W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Braniewie
Plac Józefa Piłsudskiego 2
14-500 Braniewo


tel. +48 55 644 02 00, +48 55 644 02 04
fax. +48 55 644 02 05


e-mail: starostwo@powiat-braniewo.pl

skrzynki podawcze ePUAP:

/m98k61msum/skrytka

/m98k61msum/Skrytka_ESP


www: http://powiat-braniewo.pl


REGON: 170818102


kod TERYT 2802

Udzielenie Licencji na wykonywanie krajowego przewozu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy Transport, przewoźnicy
Komórka odpowiedzialna Wydział Komunikacji i Transportu

Treść

Nazwa usługi:

Udzielenie Licencji na wykonywanie krajowego przewozu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2013 r. poz. 1414 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 23).

Potrzebne dokumenty:

Wniosek o udzielenie Licencji na wykonywanie krajowego przewozu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy musi zawierać:

  • dane identyfikacyjne wnioskodawcy (imię, nazwisko lub nazwa, adres),
  • dane identyfikacyjne zarządzającego transportem (imię, nazwisko, adres, nr certyfikatu),
  • informację o wpisie do CEIDG lub KRS,
  • numer identyfikacji podatkowej NIP,
  • wskazanie okresu ważności licencji.

Do wniosku należy dołączyć:

  • oświadczenie osoby zarządzającej transportem,
  • kserokopię certyfikatu kompetencji zawodowych,
  • dokumenty potwierdzające posiadanie odpowiedniej zdolności finansowej,
  • informacja o niekaralności właściciela lub osób uprawnionych do reprezentowania przedsiębiorstwa,
  • informacja o niekaralności zarządzającego transportem,
  • dowód uiszczenia opłaty.

Opłata za wydanie zezwolenia:

Obowiązek zapłaty powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie licencji:

wysokość opłaty określa Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 916).

Dokładne określenie miejsca złożenia dokumentów:

Dokumenty należy złożyć w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Braniewie, pok. 213, I piętro, w godz. 7:00 – 15:00, tel. 55 644-02-04, fax: 55 644-02-05 lub przesłać pocztą na adres starostwa: Starostwo Powiatowe w Braniewie, 14-500 Braniewo, Plac Piłsudskiego 2

Dokumenty, przed złożeniem w sekretariacie, można przedłożyć do wglądu w Wydziale Komunikacji i Transportu, III piętro, pok. 409.  

Czas realizacji usługi:

organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.

Informacje o trybie odwoławczym:

Od decyzji o wydanie lub odmowie udzielenia Licencji na wykonywanie krajowego przewozu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Starosty Braniewskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane