Powiatowy Dom Dziecka we Fromborku "Słoneczne Wzgórze"
ul. Braniewska 11, 14-530 Frombork

tel/fax (0-55) 243 72 15  

adres poczty elektronicznej: 14530dom@14530dom.pl

adres strony internetowej: http://14530dom.pl