W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Braniewie
Plac Józefa Piłsudskiego 2
14-500 Braniewo

 

tel. +48 55 644 02 00, +48 55 644 02 04
fax. +48 55 644 02 05

 

e-mail: starostwo@powiat-braniewo.pl

skrzynki podawcze ePUAP:

/m98k61msum/skrytka

/m98k61msum/SkrytkaESP

 

www: https://powiat-braniewo.pl

 

REGON: 170818102

 

kod TERYT 2802

Wyszukiwanie zaawansowane

Wyniki wyszukiwania:

znaleziono 4916 artykułów
uchwała nr: 722/23
uchwała nr 722/23
jakiego organu Zarządu Powiatu Braniewskiego
z dnia
w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w związku z realizacją projektu pn: „Szczęśliwe dzieciństwo – dorosłość bez lęku” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027, Priorytet 9 Włączenie i integracja EFS+, Działanie 9.9: System pieczy zastępczej, Cel szczegółowy I Wspieranie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób najbardziej potrzebujących i dzieci, nabór FEWM.09.09-IZ.00-001/23
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 721/23
uchwała nr 721/23
jakiego organu Zarządu Powiatu Braniewskiego
z dnia
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Domu Dziecka ,,Promyk” we Fromborku
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 720/23
uchwała nr 720/23
jakiego organu Zarządu Powiatu Braniewskiego
z dnia
w sprawie zatwierdzenia harmonogramu godzin pracy Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Braniewie
status uchwały obowiązująca
Zamówienie na: Ogłoszenie o zamówieniu. Roboty budowlane. Dostosowanie budynku PDPS w Braniewie do wymagań przepisów p.poż. III postepowanie
Zamówienie na Ogłoszenie o zamówieniu. Roboty budowlane. Dostosowanie budynku PDPS w Braniewie do wymagań przepisów p.poż. III postepowanie
Status zamówienia aktualne
Zamawiający Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Braniewie
Tryb zamówienia Tryb podstawowy - wariant 1
Rodzaj zamówienia roboty budowlane
Wartość zamówienia poniżej 200 000 euro
Termin składania ofert
Sposób składania ofert https://ezamowienia.gov.pl
uchwała nr: 719/23
uchwała nr 719/23
jakiego organu Zarządu Powiatu Braniewskiego
z dnia
w sprawie zmiany Uchwały Nr 593/2023 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 27 października 2022 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Braniewie
status uchwały obowiązująca
Zamówienie na: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1.677.500 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań z tytułu spłaty rat kredytów
Zamówienie na Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1.677.500 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań z tytułu spłaty rat kredytów
Status zamówienia aktualne
Nr sprawy Or.272.7.2023
Zamawiający Powiat Braniewski
Tryb zamówienia Tryb podstawowy - wariant 1
Rodzaj zamówienia usługi
Wartość zamówienia poniżej 207 000 euro
Termin składania ofert
Sposób składania ofert elektronicznie na: ezamowienia.gov.pl/
Stanowisko: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w Starostwie Powiatowym w Braniewie - Podinspektora w Wydziale Geodezji, Kartografii i Nieruchomości
Stanowisko Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w Starostwie Powiatowym w Braniewie - Podinspektora w Wydziale Geodezji, Kartografii i Nieruchomości
Miejsce pracy Starostwo Powiatowe w Braniewie
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert W siedzibie Starostwa Powiatowego w Braniewie lub pocztą na adres Starostwa
uchwała nr: XLVIII/320/23
uchwała nr XLVIII/320/23
jakiego organu Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia
w sprawie utworzenia i przystąpienia Powiatu Braniewskiego do Braniewskiego Klastra Energii
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 718/23
uchwała nr 718/23
jakiego organu Zarządu Powiatu Braniewskiego
z dnia
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych, dotyczących projektu „Programu Współpracy Powiatu Braniewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok ”
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 717/23
uchwała nr 717/23
jakiego organu Zarządu Powiatu Braniewskiego
z dnia
w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
status uchwały obowiązująca
Zamówienie na: „Bankową obsługę budżetu Powiatu Braniewskiego, w tym Starostwa Powiatowego w Braniewie oraz powiatowych jednostek organizacyjnych, służb, inspekcji i straży”
Zamówienie na „Bankową obsługę budżetu Powiatu Braniewskiego, w tym Starostwa Powiatowego w Braniewie oraz powiatowych jednostek organizacyjnych, służb, inspekcji i straży”
Status zamówienia aktualne
Nr sprawy Or.272.6.2023
Zamawiający Powiat Braniewski
Tryb zamówienia Tryb podstawowy - wariant 1
Rodzaj zamówienia usługi
Wartość zamówienia poniżej 207 000 euro
Termin składania ofert
Sposób składania ofert elektronicznie na: ezamowienia.gov.pl/

