W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Braniewie
Plac Józefa Piłsudskiego 2
14-500 Braniewo

 

tel. +48 55 644 02 00, +48 55 644 02 04
fax. +48 55 644 02 05

 

e-mail: starostwo@powiat-braniewo.pl

skrzynki podawcze ePUAP:

/m98k61msum/skrytka

/m98k61msum/SkrytkaESP

 

www: https://powiat-braniewo.pl

 

REGON: 170818102

 

kod TERYT 2802

Wydział Architektoniczno - Budowlany, dane kontaktowe i zadania

Dane kontaktowe:

Starostwo Powiatowe w Braniewie
Wydział Architektoniczno - Budowlany
Plac Piłsudskiego 2, 14-500 Braniewo

II piętro, pokój 308

tel. 55 644 02 30, faks: 55 644 02 05

mail:  archbud@powiat-braniewo.pl

Obsługa spraw realizacji obiektów budowlanych - 55 644 02 31, 55 644 02 32, 55 644 02 33


Naczelnik Wydziału - Irena Palczewska - 55 644 02 30

Wykaz spraw i sposób ich załatwianiaZadania Wydziału Architektoniczno - Budowlanego:


 1. Udzielanie bądź odmawianie udzielenia zgody na odstępstwa od przepisów techniczno- budowlanych.
 2. Nakładanie obowiązku ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zapewnienie nadzoru autorskiego.
 3. Wydawanie pozwoleń na budowę oraz zezwoleń na realizację inwestycji drogowych.
 4. Przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze budowy oraz wykonania robót budowlanych nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę.
 5. Przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze zmiany sposobu użytkowania części lub całego obiektu budowlanego
 6. Zgłaszanie sprzeciwu w sprawie budowy oraz wykonywania robót , o których mowa w art. 30 ust. 1 Prawo budowlane i nakładanie obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę.
 7. Przyjmowanie zgłoszeń o rozbiórce nie objętej obowiązkiem uzyskania pozwolenia.
 8. Nakładanie obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę.
 9. Nakładanie obowiązku usunięcia nieprawidłowości w projekcie budowlanym i zatwierdzenia projektu budowlanego.
 10. Stwierdzenie wygaśnięcia decyzji o pozwoleniu na budowę.
 11. Prowadzenie rejestru wniosków i decyzji o pozwoleniu na budowę i przechowywanie dokumentów objętych pozwoleniem na budowę.
 12. Przenoszenie decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innej osoby.
 13. Nakładanie obowiązku stosowania przepisu art. 43 ust. 1 Prawo budowlane do obiektów budowlanych wymagających zgłoszenia.
 14. Rozstrzyganie o niezbędności wejścia do sąsiedniego lokalu lub nieruchomości oraz warunków korzystania z tego budynku, lokalu lub nieruchomości.
 15. Rejestrowanie i wydawanie dziennika budowy.
 16. Udzielanie pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego.
 17. Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach określonych ustawą Prawo budowlane.
 18. Wnioskowanie o wszczęcie postępowania w sprawach odpowiedzialności zawodowej.
 19. Potwierdzanie oświadczeń dotyczących procentowego udziału infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu.
 20. Prowadzenie zbioru kopii uchwalonych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
 21. Stwierdzanie, w formie zaświadczeń, o samodzielności lokali mieszkalnych.
 22. Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem na wniosek właścicieli domów jednorodzinnych zaświadczeń potwierdzających powierzchnię użytkową i wyposażenie techniczne domów i lokali mieszkalnych.
 23. Opracowywanie miesięcznych, kwartalnych i rocznych zestawień statystycznych pozwoleń na budowę.
 24. Przygotowywanie właściwych upoważnień do wniosków zarządzającego specjalną strefą ekonomiczną.
 25. Uzgadnianie projektów budowlanych inwestycji przewidzianych do realizacji na terenach zamkniętych oraz terenach pasa technicznego, portów i przestrzeni morskich, morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej, a także na innych terenach przeznaczonych do utrzymania ruchu i transportu morskiego.
 26. Przeprowadzanie corocznej inwentaryzacji stanu technicznego obiektów i budynków mienia komunalnego powiatu.
 27. Realizacja zadań w zakresie społecznej opieki nad zabytkami.
 28. Uzgadnianie projektów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin.
 29. Uzgadnianie projektów planów zagospodarowania przestrzennego gmin.
 30. Współdziałanie z organami samorządów gminnych w sprawach dotyczących budownictwa.
 31. Współdziałanie z organami nadzoru budowlanego.

Powiadom znajomego