczątków ludzkich
  • nazwisko, imię lub imiona, nazwisko rodowe, datę i miejsce urodzenia, ostatnie miejsce zamieszkania osoby zmarłej; 
  • datę i miejsce zgonu;
  • miejsce, z którego zwłoki albo szczątki ludzkie zostaną przewiezione;
  • miejsce pochówku
  • środek transportu, którym zostaną przewiezione zwłoki albo szczątki ludzkie;
  • nazwisko, imię lub imiona, adres zamieszkania wnioskodawcy oraz numer i seria dokumentu tożsamości.
 2. Akt zgonu lub inny urzędowy dokument przetłumaczony na język polski, stwierdzający śmierć lub jej przyczynę. W przypadku nieokreślenia przyczyny zgonu w akcie zgonu lub innym dokumencie urzędowym stwierdzającym zgon, do wniosku dołącza się dokument urzędowy stwierdzający wykluczenie jako przyczyny zgonu choroby zakaźnej wymienionej w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 3a ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych.

Opłata skarbowa:

Pozwolenie na przewóz zwłok jest zwolnione z opłaty skarbowej.

Podstawa prawna:

 • art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 912 z późn. zm.);
 • rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz. U. z 2007 r. Nr 249, poz. 1866);
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. u. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.)

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane