W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Braniewie
Plac Józefa Piłsudskiego 2
14-500 Braniewo

 

tel. +48 55 644 02 00, +48 55 644 02 04
fax. +48 55 644 02 05

 

e-mail: starostwo@powiat-braniewo.pl

skrzynki podawcze ePUAP:

/m98k61msum/skrytka

/m98k61msum/SkrytkaESP

 

www: https://powiat-braniewo.pl

 

REGON: 170818102

 

kod TERYT 2802

Wydział Finansowy, dane kontaktowe i zadania

Dane kontaktowe:

Starostwo Powiatowe w Braniewie
Wydział Finansowy
Plac Piłsudskiego 2, 14-500 Braniewo

tel. 55 644 02 13 do 16, 55 644 02 34 do 35
faks: 55 644 02 05

mail: skarbnik@powiat-braniewo.pl
          finanse@powiat-braniewo.pl 

I piętro, pokój 201, 205, 206, 219

Skarbnik Powiatu - Magdalena Dembowska - 55 644 02 13 - pok. 201

Zadania Wydziału Finansowego

 1. Planowanie i wykonywanie budżetu Powiatu w tym:
  1. przekazywanie Wydziałom Starostwa i jednostkom organizacyjnym Powiatu wytycznych do opracowania informacji związanych z projektowaniem budżetu oraz koordynowanie w tym zakresie pracami jednostek organizacyjnych Powiatu,
  2. opracowywanie planu finansowego Starostwa i powiatowych funduszy celowych, analiza stopnia realizacji planu finansowego Starostwa oraz wnioskowanie o ich zmiany,

  3. opracowywanie:
   1. projektów uchwał związanych z trybem opracowania projektu budżetu Powiatu,
   2. projektu budżetu powiatu, uchwały budżetowej oraz uchwał w sprawie zmian budżetu,
   3. projektu planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej,
   4. projektów uchwał w sprawie zaciągania kredytów i pożyczek lub innych zobowiązań,

  4. nadzorowanie prawidłowości opracowywania i zatwierdzania planów finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu,
  5. nadzorowanie w zakresie prawidłowości gospodarowania środkami budżetowymi oraz prowadzenia rachunkowości,
  6. informowanie podległych jednostek organizacyjnych o wielkości dochodów i wydatków tych jednostek oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu przyjętych w uchwale budżetowej Powiatu,
  7. współpraca z dysponentami środków budżetowych w zakresie prawidłowej realizacji budżetu w tym z jednostkami organizacyjnymi Powiatu w zakresie wykonywania dyspozycji środkami finansowymi - dokonywanie przelewów na zadania realizowane w ramach budżetu,
  8. sprawowanie ogólnej kontroli nad prawidłowością wykonania budżetu Powiatu,
  9. współpraca z Radą i Zarządem w sprawach dotyczących gospodarki finansowej Powiatu, w tym informowanie na bieżąco Zarządu o wszelkich zagrożeniach i nieprawidłowościach związanych z wykonywaniem budżetu Powiatu,

 2. Prowadzenie księgowości i sprawozdawczości budżetowej Powiatu w tym:
  1. prowadzenie rachunkowości budżetu Powiatu,
  2. przyjmowanie i weryfikacja sprawozdań budżetowych i finansowych jednostek organizacyjnych,
  3. sporządzanie zbiorczych sprawozdań z działalności budżetowej i finansowej Powiatu na podstawie sprawozdań jednostkowych przedłożonych przez jednostki organizacyjne Powiatu,
  4. przygotowanie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze oraz sprawozdania rocznego z wykonania budżetu,
  5. przyjmowanie i weryfikacja informacji o realizacji planu finansowego za I półrocze oraz informacji rocznej SP ZOZ w Braniewie,
  6. rozliczanie dotacji celowych otrzymanych od dysponentów budżetu państwa.

 3. Opracowywanie prognoz finansowych dla Powiatu w tym:
  1. sporządzanie analiz dotyczących realizacji dochodów i wydatków budżetowych,
  2. opracowywanie rocznych i wieloletnich prognoz finansowych dla Powiatu,
  3. przygotowywanie analiz i materiałów niezbędnych do uzyskania kredytów i pożyczek,
  4. współpraca z bankami w zakresie zarządzania wolnymi środkami.

 4. Prowadzenie księgowości i sprawozdawczości starostwa jako jednostki budżetowej w tym:
  1. Prowadzenie obsługi finansowo - księgowej i kasowej Starostwa, w tym Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym oraz Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
  2. prowadzenie obsługi księgowej konta depozytowego,
  3. prowadzenie ewidencji zakupu i sprzedaży towarów i usług  dla potrzeb ustalenia zobowiązań podatkowych lub kwoty zwrotu podatku VAT,
  4. prowadzenie przy współudziale Radcy Prawnego windykacji należności Powiatu,
  5. prowadzenie ewidencji księgowej, rozliczenia dochodów i windykacja, przy współudziale Radcy Prawnego, należności Skarbu Państwa oraz sporządzanie sprawozdań z realizacji planu finansowego dochodów Skarbu Państwa,
  6. prowadzenie ewidencji księgowej majątku starostwa wg klasyfikacji rodzajowej środków trwałych oraz rozliczanie inwentaryzacji środków trwałych,
  7. sporządzania listy płac pracowników Starostwa oraz prowadzenie dokumentacji płacowej pracowników,
  8. sporządzanie listy wynagrodzeń na podstawie zrealizowanych przez Starostwo umów zlecenia i umów o dzieło,
  9. rozliczanie diet z tytułu sprawowania mandatu radnego,
  10. przeprowadzanie rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Urzędem Skarbowym oraz Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z tytułu umów o pracę, umów zlecenia i umów o dzieło, diet radnych oraz innych świadczeń podlegających rozliczeniom,
  11. współpraca z osobami merytorycznie odpowiedzialnymi w zakresie wykorzystania środków z funduszy pomocowych, obsługa finansowo- księgowa projektów współfinansowanych ze środków funduszy pomocowych,
  12. przeprowadzanie kontroli dokumentów finansowych pod względem formalnym i rachunkowym,
  13. opracowywanie zarządzeń wynikających z ustawy o rachunkowości (m.in. dot. zakładowego planu kont, instrukcji obiegu dokumentów, instrukcji inwentaryzacyjnej, instrukcji kasowej),

Powiadom znajomego