Lp. Nazwa inwestora Adres inwestycji Nazwa inwestycji Data wpływu wniosku
1 ELECTRONIC CONTROL SYSTEM S.A. z siedzibą w Balicach

14-500 Braniewo ul. Królewiecka działka ewidencyjna nr 16/21 obręb nr 1

budowa bezobsługowej wieży telekomunikacyjnej o wysokości 51,25 m wraz ze stacją bazową 48392 Braniewo Królewiecka , instalacją 6 anten sektorowych na wysokości 49 mnpt oraz 1 anteny radioliniowej na wysokości 46 mnt 10.09.2019
2 POLKOMTEL INFRASTRUKTURA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Rudłowo gm. Braniewo działka ewidencyjna nr 3/10 obręb Bobrowiec wzmocnienie wieży telekomunikacyjnej oraz fundamentu stacji bazowej BT44351 Braniewo 23.09.2020