W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Starostwo Powiatowe w Braniewie
Plac Józefa Piłsudskiego 2
14-500 Braniewo


tel. +48 55 644 02 00, +48 55 644 02 04
fax. +48 55 644 02 05


e-mail: starostwo@powiat-braniewo.pl

skrzynki podawcze ePUAP:

/m98k61msum/skrytka

/m98k61msum/Skrytka_ESP


www: http://powiat-braniewo.pl


REGON: 170818102


kod TERYT 2802

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Braniewie
Plac Józefa Piłsudskiego 2
14-500 Braniewo


tel. +48 55 644 02 00, +48 55 644 02 04
fax. +48 55 644 02 05


e-mail: starostwo@powiat-braniewo.pl

skrzynki podawcze ePUAP:

/m98k61msum/skrytka

/m98k61msum/Skrytka_ESP


www: http://powiat-braniewo.pl


REGON: 170818102


kod TERYT 2802

Uchwały Zarządu

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

uchwała nr: 291/20

uchwała nr 291/20

jakiego organu Zarządu Powiatu

z dnia

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki „Powiatowe Centrum Medyczne Spółka z o.o. w Braniewie” z siedzibą w Braniewie, pokrycia podwyższonego kapitału zakładowego wkła-dem pieniężnym oraz objęcia przez Powiat Braniewski wszystkich nowoutworzonych udzia-łów w Spółce

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: 290/20

uchwała nr 290/20

jakiego organu Zarządu Powiatu

z dnia

w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla Powiatu Braniewskiego

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: 289/20

uchwała nr 289/20

jakiego organu Zarządu Powiatu

z dnia

w sprawie zmiany uchwały Nr 286/20 z dnia 13 listopada 2020 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia otwartego konkursu ofert pod nazwą: „Powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Braniewskiego w 2021 roku”

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: 288/20

uchwała nr 288/20

jakiego organu Zarządu Powiatu

z dnia

w sprawie upoważnienia do składania wszelkich oświadczeń woli w związku z realizacją projektu pn.: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie braniewskim (VI)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: 287/20

uchwała nr 287/20

jakiego organu Zarządu Powiatu

z dnia

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Braniewskiego na rok 2020.

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: 286/20

uchwała nr 286/20

jakiego organu Zarządu Powiatu

z dnia

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia otwartego konkursu ofert pod nazwą: „Powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Braniewskiego w 2021 roku”

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: 285/20

uchwała nr 285/20

jakiego organu Zarządu Powiatu

z dnia

w sprawie projektu budżetu Powiatu Braniewskiego na 2021 r.

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: 284/20

uchwała nr 284/20

jakiego organu Zarządu Powiatu

z dnia

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Braniewskiego na lata 2021 -2028

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: 283/20

uchwała nr 283/20

jakiego organu Zarządu Powiatu

z dnia

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Braniewskiego na rok 2020.

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: 282/20

uchwała nr 282/20

jakiego organu Zarządu Powiatu

z dnia

w sprawie wyrażenia opinii dot. gminnego programu ochrony środowiska opracowanego przez Gminę Frombork

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: 281/20

uchwała nr 281/20

jakiego organu Zarządu Powiatu

z dnia

w sprawie wyboru banku na „Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2.115.712 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu oraz sfinansowanie zobowiązań z tytułu spłaty rat kredytów”.

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: 280/20

uchwała nr 280/20

jakiego organu Zarządu Powiatu

z dnia

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Braniewskiego na rok 2020.

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: 279/20

uchwała nr 279/20

jakiego organu Zarządu Powiatu

z dnia

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji określonych w art.37 ust.1 pkt.1 ustawy o finansach publicznych za III kwartał 2020 r.

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: 278/20

uchwała nr 278/20

jakiego organu Zarządu Powiatu

z dnia

w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w związku z realizacją projektu pn.: „Wsparcie instytucji zajmujących się opieką nad osobami wymagającymi wsparcia w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom COVID-19 z terenu powiatu braniewskiego” współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe (projekty dedykowane COVID-19)

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: 277/20

uchwała nr 277/20

jakiego organu Zarządu Powiatu

z dnia

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie do podejmowania wszelkich czynności związanych z realizacją projektu pn. „Wsparcie instytucji zajmujących się opieką nad osobami wymagającymi wsparcia w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom COVID-19 z terenu powiatu braniewskiego” współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe (projekty dedykowane COVID-19).

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: 276/20

uchwała nr 276/20

jakiego organu Zarządu Powiatu

z dnia

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Braniewskiego na rok 2020.

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: 275/20

uchwała nr 275/20

jakiego organu Zarządu Powiatu

z dnia

w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do reprezentowania organizacji pozarządowych w otwartym konkursie ofert pod nazwą: „Powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Braniewskiego w 2021 roku”

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: 274/20

uchwała nr 274/20

jakiego organu Zarządu Powiatu

z dnia

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert pod nazwą: „Powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Braniewskiego w 2021 roku”

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: 273/20

uchwała nr 273/20

jakiego organu Zarządu Powiatu

z dnia

w sprawie wydania opinii w przedmiocie zaliczenia drogi gruntowej położonej na terenie Gminy Braniewo do kategorii dróg gminnych.

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: 272/20

uchwała nr 272/20

jakiego organu Zarządu Powiatu

z dnia

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa szczególnego do występowania w imieniu Powiatu Braniewskiego z wnioskiem o interpretację przepisów prawa podatkowego.

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: 271/20

uchwała nr 271/20

jakiego organu Zarządu Powiatu

z dnia

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: 270/20

uchwała nr 270/20

jakiego organu Zarządu Powiatu

z dnia

w sprawie wyłonienia instytucji finansowej zarządzającej pracowniczymi planami kapitałowymi w jednostkach organizacyjnych Powiatu Braniewskiego

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: 269/20

uchwała nr 269/20

jakiego organu Zarządu Powiatu

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na zawieszenie zajęć w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Braniewie

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: 268/20

uchwała nr 268/20

jakiego organu Zarządu Powiatu

z dnia

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Liceum Ogólnokształcącego im. Feliksa Nowowiejskiego w Braniewie

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: 267/20

uchwała nr 267/20

jakiego organu Zarządu Powiatu

z dnia

w sprawie ustalenia wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2021 rok.

Status uchwały Obowiązująca