W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Deklaracja dostępności

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony biuletynu informacji publicznej dostępnej pod adresem https://bip.powiat-braniewo.pl/artykul/55/21/powiatowe-centrum-pomocy-rodzinie-w-braniewie

Data publikacji strony internetowej: 2020-02-06

Data aktualizacji: 2021-03-31

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia: 2021-03-17 Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o informację.
Osobą odpowiedzialną jest: Jolanta Janulewicz.
Kontakt: pcpr@pcprbraniewo.pl, tel. 55 644 29 55.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
Za rozpatrywanie uwag i wniosków dotyczących dostępności cyfrowej strony internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie odpowiedzialna jest Jolanta Janulewicz, e-mail: pcpr@pcprbraniewo.pl, tel.55 644 29 55.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie zajmuje pomieszczenia na parterze budynku Starostwa Powiatowe w Braniewie, Plac Piłsudskiego 2.
Na parkingu, który znajduje się za budynkiem Starostwa, znajduje się jedno miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej.
Główne wejście jest dostępne dla osób niepełnosprawnych: jest podjazd dla wózków, drzwi otwierają się automatycznie.
Toaleta dla osób, poruszających się na wózkach, znajduję się na parterze.
Dla osób niepełnosprawnych dostępne są pomieszczenia Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności.
Pozostałe pomieszczenia nie są dostępne dla osób niepełnosprawnych.
Istnieje możliwość umówienia się z interesantem na parterze budynku lub poza budynkiem.

Załączniki

Powiadom znajomego