pok 106

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie pok. 106, Dyrektor tel. 55 644 29 55 e-mail. pcpr@pcprbraniewo.pl Obsługiwane sprawy: -  - -

pok 213

Starostwo Powiatowe w Braniewie Pok. 213, Sekretariat tel. 55 644 02 00 e-mail. starostwo@powiat-braniewo.pl Obsługiwane sprawy: - -

uchwała nr: 716/23
uchwała nr 716/23
jakiego organu Zarządu Powiatu Braniewskiego
z dnia
w sprawie zmiany Uchwały Nr 329/21 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 3 lutego 2021 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Domu Dziecka ,,Słoneczne Wzgórze” we Fromborku
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 715/23
uchwała nr 715/23
jakiego organu Zarządu Powiatu Braniewskiego
z dnia
w sprawie przyznania Stypendiów Starosty Braniewskiego za wysokie osiągnięcia w nauce i w sporcie, uzyskane w drugim semestrze roku szkolnego 2022/2023
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 714/23
uchwała nr 714/23
jakiego organu Zarządu Powiatu Braniewskiego
z dnia
w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na 2023 rok.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 713/23
uchwała nr 713/23
jakiego organu Zarządu Powiatu Braniewskiego
z dnia
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Braniewskiego na rok 2023.
status uchwały obowiązująca
Numer karty / rok: 2023/H/313c
Numer karty / rok 2023/H/313c
Data zamieszczenia
Rodzaj dokumentu zgłoszenia
Temat dokumentu ochrona przed polami elektromagnetycznymi
Zakres przedmiotowy Informacja o zmianie danych w instalacji o których mowa w przedłożeniu informacji dla BRA0002A z dnia 2018.11.20, prowadzonej przez P4 Sp. z o.o., zlokalizowanej w miejscowości Braniewo, ul. Armii Krajowej, działka nr 12/5, gmina Braniewo, pow. braniewski, woj. warmińsko-mazurskie.
Miejsce przechowywania Wydział Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa
Numer karty / rok: 2023/B/312c
Numer karty / rok 2023/B/312c
Data zamieszczenia
Rodzaj dokumentu decyzje
Temat dokumentu ochrona powietrza
Zakres przedmiotowy Udzielenie firmie ELEWARR Sp. z o.o., Al. Wincentego Witosa 31, 00-710 Warszawa, Oddział Spółki w Malborku, ul. Daleka 72, 82-200 Malbork, (NIP: 5260300279, KRS: 0000102377), pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza w związku z eksploatacją instalacji Magazynu Pieniężno przy ul. Cmentarnej 3 w Pieniężnie.
Miejsce przechowywania Wydział Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa
uchwała nr: 712/23
uchwała nr 712/23
jakiego organu Zarządu Powiatu Braniewskiego
z dnia
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Braniewskiego na rok 2023
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 711/23
uchwała nr 711/23
jakiego organu Zarządu Powiatu Braniewskiego
z dnia
w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Liszewskiego w Braniewie
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 710/23
uchwała nr 710/23
jakiego organu Zarządu Powiatu Braniewskiego
z dnia
w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w związku z partnerstwem w realizacji projektu pn.: Krok do Przodu – Program Aktywizacji Społeczno-Zawodowej dla Powiatu Braniewskiego” współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027, organizator konkursu Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Olsztynie, nabór FEWM.09.01-IŻ.00-001-23 Aktywna integracja
status uchwały obowiązująca