W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Starostwo Powiatowe w Braniewie
Plac Józefa Piłsudskiego 2
14-500 Braniewo


tel. +48 55 644 02 00, +48 55 644 02 04
fax. +48 55 644 02 05


e-mail: starostwo@powiat-braniewo.pl

skrzynki podawcze ePUAP:

/m98k61msum/skrytka

/m98k61msum/Skrytka_ESP


www: http://powiat-braniewo.pl


REGON: 170818102


kod TERYT 2802

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Braniewie
Plac Józefa Piłsudskiego 2
14-500 Braniewo


tel. +48 55 644 02 00, +48 55 644 02 04
fax. +48 55 644 02 05


e-mail: starostwo@powiat-braniewo.pl

skrzynki podawcze ePUAP:

/m98k61msum/skrytka

/m98k61msum/Skrytka_ESP


www: http://powiat-braniewo.pl


REGON: 170818102


kod TERYT 2802

Uchwała nr 354/21

Szczegóły
jakiego organu Zarządu Powiatu
z dnia
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Braniewskiego na rok 2021.
na podstawie art.12 pkt 5 i pkt. 8 lit. d oraz art. 51 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz.920 ), art.257 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz.305) Zarząd Powiatu uchwala co następuje:
Status uchwały Obowiązująca

Treść

Uchwała Nr 354/21
Zarządu  Powiatu Braniewskiego
z dnia 07 kwietnia 2021 roku


w sprawie zmian w budżecie Powiatu Braniewskiego na rok 2021.

Na podstawie art.12 pkt 5 i pkt. 8 lit. d oraz art. 51 ustawy z dnia  05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz.920 ), art.257 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz.305) Zarząd Powiatu  uchwala co następuje:

Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Braniewskiego uchwalonego Uchwałą Nr XXII/169/20  Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 28  grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Braniewskiego na rok 2021 , poprzez:

§ 1. Zwiększenie dochodów budżetu powiatu  o kwotę 107.200,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
Dochody po zmianach wynoszą 66.829.682,00 zł z tego:   
- dochody bieżące w wysokości  63.327.835,00 zł, w tym: dochody pochodzące z dotacji i środków na realizację zadań finansowanych ze środków określonych w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 – 1.138.786,00 zł,
- dochody  majątkowe w wysokości  3.501.847,00 zł w tym: dochody pochodzące z dotacji i środków na realizację zadań finansowanych ze środków określonych w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 – 0 zł,

§ 2. 1.Zwiększenie wydatków budżetu powiatu o kwotę 107.200,00 zł, zgodnie z załącznikiem  nr 2.
Wydatki po zmianach wynoszą  70.132.763,00 zł, z tego: 
1) wydatki bieżące wynoszą  60.043.985,00 zł,  w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 36.758.801,00 zł,
b) na realizację zadań statutowych – 15.103.540,00 zł,
c) dotacje na zadania bieżące –  2.742.875,00 zł,
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych –  3.227.849,00 zł, 
e) wydatki na obsługę długu powiatu – 350.000,00 zł,
f) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności –  1.860.920,00 zł, w tym finansowane ze środków określonych w art.5 ust.1pkt.2 i 3 oraz z dotacji na realizację zadań finansowanych z udziałem tych środków 1.729.275,00 zł.
2) wydatki majątkowe wynoszą 10.088.778,00 zł, w tym :
a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne  na 2021 rok – 8.915.581,00zł,
b) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności –0,00 zł , w tym finansowane ze środków określonych w art.5 ust.1pkt.2 i 3 oraz z dotacji na realizację zadań finansowanych z udziałem tych środków -0,00 zł.
c) zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości  545.000,00 zł.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją  zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych powiatowi odrębnymi ustawami po zmianach otrzymują brzmienie jak w załączniku  nr 3 do niniejszej uchwały.
3. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 4.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia i podlega ogłoszeniu w siedzibie Zarządu Powiatu oraz w siedzibach miast i gmin Powiatu Braniewskiego.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane